Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Ресурс за студентски дебати по теми, свързани с миграцията и интеграцията на граждани на трети страни

By rraycheva | October 30, 2019

pdf_icon   Generating_Awareness_and_Discussion_About_Asylum_and_Migration

Асоциация за развитие на София разработи нов ресурс за студентски дебати по теми, свързани с миграцията и интеграцията на граждани на трети страни в рамката на проект ИНТЕГРА.

Той съдържа план за дебат, предложени дейности и връзки към ресурси, които ще помогнат на учителите да включат учениците в дискусия. По-конкретно, ресурсът цели да подобри начина на изразяване на разсъжденията и доводите на учениците, уменията им за слушане и отговаряне, задаването на въпроси, както и да ги запознае с живота и предизвикателствата, пред които са изправени мигрантите. На английски език.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Ресурс за студентски дебати по теми, свързани с миграцията и интеграцията на граждани на трети страни

Добри практики за работа срещу насилие, базирано на пола – GUIDE

By rraycheva | October 30, 2019

pdf_icon   Best_practices_GUIDE_2019

GUIDE обединява специалисти от Латвия, Испания, Италия, България и Грузия и улеснява размяната на вече съществуващи и тествани с времето знания и практически умения за борба и превенция на насилие. На английски език.

Проектът GUIDE: Outlining Successful Strategies Against Gender-Based Violence (Nr. 2019-1-LV02-KA105-002494) е финансиран от програма Erasmus+ и Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Ако искате да се включите в бъдещите инициативи по темата, свържете се с The Future Now на thefuturenow.as@gmail.com

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Добри практики за работа срещу насилие, базирано на пола – GUIDE

Подкрепа за устойчивостта на гражданското общество: Уроци от пет съвместни фонда в Източна Европа, проучване

By rraycheva | October 22, 2019

pdf_icon  Пълен текст на доклада: Sustaining-Civil-Society-Lessons-from-5-Pooled-Funds-2019

pdf_icon  Резюме на доклада: Executive_Summary_2019

След 1990 г. американски и европейски фондации и правителствени агенции инвестираха в серия от партньорства и тръстове за подкрепа на гражданското общество в Централна и Източна Европа, Прибалтика, Балканите и Черноморските региони. Анализът на дългосрочното въздействие на тези инвестиции е от решаващо значение, особено след като се повишава риториката срещу гражданското общество от политиците. Трима дългогодишни служители на Center on Philanthropy and Civil Society в САЩ правят преглед на наследството и въздействието на това финансиране и извличат поредица от уроци в полза на практиците, които искат да разберат как най-добре да поддържат гражданските общества в дългосрочен план.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Подкрепа за устойчивостта на гражданското общество: Уроци от пет съвместни фонда в Източна Европа, проучване

Трети национален конкурс за авторска приказка 2020

By rraycheva | October 16, 2019

Краен срок: 25 април 2020 г.

Темата на конкурса е „Гневът на морето и неговите пазители“.

Конкурсът е отворен за всички желаещи автори без ограничение на възрастта, стига да са навършили 18 години.

Всеки автор може да участва с ЕДНА творба до 4 страници А4, размер на шрифта 12, в белетристична литературната форма.

Организатори: Община Стара Загора, НЧ „Родина-1860“, Клуб „Млад писател“, Къща музей „Гео Милев“

За повече информация вижте приложения файл:

Prikazka_reglament2020

Topics: Новини | Comments Off on Трети национален конкурс за авторска приказка 2020

Доклад за България от Обзор на Европейската комисия 2019: Мониторинг на образованието и обучението

By rraycheva | October 12, 2019

pdf_icon   et-monitor-report-2019-bulgaria_bg

Делът на преждевременно напусналите образованието ученици и млади хора намалява спрямо 2009 г. (от 14,7% на 12,7%), но все още е над средните за Европейския съюз стойности (10,6%). Не всички деца (84% от всички) получават образование и грижи в ранна възраст. Близо половината 15-годишни български ученици имат слаби резултати по четивна грамотност (41,5%) и математика (42,1%). Престижът на преподавателската професия е нисък, а средната възраст на учителите – висока. Възрастните, които продължават ученето си, са пренебрежимо малко (2,5%).

© Европейски съюз, 2019 г.

***

Анализ на “Заедно в час” на Доклада за България от тазгодишния Обзор на Европейската комисия:

Реформите са в правилна посока, но се случват твърде бавно …Освен недостатъчно като брой, българските учители не са и достатъчно добре подготвени. В България е отчетена една от най-големите нужди от продължаващо професионално развитие на преподавателите – и то по отношение на реални практически умения като конкретни педагогически компетенции и дигитални умения.

