Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Велика харта на свободите на английското кралство

By rraycheva | November 9, 2018

pdf_icon  Velika-harta-na-svobodite-na-angliiskoto-kralstvo-tekst-ot-1215-godina-2015

Великата харта на свободите, Магна харта, е първият, приет още през 1215 година документ и първообраз на съвременната представителна демокрация и конституционна традиция.

Проф. Дейвид Карпентър: Защо Хартата е толкова известна? То е защото, както казаха всички преди мен тази вечер, тя налага фундаменталния принцип, че владетелят е подчинен на правото. Той вече не може просто да заяви: „Отивай в затвора“, или „Ще ти отрежа главата“, или „Отнемам твоята собственост”. Ако владетелят иска да предприеме нещо срещу вас, той трябва да го направи, следвайки определена юридическа процедура. Той трябва да получи съдебно решение срещу вас, постановено от хора, които стоят на равна нога с Вас, т.е. еднакви сте по социален статус. Той трябва да действа съобразно закона на страната.

Аз мисля, че Хартата е важна, защото тя налага принципа на върховенство на правото в най-големи подробности – много по-детайлно отколкото която и да е друга европейска конституция от онова време или от преди това. Тя налага този принцип във всичките си 63 разпоредби – забрани и разрешения, които обхващат широк кръг от държавни дейности: право, финанси, църква, отношения между краля и аристокрацията, местна власт. Именно обхватът на Магна Харта в налагането на тези принципи е толкова нов.

Вижте още:

https://www.mediapool.bg/magna-harta-osem-stoletiya-svoboda-news235407.html

pdf_icon  Magna_Carta_Sofia_University_Carpenter_BG+translation_15072018

 

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Велика харта на свободите на английското кралство

Софийски градски интеграционен одит, доклад

By rraycheva | November 6, 2018

pdf_icon   Audit_Report_Sofia_bg

Асоциация за развитие на София публикува доклад “Софийски градски интеграционен одит” с оценка на политиките и практиките за интеграция на граждани на трети страни. Одитът, проведен между юни и август 2018 г., включваше както традиционни средства като документално проучване и фокус групи с граждани на трети страни и експерти от местната и националната власт, така и иновативни инструменти за широко гражданско участие като градски разходки със списъци за проверка и фотовойс, специално разработени като методологии в рамките на проекта. Така над 100 граждани се включиха в интеграционния одит и оценка на София, което валидира изводите и препоръките от него.

Докладът съдържа оценки, изводи и препоръки по отношение на политиките и практиките за интеграция за граждани на трети страни в София, и покрива области като работна заетост, обучение и образование, достъп до базисни услуги, гражданско участие, безопасност и сигурност.

Докладът от интеграционния одит е разработен по проект Интегра, ръководен от Асоциация за развитие на София и съфинансиран от Фонд “Убежище, миграция и интеграция” на ЕК. Докладът е наличен на интернет страницата на проекта на английски и български език: www.integra-eu.net.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Добро управление, Социални дейности | Comments Off on Софийски градски интеграционен одит, доклад

Дискусия: Свободното движение на данни – петата основна свобода в ЕС

By rraycheva | October 23, 2018

НПО Линкс, с подкрепата на Програма „Европа“ – 2018 г. Ви кани на дискусия „Свободното движение на данни – петата основна свобода в ЕС“.

Събитието ще се състои на 26 октомври 2018 г. (петък) от 10,00 ч.

в Софийска лаборатория за иновации, гр. София, ул. Сердика 1, ет. 3.

Целта на дискусията е да се обсъди проект за „Пътна карта за свободно движение на данните в СО – източници, съхранение и употреба“.

НПО Линкс изготви този документ с няколко възможни варианта за посоките на развитие на движението на данни. Идеята на документа е да подобри процеса за информирано вземане на решения и подобряване на общинските услуги, базиран на данни.

