Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Конкурс: „Предизвикай предприемача в себе си“ за социални предприемачи от Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград

By rraycheva | October 16, 2018

Кандидатствай до 15 април 2019 г. 17:00 ч.

Кандидатствай с иновативна предприемаческа идея за решаване на социален проблем и ни я изпрати, за да стане тя реално изпълнима и да намери финансиране.

Ако имаш идея как да решиш конкретен проблем, ако си силно мотивиран и вярваш, че идеята ти е устойчива и има мащабен потенциал, имаш възможността да се включиш в нашия проект и да помогнеш, както на себе си, така и на тези, за които го правиш.

Ще имаш възможност да разбереш кои са начините за създаване на социален Startup, ще получиш подкрепа за разработване на идеята си и ще почерпиш вдъхновение от други млади предприемачи и експерти в най-различни области.

Конкурсът е насочен към тези от Вас от областите Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград, които имат навършени 18 години и имат идеи за социално предприемачество. Важно условие за участие в конкурса е да имате добра, иновативна бизнес идея в областта на социално предприемачество, която силно искате да реализирате. Победителите в конкурса ще получат експертна подкрепа как да развият своята предприемаческа идея.

Формуляр за кандидатстване:

https://goo.gl/forms/yJbtVJ6ALvYCZFVQ2

Приложен файл:

Announcement_open_contest

Конкурсът „Предизвикай предприемача в себе си се организира от Бизнес Център – Марица по проект „Занаяти и социална икономика: Движеща сила за растеж чрез социално включване в Трансграничния регион“, с акроним „SocialCrafts“ по Програмата за сътрудничество Interreg V-A “Гърция-България 2014-2020.

Topics: Новини | Comments Off on Конкурс: „Предизвикай предприемача в себе си“ за социални предприемачи от Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград

Национален конкурс за рисунка, компютърна рисунка и фотография „Морето не е за една ваканция” 2018

By rraycheva | October 11, 2018

Краен срок: 12 октомври 2018 г.

>> Конкурс за рисунка – за ученици в 4 възрастови групи: 6 -7 години; 8 – 1- години; 11 – 14 години; 15 – 19 години. Всеки участник може да представи само 1 рисунка. Техники: акварел, тепмера, пастели, туш.

>> Конкурс за компютърна рисунка – за ученици в две възрастови групи: 11-14 години и 15-19 години. Всеки участник може да представи само 1 компютърна рисунка.

>> Конкурс за фотография – за любители- фотографи в две възрастови групи: ученици V до ХII клас и IX до ХII клас.

Приложен файл:

moreto-2018

 

Topics: Новини | Comments Off on Национален конкурс за рисунка, компютърна рисунка и фотография „Морето не е за една ваканция” 2018

Национален конкурс за ученици за православна поезия и проза на тема „Рождество на спасителя” – 2018

By rraycheva | October 11, 2018

Срок за изпращане на творбите: 3 декември 2018 г.

Конкурсът е за ученици в три възрастови категории:

І –ва възрастова група –от 1-4 кл.

ІІ –ра възрастова група – от 5-8 кл.

ІІІ-та възрастова група – от 9-12 кл.

Конкурсът се провежда в 2 раздела:

1)         Поезия

2)         Проза (есе или разказ)

Всеки участник може да представи до 2 произведения за двата раздела в два екземпляра.

Организатори: Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Бургас, Национален дворец на децата, Община Бургас, Център за подкрепа на личностното развитие- Бургас, Сливенска митрополия

Приложен файл:

Статут на конкурса Рождество на Спасителя- 2018г.

Topics: Новини | Comments Off on Национален конкурс за ученици за православна поезия и проза на тема „Рождество на спасителя” – 2018

Форум “Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС”, 29 октомври, 2018 г. 9.30 часа, ВСУ “Черноризец Храбър”, Варна

By rraycheva | October 9, 2018

Областният информационен център – Варна, в партньорство с Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и Регионалната агенция за предприемачество и иновации – Варна организира на 29 октомври 2018 г. събитие, посветено на Кохезионна политика. Форумът „Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС“ има за цел да популяризира новата Многогодишна финансова рамка (МФР) 2021-2027 г., предложената от ЕК законодателна рамка за новия програмен период и отбелязване на 30-тата годишнина на Кохезионната политика на Европейския съюз.

