Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Политически платформи 2010 – 2017

By rraycheva | February 8, 2018

pdf_icon   ПОЛИТИЧЕСКИ ПЛАТФОРМИ 2010_2017 Правосъдие

Настоящият доклад цели да разгледа седемгодишния период на законодателна дейност на Народното събрание във връзка с поставените цели за реформа в съдебната система като основа за открояване на определени тенденции на законотворчеството в България. Избраният период обхваща годините от 2010 до 2017 г., в който са действали четири обикновени народни събрания с различна политическа конфигурация.

Център за законодателни оценки и законодателни инициативи

Проект: “Повишаване на доверието на обществото в съдебната система чрез оценка и анализ на съдебната реформа”

Topics: Библиотека, Гражданско образование | No Comments »

Стратегически документи за съдебната реформа 2010 – 2017

By rraycheva | February 8, 2018

pdf_icon   СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ СЪДЕБНА РЕФОРМА2009-2017

Настоящият доклад цели да разгледа седемгодишния период на законодателна дейност на Народното събрание във връзка с поставените цели за реформа в съдебната система като основа за открояване на определени тенденции на законотворчеството в България. Избраният период обхваща годините от 2010 до 2017 г., в който са действали четири обикновени народни събрания с различна политическа конфигурация.

Център за законодателни оценки и законодателни инициативи

Проект: “Повишаване на доверието на обществото в съдебната система чрез оценка и анализ на съдебната реформа”

Topics: Библиотека, Гражданско образование | No Comments »

Възможности за зелена икономика в България, Сърбия и Македония, доклад

By rraycheva | February 8, 2018

pdf_icon   revision_of_the_economy_in_the_balkans_report

Добри практики и проблеми за преодоляване в областта на зелената икономика събира нов изследователски доклад, озаглавен “Revision of the Economy in the Balkans: Change Policy Not Climate!”. Документът е изработен в рамките на едноименен проект на Зелената европейска фондация, изпълнен от “БлуЛинк”, македонската Асоциация за устойчиво социално-икономическо развитие „Изгрей сонце“ и сръбската асоциация “У мрежи”, с финансовата подкрепа на Европейския парламент.

Докладът популяризира прехода на икономиката към екологично, нисковъглеродно и енергийно ефективно производство, съпътствано от просперитет и равенство в обществото. Документът представя добри практики от България, Сърбия и Македония, както и факти и аргументи в подкрепа на икономическия потенциал на зелената икономика. 

Според доклада, представянето на България в сферите на ресурсите и енергийната ефективност е все още значително по-ниско от средното за Европейския съюз. Необходим е граждански и политически натиск върху държавните институции, за да признаят и поемат своите роли по пътя към зелена икономика. 

113 стр., на английски език

Topics: Библиотека, Икономическо развитие, Околна среда | No Comments »

І-ви национален конкурс за авторска приказка 2018

By rraycheva | February 8, 2018

Краен срок за участие: 7 май 2018 г.

Темата на конкурса е „Гора Вълшебница и нейните сестри – музика и поезия“.

Конкурсът е отворен за всички желаещи автори без ограничение на възрастта, стига да са навършили 18 години.

Всеки автор може да участва с до 2 творби до 5 страници А4, размер на шрифта 12, без ограничение на литературната форма – поетична или белетристична.

Победителите в конкурса ще бъдат обявени и наградени на официална церемония на 27 май 2018 г. (неделя) в Стара Загора.

Организатори: Община Стара Загора, НЧ „Родина-1860“, Клуб „Млад писател“, Къща музей „Гео Милев“

Приложение: Регламент на конкурса

Prikazka_reglament2018

Topics: Новини | No Comments »

Индекс за дигитално управление 2017 и Мониторинг на финансовата отчетност онлайн 2017

By rraycheva | February 3, 2018

pdf_icon   Compressed_Full_Digital Governance Performance Index BG 2017

pdf_icon   Compressed_Full_Monitoring of Financial Accountability Online BG 2017

Институт за икономическа политика изготви два доклада за резултатите от третото годишно изследване на интернет страниците на 27-те най-големи общини (областни центрове) в България:
1. „Индекс за дигитално управление“ 2017 г. (трето издание)
2. „Мониторинг на финансовата отчетност онлайн“ 2017 г. (пилотно издание)
Публикациите съдържат окончателните резултати и задълбочен анализ, надграждащ предварителните изводи, изнесени на състоялата се през ноември 2017 г. пресконференция в гр. София.

