Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Функционален анализ на секторна политика „Опазване и представяне на недвижимото културно наследство“

By rraycheva | March 28, 2019

word_icon  Доклад Опазване и представяне на НКН

Пилотният функционален анализ на секторна политика „Опазване и представяне на недвижимото културно наследство“ е възложен от администрацията на Министерския съвет и се изпълнява от Обединение „Ню Ай – Сиела Норма”. Анализът е проведен по проект BG05SFOP001-2.001-0006 „Създаване на единни правила за провеждане на функционални анализи по хоризонтални и секторни политики“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Целта на проекта е установяване на нов модел за извършване на функционални прегледи по хоризонтални и секторни политики.

Настоящият анализ е един от общо петте пилотни анализа, които се провеждат, за да се тества актуализираната Методология за провеждане на функционален анализ и Наръчника за прилагане на Методологията. Функционалният анализ е извършен в съответствие с методологията и наръчника и предвидените в тях методи и инструменти за провеждане на функционални анализи.

Изготвеният и приет от бенефициента доклад съдържа детайлна информация за всички извършени аналитични дейности, обобщени констатации, препоръки и необходими действия. След одобряването на доклада, въз основа на идентифицираните необходими действия, органите с правомощия в областта на политиката са разработили План за действие.

 

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Икономическо развитие, Образование/Култура | Comments Off on Функционален анализ на секторна политика „Опазване и представяне на недвижимото културно наследство“

Пети „Фестивал и базар на народните обичаи и традиции” – Ябланица, 10 – 11 май 2019

By rraycheva | March 28, 2019

Моля, заявете Вашето участие до 3 май 2019 г.

Община Ябланица кани състави или индивидуални изпълнители да вземат участие в Петия „Фестивал и базар на народните обичаи и традиции” на 10.05.2019 г. от 16:00 ч. и 11.05. 2019 г. от 10:00 ч. в гр. Ябланица.

Всеки състав/изпълнител може да има по 2 изпълнения (песни, танци, сценки, обичаи). Съставите участват с програма до 15 минути, а индивидуалните изпълнители – до 5 минути.

Фестивалът няма конкурсен характер.

Приложен файл: Покана и Заявка за участие

покана фестивал 19

Topics: Новини | Comments Off on Пети „Фестивал и базар на народните обичаи и традиции” – Ябланица, 10 – 11 май 2019

Покана за участие във Фестивал на Халвата и Локума, 11.05. 2019.

By rraycheva | March 28, 2019

Община Ябланица кани производители да вземат участие във Фестивал на Халвата и Локума, който ще се проведе на 11.05. 2019 г. от 10:00 ч. в гр. Ябланица, площад Възраждане.

Всеки производител може да състави собствен щанд или да ползва такъв, предоставен от Община Ябланица.
Заедно със заявката си за участие, Ви молим да ни информирате с какъв и колко голям щанд на вашата продукция ще вземете участие, както и какъв вид халва предлагате основно, за да можем да Ви включим в официалното представяне по време на програмата на фестивала.
Моля, заявете Вашето участие с писмо на адрес: гр. Ябланица, обл. Ловеч, пл. „Възраждане” 3 или на посочения e-mail, в срок до 03.05.2019 г.
За контакти и информация: Община Ябланица, г-жа Диана Василева
тел. 06991/21-26; 21-54; 0887653075; 0879818510;
e-mail: diana_vasileva@mail.bg

Предвиждаме да има множество изяви на изпълнители от района, базар на занаятчийски стоки и др.

Приложен файл: Покана

Покана производители на халва и локум

 

Topics: Новини | Comments Off on Покана за участие във Фестивал на Халвата и Локума, 11.05. 2019.

КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАКАТ, посветен на Международния ден на книгата и авторското право (23 април)

By rraycheva | March 28, 2019

Краен срок за участие в конкурса: 15 април 2019 г., 17:00 ч.

Темата на конкурса е „ДА ПРЕЛИСТВАШ ИЛИ ДА СКРОЛВАШ – ТУЙ Е ВЪПРОСЪТ?”.

Право на участие имат всички български граждани със статут на студенти. Кандидатства се само със специално създаден за конкурса плакат, който не е участвал в други конкурси. Представените плакати ще бъдат оценявани от комисия, която ще следи за адекватността на предложението към обявената тема, за авторство и за оригиналност.

Изисквания към изработването на плаката:

  1. Всички изображения (фотографии, рисунки, графики) и текстови послания да бъдат авторски.
  2. Плакатите да са изработени на ръка и/или на графична програма по избор: Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic, Macromedia Free Hand и др.
  3. Размерът трябва да бъде А3 (297 mm x 420 mm).

