Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Механизъм за насочване на пострадали от престъпления в национални и трансгранични случаи, 2018

By rraycheva | August 27, 2018

pdf_icon   Referral_tool_BG

„Механизмът за насочване на пострадали от престъпления в национални и трансгранични случаи“ е разработен в рамките на инициативата „Pro Victims Justice – подобряване на положението на пострадалите от престъпления и на взаимодействието между заинтересованите страни“ и разглежда правната рамка на защитата на пострадалите на европейско и национално ниво, процедурите за идентифициране на пострадали в България, Румъния, Германия и Швеция и съответните индикатори. Описват се също насочването към безплатна правна помощ, основните етапи на наказателния процес и съпътстващите ги права на жертвите в национални и трансгранични случаи. Накратко са представени основните институции и организации, които гарантират правата на тези лица в отделните страни. Механизмът е насочен към представители на компетентни съдебни и правоохранителни органи, практикуващи юристи, както и пострадали от престъпления.

Център за изследване на демокрацията, 2018.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Механизъм за насочване на пострадали от престъпления в национални и трансгранични случаи, 2018

Справочник за пострадали от престъпления, 2018

By rraycheva | August 27, 2018

pdf_icon   Victims_Booklet_BG

Описани най-важните етапи от наказателното производство и правата, които имате в Румъния, България, Германия и Швеция-

Тук са описани най-важните етапи от наказателното производство и правата, които имате във всяка от тези страни – членки на Европейския съюз. В края на всяка част, представяща съответната страна, е даден линк към база данни, която съдържа полезна информация за компетентните институции и организации, гарантиращи защитата на Вашите права.

Център за изследване на демокрацията, 2018.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Справочник за пострадали от престъпления, 2018

Конкурс за детска рисунка „Детство без насилие“

By rraycheva | August 21, 2018

Кроен срок на подаване на рисунките: 9 септември 2018 г.

Конкурсът за детска рисунка цели да се насочи общественото внимание към децата и тяхната представа за живот без насилие и щастие в семейството им, а участниците и най-вече победителите в конкурса да видят  реализацията на своите творби.

Конкурсът е насочен към всички ученици в България от първи до шести клас.

Рисунките трябва да са между 30 х 45 см; 40 х 55 см.

Няма ограничения за техника и материали.

12 рисунки победители ще бъдат включени в в календар за 2019 г., който ще бъде разпространен сред ключови институции и организации борещи се срещу домашното насилие.

Победителите ще получат награди!

Повече информация вижте в приложените файлове:

Конкурс за детска рисунка 2018

Регистрационна форма 2018

Topics: Новини | Comments Off on Конкурс за детска рисунка „Детство без насилие“

Hационален форум на тема “Структурен диалог за включване на младите роми в обществените процеси за формиране на младежки политики“, 20 – 25 септември 2018, Банско

By rraycheva | August 21, 2018

Срок за кандидатстване: 12 септември 2018 г.

Сдружение “Жажда за живот” – гр. Сливен кани младежки представители, представители на институции и медии за участие в национален форум на тема “Структурен диалог за включване на  младите роми в  обществените процеси за формиране на младежки политики“ , финансиран по Програма „Еразъм+“, Дейност КД3. Основната цел на форума е да се насърчи развитиетието на диалога и политиките между заинтересованите страни и ще се проведе от 20 до 25 септември 2018 г. в гр. Банско.

Дейностите в националната среща имат за цел да се стимулира по-активното участие на младите роми в местните младежки политики и в процесите на вземане на решения. Участниците във форума ще имат възможност да обсъдят и намерят решения на настоящите проблеми на младите хора при включването им в местните политики. По време на срещата участниците ще имат възможност да работят с експерти от държавни институции, отговорни за младежките политики в България.