Дискусията е предназначена за всички изкушени от темата за общинските данни – ИТ специалисти, активни граждани, НПО, общински съветници и общинска администрация, които да дадат своите мнения и предложения как да се развива този процес в бъдеще.

Идеята на проекта е данните на СО да бъдат разбираеми, документирани и с високо качество, така че да бъдат използваеми, актуални и достъпни за широк кръг от заинтересовани страни – общински и държавни служители, граждани, бизнес, НПО и медиите.

В края на дискусията НПО Линкс ще връчи и наградите от конкурса #Аз обичам данните!, предназначен за служители на СО, районните администрации и общинските предприятия.

Приложени файлове:

Invitation

Programme_open_data

Topics: Новини | Comments Off on Дискусия: Свободното движение на данни – петата основна свобода в ЕС

Окончателен доклад “Размисъл за Европа. Как Европа е възприемана от хората в регионите и градовете”

By rraycheva | October 18, 2018

pdf_icon   reflecting-on-europe-final-report

Изготвен за внасяне в Европейския съвет. На английски език.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Евроинтеграция | Comments Off on Окончателен доклад “Размисъл за Европа. Как Европа е възприемана от хората в регионите и градовете”

Помагало за определяне и опазване на птиците в горите

By rraycheva | October 18, 2018

pdf_icon   Pomagalo Forest_web-1

Издание на Българското дружество за защита на птиците. Изготвено е през 2018 г. по проект финансиран от програма “Лайф+” на Европейския съюз. Съдържа информация за 78 вида птици. Някои от описаните видове птици се срещат и в населените места на страната.

Topics: Библиотека, Околна среда | Comments Off on Помагало за определяне и опазване на птиците в горите

Конкурс: „Предизвикай предприемача в себе си“ за социални предприемачи от Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград

By rraycheva | October 16, 2018

Кандидатствай до 15 април 2019 г. 17:00 ч.

Кандидатствай с иновативна предприемаческа идея за решаване на социален проблем и ни я изпрати, за да стане тя реално изпълнима и да намери финансиране.

Ако имаш идея как да решиш конкретен проблем, ако си силно мотивиран и вярваш, че идеята ти е устойчива и има мащабен потенциал, имаш възможността да се включиш в нашия проект и да помогнеш, както на себе си, така и на тези, за които го правиш.

Ще имаш възможност да разбереш кои са начините за създаване на социален Startup, ще получиш подкрепа за разработване на идеята си и ще почерпиш вдъхновение от други млади предприемачи и експерти в най-различни области.

Конкурсът е насочен към тези от Вас от областите Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград, които имат навършени 18 години и имат идеи за социално предприемачество. Важно условие за участие в конкурса е да имате добра, иновативна бизнес идея в областта на социално предприемачество, която силно искате да реализирате. Победителите в конкурса ще получат експертна подкрепа как да развият своята предприемаческа идея.

Формуляр за кандидатстване:

https://goo.gl/forms/yJbtVJ6ALvYCZFVQ2

Приложен файл:

Announcement_open_contest

Конкурсът „Предизвикай предприемача в себе си се организира от Бизнес Център – Марица по проект „Занаяти и социална икономика: Движеща сила за растеж чрез социално включване в Трансграничния регион“, с акроним „SocialCrafts“ по Програмата за сътрудничество Interreg V-A “Гърция-България 2014-2020.

Topics: Новини | Comments Off on Конкурс: „Предизвикай предприемача в себе си“ за социални предприемачи от Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград

Национален конкурс за рисунка, компютърна рисунка и фотография „Морето не е за една ваканция” 2018

By rraycheva | October 11, 2018

Краен срок: 12 октомври 2018 г.

>> Конкурс за рисунка – за ученици в 4 възрастови групи: 6 -7 години; 8 – 1- години; 11 – 14 години; 15 – 19 години. Всеки участник може да представи само 1 рисунка. Техники: акварел, тепмера, пастели, туш.

>> Конкурс за компютърна рисунка – за ученици в две възрастови групи: 11-14 години и 15-19 години. Всеки участник може да представи само 1 компютърна рисунка.

