Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Наръчник по антидискриминационно право

By rraycheva | February 7, 2019

pdf_icon   2018-narachnik-po-antidiskriminacionno-pravo

Наръчникът се занимава с правните аспекти на темата за дискриминацията. Той цели да подобри познанието на обществото относно различните форми на дискриминация и механизмите за правна защита срещу тях. Изложението е насочено преди всичко към не-юристи, но съдържа и обособени части, предназначени за практикуващи юристи. Написването на наръчника бе предхождано от изследване на добрите практики по дела за защита от дискриминация по признак етническа принадлежност, решени в периода 2004—2017 г.

Автори: Борислав Димитров (Пенков) и Радослав Стоянов

Издание на БХК, 2018.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Социални дейности | Comments Off on Наръчник по антидискриминационно право

Comments are closed.