Read the rest of this entry »

Topics: Новини | Comments Off on КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАКАТ, посветен на Международния ден на книгата и авторското право (23 април)

КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ, посветено на Международния ден на книгата и авторското право (23 април)

By rraycheva | March 27, 2019

Краен срок за участие в конкурса: 15 април 2019 г., 17:00 ч.

Темата на конкурса e „ДА ПРЕЛИСТВАШ ИЛИ ДА СКРОЛВАШ – ТУЙ Е ВЪПРОСЪТ?”

Право на участие имат всички български граждани със статут на студенти. Кандидатства се само с авторско есе, което трябва да съдържа личното мнение на автора, обосновано и задълбочено представено.

Есето следва да е създадено специално за конкурса. То не следва да е публикувано преди това или да е участвало в други конкурси. Размерът на творбата не трябва да надвишава 3600 знака (30 реда по 60 знака всеки). Read the rest of this entry »

Topics: Новини | Comments Off on КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ, посветено на Международния ден на книгата и авторското право (23 април)

Индекс на настигането 2018: Толкова ли е трудно?

By rraycheva | March 14, 2019

Индексът е проект на Инициативата за европейски политики (EuPI) на Институт Отворено общество – София. На английски език.

pdf_icon   HowHardCanItBe_CatchUpIndex2018_ReportMarch2019

В цялостната класация в новото издание на „Индекс на настигането“ за 2018 г. България заема 29 място от общо 35, като запазва позициите си от последните издания за 2017, 2016, 2015, 2014 г. и 2012 г., но е с едно място по-надолу спрямо 2013 г. и 2011 г. Това я прави последна сред новите страни членки. Но има увеличение в точките, като резултатът е по-висок с две точки спрямо 2016 и 2015 и с една точка спрямо 2017 г.г., за да достигне 36 точки по скала от 0 до 100 (най-нисък до най-висок резултат) в сегашното издание. Read the rest of this entry »

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Евроинтеграция, Икономическо развитие | Comments Off on Индекс на настигането 2018: Толкова ли е трудно?

Национален конкурс за детска рисунка на тема „ГЕРГЬОВДЕН” 2019

By rraycheva | March 13, 2019

Срок за представяне на творбите: 22 април 2019 г.

За поредна година НГПИ „Тревненска школа“ организира конкурс за детска рисунка на тема „Гергьовден“.
В конкурса могат да участват всички желаещи ученици от цялата страна в редовна форма на обучение от ІV, V, VІ, VІІ и VІІІ клас.

Творбите следва да са авторски, изпълнени с графични или цветни материали.

Размерът на творбите следва да е 35 х 50 см.

Комисия, съставена от преподаватели от НГПИ „Тревненска школа”, ще обяви І-во, ІІ-ро, и ІІІ-то място, както и допълнителни поощрителни награди на 30 април 2019 г.

Приложен файл:

Tryavna_konkurs Гергьовден2019

Topics: Новини | Comments Off on Национален конкурс за детска рисунка на тема „ГЕРГЬОВДЕН” 2019

Четвърти национален фолклорен фестивал „Хоро в Странджа“, 18 и 19 май 2019 г., Малко Търново

By rraycheva | March 12, 2019

Заявки за участие ще се приемат до 14 май 2019 г.

logon

Четвърти национален фолклорен фестивал „Хоро в Странджа“ ще се проведе на 18 и 19 май 2019 г. в град Малко Търново. Организатори са Община Малко Търново, Народно читалище „Просвета 1914“ и фолклорен клуб „Настроение“.

Основната цел на фестивала „Хоро в Странджа“ е представяне и запознаване с красотата и богатството на българските народни танци и творческата изява на всички участници. Фестивалът е възможност за създаване на нови приятелства и контакти. Танцовите групи ще се потопят в магията на Странджа планина и очарователното планинско градче Малко Търново.

Фестивалът няма състезателен характер. Право на участие имат всички любителски школи, клубове, самодейни състави изучаващи български народни хора.

Приложени файлове:

Статут 2019 programa.2019docx

Заявка за участие 2019 zaiavka 2019

Програма 2019 programa.2019docx

 

Topics: Новини | Comments Off on Четвърти национален фолклорен фестивал „Хоро в Странджа“, 18 и 19 май 2019 г., Малко Търново

Ръководство и принципи за измерване и управление на въздействието

By rraycheva | March 12, 2019

pdf_icon   Impact_Management_Principles_BG

Фондация Лале публикува нов документ от поредицата за социално въздействие на български език – Принципи за управление на въздействието. Той представя позицията на EVPA и SVI за измерване и управление на въздействието. Документът е практически насочен и създаден за нуждите на различни по тип организации, които си поставят за цел да постигнат определено социално въздействие.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Ръководство и принципи за измерване и управление на въздействието

Инициатива “Интеррег доброволческа младеж”

By rraycheva | March 10, 2019

Краен срок за кандидатстване: удължен до около 01.10.2019 г.

