Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Национален рецитал-конкурс по творби на Яворов (за любители)

By rraycheva | May 21, 2018

Националният рецитал-конкурс по творби на Яворов се провежда ежегодно в рамките на Поетичните празници “Яворови дни” в гр. Поморие през месец юли.
В него могат да участват любители, изпълнители на художествено слово от всички възрасти.
Допускат се до участие само изпълнения по творби на Яворов (поезия, проза, драматургия).
Времетраене на изпълненията:
–    Индивидуални – до 5 мин.
–    Групови – до 10 мин.
Наградният фонд на конкурса е осигурен от Община Поморие, Фондация “25 века Поморие” и Фондация “Яворов” – Чирпан.
Подборният етап на конкурса ще се проведе на 13 юли (петък) от 10.00 часа в Читалище “Просвета 1888”.
Заключителният етап на конкурса ще се проведе на 14 юли (събота) от 20.00 часа.

Изпратете Вашата заявка за участие на
Адрес:
8200 – Поморие
ул. “Княз Борис І” № 51
Читалище “Просвета 1888”
(за рецитал-конкурса)
или на тел. 0596 2 23 16
GSM 0888 951 615
e-mail: prosveta_pomorie@mail.bg
В заявката посочете:
–    Трите имена на участниците
–    Възраст
–    Заглавие на избраното изпълнение
–    Времетраене на изпълнението
Разноските по пребиваването са за сметка на участниците или на ведомството, което ги изпраща.

Приложен файл:

Yavorovi Dni 2018

Topics: Новини | Comments Off on Национален рецитал-конкурс по творби на Яворов (за любители)

Comments are closed.