Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Трети национален фолклорен фестивал „Хоро в Странджа” – Малко Търново, 26.05 – 27.05.2018 г.

By rraycheva | March 14, 2018

logo

Заявки за участие ще се приемат до 14 май 2018 г.

Основната  цел на фестивала „Хоро в Странджа” е представяне и запознаване с красотата и богатството на българските народни танци и творческата изява на всички участници. Фестивалът е възможност за създаване на нови приятелства и контакти. Танцовите групи ще се потопят в магията на Странджа планина и очарователното планинско градче Малко Търново.

Фестивалът няма състезателен характер.

Право на участие имат всички любителски школи, клубове, самодейни състави,  изучаващи български народни  хора.

Групите се представят с две хора  по свой избор, с обща продължителност до 6 минути. Едното от хорото трябва да  представя региона на групата.

Организатори: Община Малко Търново, Читалище „Просвета 1914”, Фолклорен клуб „Настроение”.

Фестивалът се провежда под патронажа на Кмета на Община Малко Търново.

programa.2018docx

reglament_2018

zaiavka 2018

Topics: Новини | Comments Off on Трети национален фолклорен фестивал „Хоро в Странджа” – Малко Търново, 26.05 – 27.05.2018 г.

Обучение „Как да имате успех в набирането на средства?”

By rraycheva | March 13, 2018

Велико Търново, 23 март 2018, място: Freedom21 coworking space

pdf_icon   покана_В.Търново_23 март 2018

Теми на обучението:

Обучението е предназначено за представители на НПО от областите Велико Търново, Габрово, Ловеч. Подходящо е и за граждански обединения и неформални групи.

Обучението е безплатно, за по 1 представител на организация, тъй като залата е с до 30 места. Предвиден е обяд, без покриване на пътни разходи.

Тук можете да направите регистрация за обучението . Read the rest of this entry »

Topics: Новини | Comments Off on Обучение „Как да имате успех в набирането на средства?”

Наръчник за кандидатстване за директни плащания – Кампания 2018

By rraycheva | March 6, 2018

pdf_icon   n2018.sflb

На български език.

Topics: Библиотека, Икономическо развитие | Comments Off on Наръчник за кандидатстване за директни плащания – Кампания 2018

Конкурс за рисунка „Един ден в Природен парк „Русенски Лом“

By rraycheva | February 26, 2018

pdf_icon   pravila konkurs 2018

Срок за подаване на рисунките: 4 април 2018 г.

Във връзка с провеждането на българската инициатива „Седмица на гората“, Дирекция на Природен парк „Русенски Лом“ обяви конкурс за рисунка за деца и младежи, на тема: „Един ден в Природен парк „Русенски Лом“. Участниците са предизвикани да покажат своето разбиране на чиста околна среда, начините за опазването й и ползите, които тя носи за здравето и живота на съвременния човек. Ще бъдат поощрявани изобразени характерни за Природен парк „Русенски Лом“ ландшафт или животински и растителни видове.

Техника на работите: акварелни/темперни бои или пастели.

Формат: хартия/картон А4.

Възрастови групи, по които ще бъдат разделени участниците:

>> 5 -7 години, с излъчване на 1, 2 и 3 награда и поощрения;

>> 8 -11 години, с излъчване на 1, 2 и 3 награда и поощрения;

>> 11-14 години, с излъчване на 1, 2 и 3 награда и поощрения.

 

Topics: Новини | Comments Off on Конкурс за рисунка „Един ден в Природен парк „Русенски Лом“

Закон за юридическите лица с нестопанска цел. Въпроси и отговори, 2018 г. – преработено издание

By rraycheva | February 25, 2018

pdf_icon   Blue_ZULNC_Q_A_2018_FINAL

Преработено и допълнено издание представя актуалния правен режим за учредяването на юридическите лица с нестопанска цел и тяхната дейност в България към 1 януари 2018 г., след влизането в сила на последните изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Издание на Български център за нестопанско право.

 

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Закон за юридическите лица с нестопанска цел. Въпроси и отговори, 2018 г. – преработено издание

Национален конкурс за детска рисунка на тема „Гергьовден” 2018

By rraycheva | February 22, 2018

Срок за представяне на творбите: 30 април 2018 г.

Във връзка с честване празника на училището 6 май 2018 г. Гергьовден НГПИ „Тревненска школа” гр.Трявна обяви Национален конкурс за детска рисунка на тема „Гергьовден”.

В конкурса могат да участват всички желаещи ученици от цялата страна в редовна форма на обучение от ІV, V, VІ, VІІ и VІІІ клас.

