Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Новини

« Previous Entries Next Entries »

Национален конкурс за поезия „Мара Белчева” 2018

Monday, August 6th, 2018

Материалите се изпращат  не по-късно от 24.08.2018 г. Конкурсът си поставя за цел да стимулира творческия потенциал на български поетеси, чиято поезия носи духа на нашето време, поезия – търсеща и отговаряща на многобройните въпроси, които съвремието поставя. Право на участие имат български поетеси, чието творчество отговаря на целите на конкурса. Представените за участие в […]

ПРИЯТЕЛСТВОТО В НАШИЯ СВЯТ – VІ-ти национален младежки конкурс за есе 2018 с международно участие

Sunday, August 5th, 2018

Есета ще бъдат приемани до 7 октомври 2018 година. Цел на конкурса: Развиване на творческото писане на децата и младежите, стимулиране на възможностите им за оригинална мисъл, изразяване на мнение и добър правопис. Могат да участват деца и младежи от 7 до 18 години от България и  чужбина. Конкурсът включва eсета на български език, както […]

Национален конкурс „Съхранена памет”

Monday, July 9th, 2018

Краен срок за изпращане на материали за конкурса:  20.09.2018 г. Във връзка със 105-та годишнина от превземането на Одринската крепост и разорението на тракийските българи, Исторически музей – Свиленград обявява Национален конкурс „Съхранена памет”. Конкурсът има за цел събиране и популяризиране на малко известни сведения на участници във войната, техните впечатления, живот и съдба, снимков […]

15 000 младежи ще пътуват из Европа с билети от ЕК

Wednesday, June 13th, 2018

Ако  сте навършили 18 години към 1 юли 2018  г. жител на страна от ЕС, имате възможност да получите един от 15 000 билети (главно за влак) за обиколка на Европа, които ще връчи Европейската комисия на 18-годишни европейци. Пътуването може да започне между 9 юли и 30 септември 2018, да продължи до 30 дни […]

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ “От заник слънце озарени // алеят морски ширини”

Monday, May 21st, 2018

Краен срок – 30 юни 2018 г. (валидно е пощенското клеймо на плика) Творбите (до 10 стихотворения) в 3 екземпляра изпращайте на адрес: 8200 – Поморие ул. “Княз Борис І” № 51 (конкурс за поезия) Конкурсът е анонимен. Запечатайте и поставете в големия плик , малко пликче с трите си имена, телефон и адрес за […]

Национален рецитал-конкурс по творби на Яворов (за любители)

Monday, May 21st, 2018

Националният рецитал-конкурс по творби на Яворов се провежда ежегодно в рамките на Поетичните празници “Яворови дни” в гр. Поморие през месец юли. В него могат да участват любители, изпълнители на художествено слово от всички възрасти. Допускат се до участие само изпълнения по творби на Яворов (поезия, проза, драматургия). Времетраене на изпълненията: –    Индивидуални – до […]

Покана за подаване на кандидатури за инициативата WiFi4EU (насърчаване на свързаността с интернет в местните общности) в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа (Изменение на работната програма в областта на далекосъобщенията по Механизма за свързване на Европа от 2017 г. — Решение за изпълнение на Комисията C(2017) 7732)

Tuesday, May 15th, 2018

Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия отправя следната покана за представяне на кандидатури за инициативата WiFi4EU с оглед на отпускането на безвъзмездни средства за проекти в съответствие с приоритетите и целите, определени в изменената през 2017 г. работна програма в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа. Приканваме […]

На 15 май 2018, 13:00 бюкселско време ще бъде обявена първата покана по WiFi4EU

Thursday, May 10th, 2018

Общините ще бъдат избирани по реда на подаване на кандидатурите, като в същото време се гарантира, че всяка държава членка може да се възползва от минимален брой ваучери (в рамките на първата покана ще бъдат предоставени поне по 15 ваучера на страна). Ваучерът по WiFi4EU ще покрие разходите за оборудване и инсталиране на точки за […]

Кръгла маса за публично обсъждане на предложения за нови райони от ниво 2 (NUTS 2), 25.04.2018, София

Friday, April 20th, 2018

Срещата ще се проведе на 25.04.2018 г., сряда, от 12:15 часа в зала „Мусала“ на хотел „Хилтън“. До 23.04.2018 година желаещите да се включат е необходимо да заявят участието си на следния линк за регистрация: https://mercury-bg.com/25-april-hilton/. Министерството на регионалното развитие и благоустройството организира кръгла маса за публично обсъждане на предложения за нови райони от ниво 2 […]

Национален тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка”, 25 и 26 август 2018, Старозагорски Бани

Wednesday, April 18th, 2018

Заявки за участие в събора се приемат до 20 юли 2018 г. В събора могат за вземат участие: – групи, представящи народни традиции и обичаи – един обичай в рамките на 10 минути; – певчески и инструментални групи, изпълняващи изворен фолклор – до две произведения – с обща продължителност от 5 до 8 минути; – […]

« Previous Entries Next Entries »