Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Новини

« Previous Entries Next Entries »

15 000 младежи ще пътуват из Европа с билети от ЕК

Wednesday, June 13th, 2018

Ако  сте навършили 18 години към 1 юли 2018  г. жител на страна от ЕС, имате възможност да получите един от 15 000 билети (главно за влак) за обиколка на Европа, които ще връчи Европейската комисия на 18-годишни европейци. Пътуването може да започне между 9 юли и 30 септември 2018, да продължи до 30 дни […]

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ “От заник слънце озарени // алеят морски ширини”

Monday, May 21st, 2018

Краен срок – 30 юни 2018 г. (валидно е пощенското клеймо на плика) Творбите (до 10 стихотворения) в 3 екземпляра изпращайте на адрес: 8200 – Поморие ул. “Княз Борис І” № 51 (конкурс за поезия) Конкурсът е анонимен. Запечатайте и поставете в големия плик , малко пликче с трите си имена, телефон и адрес за […]

Национален рецитал-конкурс по творби на Яворов (за любители)

Monday, May 21st, 2018

Националният рецитал-конкурс по творби на Яворов се провежда ежегодно в рамките на Поетичните празници “Яворови дни” в гр. Поморие през месец юли. В него могат да участват любители, изпълнители на художествено слово от всички възрасти. Допускат се до участие само изпълнения по творби на Яворов (поезия, проза, драматургия). Времетраене на изпълненията: –    Индивидуални – до […]

Покана за подаване на кандидатури за инициативата WiFi4EU (насърчаване на свързаността с интернет в местните общности) в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа (Изменение на работната програма в областта на далекосъобщенията по Механизма за свързване на Европа от 2017 г. — Решение за изпълнение на Комисията C(2017) 7732)

Tuesday, May 15th, 2018

Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия отправя следната покана за представяне на кандидатури за инициативата WiFi4EU с оглед на отпускането на безвъзмездни средства за проекти в съответствие с приоритетите и целите, определени в изменената през 2017 г. работна програма в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа. Приканваме […]

На 15 май 2018, 13:00 бюкселско време ще бъде обявена първата покана по WiFi4EU

Thursday, May 10th, 2018

Общините ще бъдат избирани по реда на подаване на кандидатурите, като в същото време се гарантира, че всяка държава членка може да се възползва от минимален брой ваучери (в рамките на първата покана ще бъдат предоставени поне по 15 ваучера на страна). Ваучерът по WiFi4EU ще покрие разходите за оборудване и инсталиране на точки за […]

Кръгла маса за публично обсъждане на предложения за нови райони от ниво 2 (NUTS 2), 25.04.2018, София

Friday, April 20th, 2018

Срещата ще се проведе на 25.04.2018 г., сряда, от 12:15 часа в зала „Мусала“ на хотел „Хилтън“. До 23.04.2018 година желаещите да се включат е необходимо да заявят участието си на следния линк за регистрация: https://mercury-bg.com/25-april-hilton/. Министерството на регионалното развитие и благоустройството организира кръгла маса за публично обсъждане на предложения за нови райони от ниво 2 […]

Национален тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка”, 25 и 26 август 2018, Старозагорски Бани

Wednesday, April 18th, 2018

Заявки за участие в събора се приемат до 20 юли 2018 г. В събора могат за вземат участие: – групи, представящи народни традиции и обичаи – един обичай в рамките на 10 минути; – певчески и инструментални групи, изпълняващи изворен фолклор – до две произведения – с обща продължителност от 5 до 8 минути; – […]

XXIІ Национален ученически театрален фестивал “Климент Михайлов”, 9 юни – 16 юни 2018, Русе

Tuesday, April 17th, 2018

Краен срок за заявяване на участие: 18 май 2018 г. Фестивалът носи името на известния и обичан русенски актьор Климент Михайлов (1939 – 1984 г.). Фестивалът има състезателен характер. Жури от професионалисти определя носителите на наградите. След приключване на всеки спектакъл журито провежда творческо обсъждане съвместно с участниците и връчва диплом за участие във фестивала. […]

Ученически фестивал „С песните на Европа“, Ямбол 2018

Tuesday, April 3rd, 2018

Фестивалът се организира от НЧ „Зора-1945“ – Ямбол, с подкрепата на община Ямбол. Фестивалът си поставя следните цели: Разпространяване песенното богатство на Европа сред българските ученици; Формиране на положително отношение към културата на европейските народи; Повишаване на мотивацията за изучаване на езиците на тези народи; Възпитаване у младите хора на музикална култура и естетически вкус. […]

Конкурс за стипендия за студенти, изучаващи ПР, комуникации или маркетинг

Wednesday, March 28th, 2018

Крайният срок за кандидатстване е 31 март 2018. “Опасностите от бързата публичност” е темата на есето за студентите, които ще кандидатстват за стипендия на името на проф. Тодор Петев, учредена от Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) в края на 2016 г. За престижната стипендия могат да кандидатстват студенти бакалаври или магистри, изучаващи ПР, комуникации […]

« Previous Entries Next Entries »