Участници във форума могат да бъдат млади хора на възраст между 18 и 30 години, които са:

– представители на младежки неправителствени организации, работещи на местно, регионално и национално ниво

– представители на неформални младежки обединения

– младежки работници

– младежки лидери

Поканени за участие във форума са и:
представители на местната власт от цялата страна
– представители на институции на национално ниво, имащи отношение към младите хора
– медии
Одобрените за участие представители ще бъдат уведомени чрез електронна поща до 14. 09.18 г.
Всички желаещи да се включат във форума следва да попълнят формуляра за кандидатстване:

https://goo.gl/forms/dFoPeseiwwYhFj1C3

Разходите за транспорт, настаняване, храна и работни материали се поемат от организаторите.

За повече информация:

http://www.thirstforlife-bg.com/bg/

info@thirstforlife-bg.com

Веселин Цветанов – Програмен директор
тел.: 0888 05 68 43
v.cvetanov@thirstforlife-bg.com

Topics: Новини | Comments Off on Hационален форум на тема “Структурен диалог за включване на младите роми в обществените процеси за формиране на младежки политики“, 20 – 25 септември 2018, Банско

Ролята на местните власти за насърчаване на креативните индустрии

By rraycheva | August 19, 2018

pdf_icon   Local-Creative_bg

Фондация „Каузи”, ОКИ Столична библиотека, 2016

Местните власти имат силно въздействие върху творческите индустрии чрез своите дейности в областта на планиране, лицензиране, регулиране, въвеждане и съблюдаване на търговски стандарти, както и работа за развитие на подготвени кадри и възлагане на обществени поръчки за изпълнение на цитираните общински планове. Важната роля на местните власти ги поставя и в позиция да поемат отговорност за създаване на насърчаваща среда, която цели устойчив растеж на креативните индустрии.

Topics: Библиотека, Добро управление, Образование/Култура | Comments Off on Ролята на местните власти за насърчаване на креативните индустрии

От самоуправлението към социалния мениджмънт, Образователен наръчник за мениджъри на социални услуги, 2018

By rraycheva | August 15, 2018

pdf_icon   Social_Guide_BG_Online

pdf_icon   Social_Guide__EN_Online

Този материал е изготвен в рамките на проект “Специалисти за качествени социални услуги в Източна Европа”, финансиран от програмата Еразъм + на Европейския съюз, реализиран от КОНКОРДИЯ Румъния в партньорство с Образователен център „Кардинал Кьониг Хаус“, Австрия, и КОНКОРДИЯ България.

Наръчникът се състои от 4 глави, всяка от която предоставя инструменти, които помагат на социалните мениджъри да бъдат ефективни:

  1. Самоуправление
  2. Хората и развитието на екипа
  3. Организационно развитие
  4. Социална иновация и въздействие

На български и английски език.

 

Topics: Библиотека, Икономическо развитие, Социални дейности | Comments Off on От самоуправлението към социалния мениджмънт, Образователен наръчник за мениджъри на социални услуги, 2018

Фестивал „Брестовица – грозде и вино”, 29 септември 2018

By rraycheva | August 14, 2018

logo

Заявки за участие се приемат до 15 септември 2018 г.

Фестивалът има за цел да популяризира местния поминък на Брестовица  – лозарство и винопроизводство, както и да съхрани  българските народни традиции и обичаи – извор на непреходната  сила на българския корен и дух,  носещи посланията на  националната ни култура.

Фестивалът ще предостави сцена за изява на всички любители на фолклора. На всички участници ще бъде връчен диплом, почетен знак и сувенири от фестивала.

Регламент за участие:

Организатори: НЧ „Съзнание-1873„ – с. Брестовица, с подкрепата на община „Родопи„ и  кметство Брестовица, под патронажа на кмета на община „Родопи”

Повече информация и заявка за участие ще намерите в приложените файлове:

покана и заявка за участие

покана_фестивал_2018

 

Topics: Новини | Comments Off on Фестивал „Брестовица – грозде и вино”, 29 септември 2018

Работилница “Ефективно използване на ресурсите в туристическия сектор”, 13 септември 2018, София

By rraycheva | August 14, 2018

На 13 септември 2018 г, 9:30-16:30 ч., в сградата на Министерството на околната среда и водите в София, Европейският център за знания и ресурсна ефективност (EREK), Technopolis-group, и Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ) организират работилница “Ефективно използване на ресурсите в туристическия сектор”. Събитието ще даде възможност да се свържете и работите с колеги, както от България , така и от други страни на Европейския съюз, да споделите знания и да откриете въможностите , ноу-хау и ползите от прилагане на ресурсно ефективни методи за подкрепа на бинеса в туристическия сектор.