Целият анализ вижте тук: https://zaednovchas.bg/ek-doklad-bulgaria/

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Образование/Култура | Comments Off on Доклад за България от Обзор на Европейската комисия 2019: Мониторинг на образованието и обучението

Икономика на „Възродителния процес“, Румен Аврамов

By rraycheva | October 12, 2019

pdf_icon   Avramov-vuzroditelen-provess-book-final

„Възродителният процес” (1984-1989 г.) е оставил дълбок коловоз в българската колективна памет. Волно или неволно, обществото се връща към него по различни поводи, за да установи всеки път колко разнопосочни са реалиите на този непознат по замаха си епизод на зловещо социално инженерство. Асимилационната кампания срещу турското малцинство в страната и крахът на начинанието са осмисляни от не една гледна точка, но в знанието за събитията все още остават сиви зони.

Книгата навлиза в по-слабо проучените икономически пластове, прочитайки случилото се през неговите стопански аспекти. Тя търси да структурира и оразмери цената, платена за агресивната политика спрямо българските турци. В общ план „Възродителният процес” изпъква най-вече като решаващ катализатор на Големия взрив, довел до окончателния разпад на комунистическия режим у нас. Под напора на острия етнически конфликт системата се срива в условия, които едновременно разлагат необратимо плановия стопански ред и възкресяват най-ретроградните методи на „военния комунизъм”. А пейзажът след битката оставя наследство, повлияло осезаемо върху стопанската култура на последвалия преход.

Автор: Румен Аврамов

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Икономика на „Възродителния процес“, Румен Аврамов

The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation

By rraycheva | October 8, 2019

pdf_icon  cybertroopreport_2019

Употребата на социалните медии с цел манипулиране на общественото мнение е сериозен проблем в цял свят, показва научен доклад на Интернет института Оксфорд. Докладът „The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation“ разглежда използването на различни видове алгоритми, софтуер за автоматизация и големи данни за формиране на общественото мнение. Той изследва инструментите, капацитета, стратегиите и ресурсите, използвани от глобалните „кибер войски“, обикновено правителствени агенции и политически партии, за да повлияят на общественото мнение в 70 държави.

На английски език.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation

Наръчник за неформални методики по работа за равенство на половете

By rraycheva | October 8, 2019

pdf_icon   svobodni_2019

Наръчникът „Свободни да бъдем себе си” съдържа пояснения на различни термини, когато се работи по темата за развенство на половете. Основна роля е отредена на създаването на защитено пространство, при организиране на събития, обучения, семинари и работа с доброволци. Тъй като в работата на НПО сектора се залага на неформалните методики на обучение, в книжката ще намерите поне 15 разнообразни начина да представите темата, всеки от които подходящ за съответната аудитория, с която планирате да работите.

 

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Наръчник за неформални методики по работа за равенство на половете

Изследвания на добри практики за обществени консултации, за привличане на експертиза и за гражданско участие

By rraycheva | October 8, 2019

Публикацията съдържа изследвания на добри практики за обществени консултации, за привличане на експертиза и за гражданско участие. Поставен е акцент върху начините на провеждане на обществени консултации, провеждане на дигитални обществени консултации и провеждане на съвместни инициативи между институции и НПО за формулиране и мониторинг на политики.

В публикацията е представено проучване на практики в други страни за провеждане на обществени консултации, за насърчаване на гражданското участие и за привличане на експертиза от обществото. Представен е и преглед на вече изготвени доклади, анализи и ръководства, свързани с темата на проучването. Представени са и резултатите от извършени емпирични проучвания за съществуващите инструменти за участие в процеса на вземане на решения, включително национално представително социологическо проучване сред граждани, юридически лица с нестопанска цел и търговци.

Изследванията са оформени в следните доклади:

– Проучване на практики в други страни от ЕС

– Преглед на изготвени доклади, анализи и ръководства

– Провеждане на социологическо проучване Read the rest of this entry »

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Добро управление | Comments Off on Изследвания на добри практики за обществени консултации, за привличане на експертиза и за гражданско участие

Правила, процедури и критерии за определяне на представители на граждански организации в консултативни органи

By rraycheva | October 8, 2019

pdf_icon   02. Rules_Civil_expertise_engagement_16.09.2019_SAR

word_icon   02. Rules_Civil_expertise_engagement_16.09.2019_SAR

Правила, процедури и критерии за определяне на представители на граждански организации в консултативни органи са приети от Съвета за административната реформа на заседание на 16 септември 2019 г. Документът има за цел да постави стабилна основа и унифициран подход в практиките на администрацията за привличане на гражданска експертиза в консултативните органи на администрацията. Правилата съдържат примерни процедури и критерии, по които да се извършва привличането на експерти от обществото.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Правила, процедури и критерии за определяне на представители на граждански организации в консултативни органи


« Previous Entries Next Entries »