Събитието е предвидено да има два панела – един, в който да има научен елемент „тип форум“ и един – тип „граждански диалог“, за да се чуе гласът на младите хора и заинтересованите по темата.

За участие във форума са поканени евродепутати, депутати, представители на централната и местна власт, академичната общност, студенти, представители на НПО сектора и бизнеса.

Линк за регистрация до 22.10.2018:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy7S8hQPxzH_zW7eOJLk7uO9llUpYAX_2SiHanL8pPZm4TVw/viewform?usp=pp_url

Приложен файл: Покана и програма

Pokana+programa_Varna

Topics: Новини | Comments Off on Форум “Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС”, 29 октомври, 2018 г. 9.30 часа, ВСУ “Черноризец Храбър”, Варна

Втора кариерна среща между НПО и студенти, 7 ноември 2018

By rraycheva | October 5, 2018

Краен срок за проявяване на интерес: 31 октомври 2018 г.

Американският университет в Благоевград организира втора кариерна среща с НПО, 7 ноември 2018, 16:00 – 19:00 ч., Скаптопара, Благоевград.

Идеята е да се популяризират дейностите на гражданските организации сред студентите, както и да се привлекат стажанти и доброволци.

Пътните разноски се възстановяват.

Приложен файл: Заявка за участие

2ND ANNUAL NGO FAIR 2018 REGISTRATION FORM

____________________

A Hopeful Bulgaria: Connecting Students to Change-makers

Second NGO Fair at AUBG

November 7, 2018
4:00 – 7:00 pm
America for Bulgaria Student Center
Skaptopara Campus, Blagoevgrad

Non-governmental organizations (NGOs) play a critical part in developing society and improving communities and our mission is to help raising the awareness on the importance of the activities of these key-drivers among young people and be a strong support!
Join the Second NGO Fair at AUBG on Nov. 7 and benefit from the unique opportunity to: Read the rest of this entry »

Topics: Новини | Comments Off on Втора кариерна среща между НПО и студенти, 7 ноември 2018

Превенция на домашното насилие, Наръчник, 2018

By rraycheva | October 4, 2018

pdf_icon   naruchnik-bgfond-2018-web

Предлаганият Наръчник дава възможност на образователните специалисти и на всички други участници в образователния процес да работят по темата с ученици от всички възрастови групи и във всички степени на образованието. В изданието също така се предлагат примерни активности по определени теми, които авторският екип смята за важни за промяна на моделите на поведение на децата и младите хора, за да избягват риска от ситуации, свързани с насилие. В Наръчника се дават примери за национални и международни кампании, посветени на усилията за намаляване на насилието в семейството и домашното насилие, с които учениците могат да бъдат запознати и в които могат да се включват с различни инициативи в рамките на учебната или на календарната година. Това ще даде възможност за изграждане на общности от млади хора, които не приемат и се противопоставят на насилието и агресията във всичките им форми.

Издание на Български фонд за жените.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Социални дейности | Comments Off on Превенция на домашното насилие, Наръчник, 2018

Конкурс за читалищен секретар по документи и събеседване

By rraycheva | September 25, 2018

Настоятелство при НЧ “Напредък 1871” – град Никопол

обявява

Конкурс за читалищен секретар по документи и събеседване

Срок за подаване на документите до 30.10.2018 г.

Изисквания за изпълнение на длъжността:

  1. Образование – висше (с предимство – завършен Университетът по библиотекознание).
  2. Допълнителна квалификация – компютърна грамотност (текстообработване, таблични програмни системи и продукти).
  3. Да умее да осъществява координация и контрол на творческите дейности в читалището, документооборота, контрол върху изпълнението на архивирането.
  4. Да познава и прилага ЗНЧ, КТ, устава и вътрешните нормативни документи.
  5. Да умее да работа в екип, да проявява професионална ангажираност  и отговорност.
  6. Трудов стаж в читалище се счита за предимство.
  7. Владеене на английски език – писмено и говоримо се счита за предимство.