Авторският екип счита, че изводите и препоръките в двете публикации са приложими и към общините, които не са обхванати в прегледа, тъй като третират общата посока за развитие на дигиталната трансформация на местните власти.
Изследването е част от проекта „Твоята община те очаква онлайн“, който Институт за икономическа политика изпълнява от 2015 г. насам с любезната финансова подкрепа на Посолството на САЩ в България. Индексът е съставен на база международна методология като са взети предвид някои особености на българското законодателство и административна практика.

Подробна информация за проекта, както и интерактивни графики с индивидуалните резултати на изследваните общини са достъпни на сайта на Институт за икономическа политика в секция „Твоята община те очаква онлайн“ – тук.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Добро управление | Comments Off on Индекс за дигитално управление 2017 и Мониторинг на финансовата отчетност онлайн 2017

Ръководство с добри практики за създаване на леснодостъпни уеб сайтове

By rraycheva | February 3, 2018

pdf_icon   IO1_BG

Ръководството разглежда успешни приложения на информационните и комуникационни технологии за постигане на включваща физическа среда и по-достъпно съдържание в образованието и обучението, както и техники които съответстват на нуждите на учащи с увреждания.

Проектът „Успех за всеки” стартира през септември 2017 г.

Продуктите, които изготвиха и издадоха партньорите по проекта, са достъпни за учители и ученици, преподаватели и студенти от висшите училища.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Ръководство с добри практики за създаване на леснодостъпни уеб сайтове

Глобална методология „Успех за всеки”

By rraycheva | February 3, 2018

pdf_icon   Success4all_Intellectual-Output-II_Global-Success4all-Methodology

Методологията служи за основа на създаването на инструментариум на електронния курс за обучение, но ще бъде използвана и за устойчивост на проекта в бъдеще – за нови проекти, които използват методи за включващо образование.

На английски език.

Проектът „Успех за всеки” стартира през септември 2017 г.

Продуктите, които изготвиха и издадоха партньорите по проекта, са достъпни за учители и ученици, преподаватели и студенти от висшите училища.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Глобална методология „Успех за всеки”

Ръководство с най-добри практики за изучаване на предприемачество

By rraycheva | February 3, 2018

pdf_icon   IO3_BG

Ръководството съчетава в едно портфолио добри образователни практики по предприемачество, които са част от предишен опит на партньорите или са селектирани от други източници от Европа и света.

Проектът „Успех за всеки” стартира през септември 2017 г.

Продуктите, които изготвиха и издадоха партньорите по проекта, са достъпни за учители и ученици, преподаватели и студенти от висшите училища.

Topics: Евроинтеграция, Икономическо развитие | Comments Off on Ръководство с най-добри практики за изучаване на предприемачество

Кратък наръчник “Какво да направим, когато намерим бедстващо животно?”

By rraycheva | February 3, 2018

pdf_icon   SIGNALI_bedstvashi_ptici

Издание на Спасителен център за диви животни на “Зелени Балкани”, гр. Стара Загора

Topics: Библиотека, Околна среда | Comments Off on Кратък наръчник “Какво да направим, когато намерим бедстващо животно?”

Публичност, прозрачност и отчетност на съдебната власт

By rraycheva | February 3, 2018

pdf_icon   judiciary_transparency_2018_ime

Анализ на ИПИ, 2018

Eкипът на Института за пазарна икономика (ИПИ) си постави за цел да изследва дейността на съдебната власт от гледна точка на нейната публичност, прозрачност и следващата от това отчетност. Причината е, че публичното и прозрачно администриране на съдебната власт е важен елемент от функционирането на държавата. Публичността и прозрачността гарантират възможността гражданите системно да следят за законосъобразното и добро упражняване на властта.

Изследването проследява публичността и прозрачността в пет области:

–           бюджет на съдебната власт,

–           предлагане, обсъждане и приемане на актове на Висшия съдебен съвет

–           ключови решения при кариерното развитие на магистратите и избор на членове на ВСС от квотата на съдиите, прокурорите и следователите,

–           предоставяне на административни услуги за гражданите и бизнеса,

–           законодателен процес при регламентиране работата на съдебната власт и избор на членове на ВСС от квотата на Народното събрание.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Публичност, прозрачност и отчетност на съдебната власт


« Previous Entries Next Entries »