>> Конкурс за фотография – за любители- фотографи в две възрастови групи: ученици V до ХII клас и IX до ХII клас.

Приложен файл:

moreto-2018

 

Topics: Новини | Comments Off on Национален конкурс за рисунка, компютърна рисунка и фотография „Морето не е за една ваканция” 2018

Национален конкурс за ученици за православна поезия и проза на тема „Рождество на спасителя” – 2018

By rraycheva | October 11, 2018

Срок за изпращане на творбите: 3 декември 2018 г.

Конкурсът е за ученици в три възрастови категории:

І –ва възрастова група –от 1-4 кл.

ІІ –ра възрастова група – от 5-8 кл.

ІІІ-та възрастова група – от 9-12 кл.

Конкурсът се провежда в 2 раздела:

1)         Поезия

2)         Проза (есе или разказ)

Всеки участник може да представи до 2 произведения за двата раздела в два екземпляра.

Организатори: Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Бургас, Национален дворец на децата, Община Бургас, Център за подкрепа на личностното развитие- Бургас, Сливенска митрополия

Приложен файл:

Статут на конкурса Рождество на Спасителя- 2018г.

Topics: Новини | Comments Off on Национален конкурс за ученици за православна поезия и проза на тема „Рождество на спасителя” – 2018

Форум “Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС”, 29 октомври, 2018 г. 9.30 часа, ВСУ “Черноризец Храбър”, Варна

By rraycheva | October 9, 2018

Областният информационен център – Варна, в партньорство с Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и Регионалната агенция за предприемачество и иновации – Варна организира на 29 октомври 2018 г. събитие, посветено на Кохезионна политика. Форумът „Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС“ има за цел да популяризира новата Многогодишна финансова рамка (МФР) 2021-2027 г., предложената от ЕК законодателна рамка за новия програмен период и отбелязване на 30-тата годишнина на Кохезионната политика на Европейския съюз.

Събитието е предвидено да има два панела – един, в който да има научен елемент „тип форум“ и един – тип „граждански диалог“, за да се чуе гласът на младите хора и заинтересованите по темата.

За участие във форума са поканени евродепутати, депутати, представители на централната и местна власт, академичната общност, студенти, представители на НПО сектора и бизнеса.

Линк за регистрация до 22.10.2018:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy7S8hQPxzH_zW7eOJLk7uO9llUpYAX_2SiHanL8pPZm4TVw/viewform?usp=pp_url

Приложен файл: Покана и програма

Pokana+programa_Varna

Topics: Новини | Comments Off on Форум “Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС”, 29 октомври, 2018 г. 9.30 часа, ВСУ “Черноризец Храбър”, Варна

Втора кариерна среща между НПО и студенти, 7 ноември 2018

By rraycheva | October 5, 2018

Краен срок за проявяване на интерес: 31 октомври 2018 г.

Американският университет в Благоевград организира втора кариерна среща с НПО, 7 ноември 2018, 16:00 – 19:00 ч., Скаптопара, Благоевград.

Идеята е да се популяризират дейностите на гражданските организации сред студентите, както и да се привлекат стажанти и доброволци.

Пътните разноски се възстановяват.

Приложен файл: Заявка за участие

2ND ANNUAL NGO FAIR 2018 REGISTRATION FORM

____________________

A Hopeful Bulgaria: Connecting Students to Change-makers

Second NGO Fair at AUBG

November 7, 2018
4:00 – 7:00 pm
America for Bulgaria Student Center
Skaptopara Campus, Blagoevgrad

Non-governmental organizations (NGOs) play a critical part in developing society and improving communities and our mission is to help raising the awareness on the importance of the activities of these key-drivers among young people and be a strong support!
Join the Second NGO Fair at AUBG on Nov. 7 and benefit from the unique opportunity to: Read the rest of this entry »

Topics: Новини | Comments Off on Втора кариерна среща между НПО и студенти, 7 ноември 2018


« Previous Entries Next Entries »