Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Добро управление

« Previous Entries Next Entries »

Комплексно административно обслужване: приложни аспекти

Thursday, September 15th, 2016

Автор: д-р Младен Младенов Издание на ИПА, 2015 Целта на изданието е подпомагане на органите на държавна власт и техните администрации за пълно разбиране, правилно тълкуване и законосъобразно прилагане на комплексното административно обслужване, подпомагане на българските публични власти в техните стратегически намерения и като краен резултат – гарантиране на правата, свободите и законните интереси на […]

Наръчник за обществени обсъждания

Monday, August 8th, 2016

Форум Гражданско Участие издаде Наръчник за организиране и провеждане на обществени обсъждания. Изданието е насочено към кметове на кметства, районни администрации и общински експерти, като целта е да ги улесни на различните етапи, през които преминава организацията и провеждането на едно обществено обсъждане – от подбора и мотивирането на участниците, през подготовката и разпространението на […]

Corruption: Costs and Mitigating Strategies

Sunday, May 22nd, 2016

По данни на Международния валутен фонд (МВФ) в световен мащаб корупцията коства между 1,5 и 2 трилиона долара на година или 2% от световния брутен вътрешен продукт като корупционните практики се проявяват най-често в страните, които най-малко могат да си го позволят. Последният анализ на МВФ представя актуален поглед върху икономическата и социална цена на […]

Обществени поръчки – Ръководство за специалисти относно избягване на най-често допусканите грешки в проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове

Wednesday, May 18th, 2016

    guidance_public_proc_bg Европейската комисия публикува ръководство за откриване и избягване на най-често срещаните грешки при обществени поръчки по проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. На български език. 110 стр. http://europe.bg

Модели за конституиране и функциониране на консултативни органи в България с предложения за промени в съществуващата практика

Wednesday, May 18th, 2016

   Modeli_Final Описаните модели за обществени консултации са базирани на два анализа, изработени от екипа на Българското училище за политика „Димитър Паница” – на съществуващите консултативни съвети към изпълнителната власт у нас и на добри практики за участието на гражданското общество във вземането на решения в 10 европейски страни. Моделите са нови за страната ни […]

Проучване на съществуващите консултативни съвети и интернет форми за гражданско участие в България

Wednesday, May 18th, 2016

   BG_prouchvane Целта на проучването е да даде обективна картина за съществуващите консултативни съвети и онлайн форми на граждански консултации у нас, като обхване плюсовете и минусите на използваните модели и посочи защо те не работят или работят неефективно. Издание на Асоциация Българско училище за политика “Димитър Паница” в рамките на проект “Модели и добри […]

Проучване на европейски практики на консултативни съвети и интернет форми за гражданско участие

Wednesday, May 18th, 2016

   Konsultativni_Suveti_EU   Проучването и последващият анализ обхващат практиките в 10 европейски държави – Австрия, Великобритания, Естония, Испания, Полша, Франция, Холандия, Чехия, Швейцария и Хърватия. Издание на Асоциация Българско училище за политика “Димитър Паница” в рамките на проект “Модели и добри практики за легитимно гражданско представителство”. http://www.schoolofpolitics.org

НАРЪЧНИК за идентифициране на корупционни практики в администрацията при предоставяне на административни услуги и функционирането на регулаторните режими

Wednesday, May 18th, 2016

   Manual_corruption_practices_identification   Настоящата публикация е резултат от дейността по проект на Администрацията на Министерския съвет „Развиване на умения и компетентности у служителите в администрацията за ефективно противодействие срещу корупционните прояви при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими”. Тя е изработена от Обединение „Прозрачност без граници и партньори” въз основа на договор […]

СПРАВОЧНИК за функциите на контролните органи в областта на противодействие на корупцията в държавната администрация

Wednesday, May 18th, 2016

   Spravochnik_CTRL_Organi_Final_2014.08.22   Настоящата публикация е резултат от дейността по проект на Администрацията на Министерския съвет „Развиване на умения и компетентности у служителите в администрацията за ефективно противодействие срещу корупционните прояви при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими”. Тя е изработена от Обединение „Прозрачност без граници и партньори” въз основа на договор […]

Индекс на местната система за почтеност в България

Wednesday, May 18th, 2016

   Publication_LISI_Final   Индексът на местната система за почтеност в България (ИМСП) има за цел да представи комплексна оценка на съществуващите институции и механизми, които могат ефективно да съдействат за изграждане и устойчиво функциониране на местната общност в условия на почтена и предвидима местна политика и привлекателна за бизнеса икономическа среда.

« Previous Entries Next Entries »