Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Велика харта на свободите на английското кралство

By rraycheva | November 9, 2018

pdf_icon  Velika-harta-na-svobodite-na-angliiskoto-kralstvo-tekst-ot-1215-godina-2015

Великата харта на свободите, Магна харта, е първият, приет още през 1215 година документ и първообраз на съвременната представителна демокрация и конституционна традиция.

Проф. Дейвид Карпентър: Защо Хартата е толкова известна? То е защото, както казаха всички преди мен тази вечер, тя налага фундаменталния принцип, че владетелят е подчинен на правото. Той вече не може просто да заяви: „Отивай в затвора“, или „Ще ти отрежа главата“, или „Отнемам твоята собственост”. Ако владетелят иска да предприеме нещо срещу вас, той трябва да го направи, следвайки определена юридическа процедура. Той трябва да получи съдебно решение срещу вас, постановено от хора, които стоят на равна нога с Вас, т.е. еднакви сте по социален статус. Той трябва да действа съобразно закона на страната.

Аз мисля, че Хартата е важна, защото тя налага принципа на върховенство на правото в най-големи подробности – много по-детайлно отколкото която и да е друга европейска конституция от онова време или от преди това. Тя налага този принцип във всичките си 63 разпоредби – забрани и разрешения, които обхващат широк кръг от държавни дейности: право, финанси, църква, отношения между краля и аристокрацията, местна власт. Именно обхватът на Магна Харта в налагането на тези принципи е толкова нов.

Вижте още:

https://www.mediapool.bg/magna-harta-osem-stoletiya-svoboda-news235407.html

pdf_icon  Magna_Carta_Sofia_University_Carpenter_BG+translation_15072018

 

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Велика харта на свободите на английското кралство

Comments are closed.