Какво ще включва?

Работилницата ще бъде интерактивна и ще представи конкурентните предимства и ползи от ефективно използване на ресурсите в туристическия сектор. Инструменти и практически стъпки за постигане на ресурсни и финансови спестявания; начини за подкрепа на бизнеса в посока постигане на ресурсна ефективност; използване на националните и европейски програми и инструменти за ефективно използване на ресурсите в туристическия сектор са темите, които ще бъдат дискутирани.

Събитието е интерактивно и ще се фокусира върху получаване на знания от участниците с цел разбиране на предизвикателствата и възможностите, пред които ще се изправи бизнеса, както и представяне на настоящи и бъдещи програми за подкрепа на бизнеса.

Целева аудитория

Основната група участници ще се състои от организации за подкрепа и посредничество с бизнеса, фирми и публични организации, като: индустриални асоциации, имащи връзка с туристическия сектор, търговски камари и палати, министерства и национални и регионални агенции за туризъм, регионални и местни органи/ общини, НПО, експерти по ресурсна фективност, водещи компании в ефективното използване на ресурси; фирми, интересуващи се от прилагане на мерки за ресурсна ефективност, както и други организации с интерес към темата.

Място на провеждане

гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” 22, Министерство на околната среда и водите

 

Можете да се регистрирате на връзката по-долу:

https://www.eventbrite.com/e/erek-bulgaria-workshop-resource-efficiency-in-the-tourism-sector-tickets-47024606865

Повече информация за семинара и програмата e представена на: Read the rest of this entry »

Topics: Новини | Comments Off on Работилница “Ефективно използване на ресурсите в туристическия сектор”, 13 септември 2018, София

Иновации.бг 2017

By rraycheva | August 13, 2018

pdf_icon   INNO_2017_BG_WEB

Докладьт Иновации.бг осигурява ежегодно надеждна оценка на иновационния потенциал на българската икономика и на състоянието и възможностите за развитие на българската иновационна система. Той прави препоръки за подобряване на обществената политика по отношение на иновациите, като се опира на най-новите теоретични и емпирични изследвания в света и отчита специфичната икономическа, политическа, културна и институционална рамка, в която се развива иновационната система на България. Предназначен е за лидерите в обществения и частния сектор в страната.

Иновации.бг 2017 разглежда технологичната обвързаност на националната икономика в европейски и глобален мащаб. Специален акцент е поставен върху автомобилостроенето и свързаните производства, по отношение на които България е притегателен център за чуждестранните инвеститори не само от позициите на системен интегратор, но и като R&D център и източник на нови технологични решения.

Издание на Фондация „Приложни изследвания и комуникации” (фондация „ПИК”).

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Икономическо развитие | Comments Off on Иновации.бг 2017

Национален конкурс за поезия „Мара Белчева” 2018

By rraycheva | August 6, 2018

Материалите се изпращат  не по-късно от 24.08.2018 г.

mara-belcheva

Конкурсът си поставя за цел да стимулира творческия потенциал на български поетеси, чиято поезия носи духа на нашето време, поезия – търсеща и отговаряща на многобройните въпроси, които съвремието поставя.

Право на участие имат български поетеси, чието творчество отговаря на целите на конкурса.

Представените за участие в конкурса творби не трябва да са отличавани на други конкурси.

Конкурсът е явен. Всеки кандидат може да изплати до 3 поетични творби.

Национален конкурс за поезия „Мара Белчева” се посвещава на севлиевската поетеса Мара Белчева и се организира от Община Севлиево, Градска библиотека, Бизнес сдружение „Севлиево XXI  век”, в. „Росица” и със съдействието на Съюза на българските писатели.

Вижте повече информация в приложения файл:

Mara_Belcheva_2018

Topics: Новини | Comments Off on Национален конкурс за поезия „Мара Белчева” 2018


« Previous Entries Next Entries »