Необходими документи за кандидатстване: молба, CV, мотивационно писмо, копие на диплома за завършено образование, копия от свидетелства (сертификати) за завършени курсове, свързани с изискванията за заемане на длъжността, копие на ЛК за справка.

Документите се подават лично при секретаря на читалището, в работните ден от 8 ч. до 17 ч.

С одобрените кандидати ще се проведе  събеседване на 15.11.2018 г. от 15.30 ч. в сградата на НЧ “Напредък 1871”.

Телефони за допълнителна информация:0889528971 и 065412503.

Приложен файл: НАСТОЯТЕЛСТВО-обява

Topics: Новини | Comments Off on Конкурс за читалищен секретар по документи и събеседване

Обучение по кариерно консултиране за специалисти от публичния и неправителствения сектор

By rraycheva | September 18, 2018


Фондация на бизнеса за образованието 
организира обучение по кариерно консултиране за специалисти от публичния и неправителствения сектор (Центрове по кариерно ориентиране и подкрепа за личностно развитие, бюра по труда, училища, младежки и неправителствени организации и др).

Обучението ще се проведе през октомври – ноември 2018 (датите ще бъдат уточнени по-късно).

Срокът за записване е 5 октомври.

Обучението се провежда по международната програма за подготовка на кариерни консултанти Global Career Development Facilitator (GCDF) и включва следните теми:
– Теории за кариерното развитие
– Оказване на съдействие и мотивиране на клиентите
– Процес на оценяване в кариерното консултиране
– Определяне на цели и изготвяне на план за действие
– Реализация на програми за кариерно развитие
– Умения за ефективна комуникация и презентиране
– Пазар на труда
– Маркетинг на кариерните услуги
– Етични и правни въпроси. Супервизия. Read the rest of this entry »

Topics: Новини | Comments Off on Обучение по кариерно консултиране за специалисти от публичния и неправителствения сектор

Обновена методология за провеждане на Иновативни лагери на Комитета на регионите

By rraycheva | September 11, 2018

pdf_icon   inno_methodology

Осъществяване на потенциала на процеса на откриване на предприемачи за териториална иновация и развитие.

Европейска комисия, 2017 г.

Topics: Библиотека, Икономическо развитие, Младежки инициативи | Comments Off on Обновена методология за провеждане на Иновативни лагери на Комитета на регионите

Празник на старата градска песен „Мара Врачанка” 2018

By rraycheva | September 5, 2018

Празникът на старата градска песен „Мара Врачанка” ще се проведе за осемнадесета поредна година  на 13 октомври 2018 год. от 10:30 ч. в Градската концертна зала на Враца.

Заявки се изпращат  до  30 септември 2018 г.

Този музикален форум се утвърди като един от най-добрите празници на старата градска песен, целящ да даде възможност за изява на групите за стари градски песни от цяла България, да възроди и обогати градската песенна традиция, както и да достави удоволствие на ценителите на песента.

В Празника могат да участват индивидуални изпълнители и групи, дуети и триа за стари градски песни от цяла България.

Празникът има конкурсен характер.

Групите за стари градски песни могат да представят две песни с общо времетраене до 7 минути, а индивидуалните изпълнители и дуети – по една песен до 3 минути.  Не се допуска „Китка” от песни.

От една група не се допускат повече от един индивидуален изпълнител или един дует.

Задължително е сценичните костюми да представят духа на времето.

Приложени са Статут на празника и Заявка за участие:

Mara_Vrachanka_Statut_2018

Mara_Vrachanka_zaiavka za uchastie 2018

Topics: Новини | Comments Off on Празник на старата градска песен „Мара Врачанка” 2018


« Previous Entries Next Entries »