“Интеррег доброволческа младеж” набира и изпраща млади доброволци в трансгранични, транснационални и междурегионални програми, и във финансираните от тях проекти. Целта е да се популяризира солидарността и регионалното сътрудничество в Европа, чрез разпространение на информация за конкретни постижения на програмите “Интеррег” и финансираните от тях проекти. Продължителността за доброволчество в една организация домакин за едно лице е от два до шест месеца. Една организация може да бъде домакин в един и същ момент на повече от един доброволец.

За участие в инициативата кандидатстват както организациите, които ще бъдат домакини на доброволци, така и младите хора, които желаят да бъдат доброволци. За да бъде одобрена за участие организация, която е партньор по проект, финансиран по програма “Интеррег”, е необходимо също така да поиска и да получи писмено съгласие от съответната програма “Интеррег”. С даденото съгласие съответната програма “Интеррег” потвърждава, че бенефициента е надежден да бъде организация домакин на доброволец. Въз основа на данните, заявени от организацията домакин, Сдружението на европейските гранични региони (СЕГР) извършва предварителен избор на доброволец, като използва базата с данни на Европейския корпус на солидарността, в която са се регистрирали за участие над 48 000 млади хора от Европа. СЕГР е изпълнител и координатор на инициативата, която се финансира по проект от ЕК.

Окончателният избор на доброволец се извършва от организацията домакин. Имайки предвид разнообразието от Интеррег проекти и дейности (например в областта на образованието, културата, здравеопазването, околната среда, и много други) следва да се посочи желаната квалификация на търсения доброволец. Инициативата приветства кандидатстването на млади хора с всеки вид образователна и професионална квалификация.

В управляващите органи и техническите секретариати на програмите “Интеррег” доброволецът е “Интеррег репортер”.

В проектите, финансирани от програмите “Интеррег” доброволецът е “Партньор по Интеррег проект”.

Приемането на млад мотивиран доброволец би могло значително да подкрепи дейностите на Интеррег по уникален и ценен начин, чрез осигуряване на свеж, динамичен и ефективен подход към изпълнението и информирането за резултатите от програмите и проектите Интеррег. Организациите домакини биха могли значително да повишат своята видимост спрямо европейските, националните и местните политици, другите програми и проекти на Интеррег, като и спрямо широката европейска общественост, и особено спрямо младите европейци.

От организациите домакини се очаква да направят програмите “Интеррег” и тяхното измерение в областта на солидарността и сътрудничеството по-видими за гражданите на ЕС, както и да направят инициативата “Интеррег доброволческа младеж” ценен и уникален опит за лично израстване на доброволеца, който ще придобие полезни знания и умения, които могат да бъдат ангажирани в неговия/нейния бъдещ житейски опит.

Одобрените доброволци получават дневни пари в размер от 19 евро до 26 евро за всеки календарен ден на престоя си. Средствата са предназначени за храна, настаняване, местен транспорт, джобни пари. СЕГР покрива разходите за пътуването от населеното място на доброволеца до населеното място на организацията домакин, както и застраховката за времето на доброволчеството. Финансовата подкрепа се заплаща от СЕГР на два или три транша, като преди началото на доброволчеството се изплаща първи транш в размер на 70% (или 40%). Силно се насърчават организациите домакини да осигурят допълнителни ресурси за доброволеца (като например паричен превод, билети/карта за местен транспорт, храна, и др.). СЕГР провежда присъствено или онлайн обучение с одобрените млади хора преди началото на доброволчеството.

Кандидатстване за организация домакин – https://www.interregyouth.com/hostorganisations  

Кандидатстване за доброволец – https://www.interregyouth.com/apply

Инициативата на Главна дирекция “Регионална и градска политика” на Европейската комисия позволява програмите “Интеррег” и проектите, финансирани по тези програми, да приемат млади хора за доброволци. Инициативата стартира през март 2017 г. и досега в нея участваха 260 доброволци. Това допринесе за по-добро познаване на териториалното сътрудничество сред младите хора в цяла Европа и даде по-силна видимост на програмите “Интеррег”. Инициативата е възможност в екипите по проекти да има още едно лице, което може да помогне за популяризиране важността на сътрудничеството през европейските граници и за ползите от европейската териториална интеграция. “Интеррег доброволческа младеж” е част от Европейския корпус на солидарността. Изпълнението на инициативата е продължено до декември 2019 г. Участващите млади хора трябва да са на възраст от 18 до 30 години.

Topics: Новини | Comments Off on Инициатива “Интеррег доброволческа младеж”


« Previous Entries Next Entries »