Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Пътеводител за етично отразяване на деца в медиите

By rraycheva | February 6, 2019

pdf_icon   Ethical reporting-guidebook-bg

Издание на Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) и Асоциацията на европейските журналисти – България, 2018.

Пътеводителят е предназначен за всички журналисти, независимо дали работят в телевизия, радио, онлайн или печатно издание. Отделна глава е посветена на фото- и видеозаснемането на деца, а последната част се отнася до специалистите по връзки с обществеността и рекламната дейност.

Това издание нямаше да е възможно без включването, дейното участие и приобщаването на редица практикуващи журналисти и пиар специалисти, които ни помогнаха да „сверим“ стрелките на компаса. Тук са включени и ценни препоръки от психолог и юрист, препратки към нормативната уредба в България, показателни примери за добри и лоши практики, както и най-високите международни стандарти за етично отразяване на деца в медиите.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Пътеводител за етично отразяване на деца в медиите

Comments are closed.