Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Наръчник по европейското недискриминационно право, 2018

By rraycheva | June 14, 2018

pdf_icon   fra-2018-handbook-non-discrimination-law-2018_en

Издание на Агенцията за основните права на Европейския съюз съвместно с Европейския съд за човешки права, на английски език.

Този наръчник има за цел да подпомогне практикуващите юристи, които не са специализирани в областта на недискриминационното право, като послужи като въведение към ключови въпроси. Той е предназначен за адвокати, съдии, прокурори, социални работници и лица, които работят с национални органи, неправителствени организации (НПО) и други органи, които могат да бъдат изправени пред правни въпроси, свързани с дискриминацията.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Наръчник по европейското недискриминационно право, 2018

Comments are closed.