Творбите следва да са авторски, изпълнени с графични или цветни материали.

Размерът на творбите да е 35 х 50 см.

Приемат се до 2 (две) творби от участник.

Повече информация вижте в приложения файл:

tryavna_konkurs Гергьовден 2018

Topics: Новини | Comments Off on Национален конкурс за детска рисунка на тема „Гергьовден” 2018

ТАЦ кани български журналисти на семинар в Берлин

By rraycheva | February 19, 2018

От 19 до 25 април 2018 независимият ежедневник Тагесцайтунг (ТАЦ) чрез своята фондация ще проведе семинар (на англ. език) за журналисти от България. Германската медия поема разходите за уъркшопа, пътуването и престоя в Берлин.

Желаещите могат да кандидатстват до 28 февруари 2018.

Изисквания към участниците:

Журналистически опит за най-малко 2 години в печатни, онлайн, радио- или телевизионни издания или като блогър.

pdf_icon   Invitation_bulgarien

Topics: Новини | Comments Off on ТАЦ кани български журналисти на семинар в Берлин

Toolkit on the use of EU funds for the integration of people with a migrant background

By rraycheva | February 18, 2018

pdf_icon   toolkit-integration-of-migrants

This toolkit aims to assist national and regional funding authorities in implementing integration policies targeting people with a migrant background through the use of EU funds in the 2014-2020 programming period.

European Union, 2018

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Социални дейности | Comments Off on Toolkit on the use of EU funds for the integration of people with a migrant background

„Първи стъпки в бизнеса“, наръчник по предприемачество

By rraycheva | February 18, 2018

pdf_icon   narychnik_business

Изданието на Фондация „Българска памет“ цели да запознае младежите с основите на стартирането на бизнес, като им загатне за многобройните възможности, които предлага самостоятелната заетост и ги мотивира с успешни примери за предприемачество в България.

Topics: Библиотека, Икономическо развитие, Младежки инициативи | Comments Off on „Първи стъпки в бизнеса“, наръчник по предприемачество

Наръчник с добри практики за наставничество и менторство на новоназначени учители

By rraycheva | February 18, 2018

pdf_icon   Zaedno_v_chas_handbook

Наръчникът е съставен от учители, участвали в международния проект, финансиран по програма Еразъм + Trainee to trained teacher, реализиран в България под названието “Наставничество и менторство на новоназначени учители”. Целите на проекта са да се идентифицират стратегии, инструменти и ресурси, необходими за разработване на набор от обучителни пакети, които са приложими за всички училища на територията на ЕС за по-лесния преход от младши учител до учител. Резултатите от изпълнение на проекта са модел, който да е приложим в целия ЕС.

Читателят ще има възможност да се запознае с пет глави от настоящия Наръчник – всяка една от които е посветена на ключов елемент от приобщаването на новоназначените учители в училище и подпомагането им в изграждане на устойчиви преподавателски навици.

Първата глава от Наръчника има донякъде обобщаваща роля, защото представя ключовите взаимоотношения в училище, дава идеи за създаване на училищни структури, които формално и неформално имат отношение към изграждането на подходящи за училищната среда модели на преподаване и поведение у новоназначените учители.

Втората глава в Наръчника обръща внимание на въпросите, свързани с правилното водене на училищна документация от новоназначените учители и възможните структури, които подкрепят новите колеги в изграждането на умения за систематично и правилно попълване на документи.

Третата глава в Наръчника е посветена на въпросите за управление на класната стая – създаването на защитена и благоприятна учебна среда, която подпомага ученето. Изграждането на умения в тази посока е от съществено значение за организация на целия учебен процес, поради което е един от основните компоненти за подкрепа на новоназначени учители. Конкретните идеи, които са споделени в текста, могат да бъдат директно приложени от читателите в тяхната преподавателска практика.

Четвъртата глава от Наръчника e посветена на темата за планиране на уроци – едно от най-важните преподавателски умения, което се развива и затвърждава през цялата преподавателска практика. В главата са дадени идеи за съвместно планиране на уроци, предложени са конкретни урочни модели.

Петата глава от Наръчника разглежда въпросите за съвместно посещение на уроци и даване на обратна връзка между колеги. Споделени са критерии за наблюденията, както и инструменти, които могат да бъдат приложени при формални или неформални посещения в класната стая.

В края на Наръчника читателят може да открие приложения – конкретни бланки и инструменти, споделени от учителите, разработили наръчника.

Издание на Заедно в час.

Topics: Библиотека, Образование/Култура | Comments Off on Наръчник с добри практики за наставничество и менторство на новоназначени учители


« Previous Entries Next Entries »