Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

В помощ на задържания от полицията и на обвиняемия в досъдебното производство

By rraycheva | November 28, 2018

pdf_icon   V_pomosht_na_zadarjanija_i_obvinjaemia

Изданието съдържа обобщение на добри адвокатски практики, изготвено е в рамките на изследване по проект „Подобряване на достъпа до правна помощ в досъдебната фаза на наказателните производства в България“.
Изданието с автор адв. Златка Стефанова (САК)  разяснява на задържаните от полицията и обвиняемите какви са техните основни права при полицейското задържане и на досъдебното производство. То е написано професионално, но на достъпен и понятен език, което го прави изключително полезно. Изданието проследява възможните действия на защитника в хода на досъдебното производство и дава конкретна информация на заинтересуваните граждани какво могат да очакват от своя адвокат.
Институт Отворено общество – София, 2018.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on В помощ на задържания от полицията и на обвиняемия в досъдебното производство

Comments are closed.