Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Годишна среща на Хабитат България с партньорски организации

By rraycheva | November 1, 2017

На 25 септември в град Априлци се проведе годишната традиционна среща на Хабитат България с партньорите по проект „Подобряване на жилищните условия чрез безлихвено финансиране за жилищни подобрения на семейства с ниски доходи, отглеждащи деца“, подкрепен от фондации ВЕЛУКС.

Колегите от София, Търговище, Дупница, Сливен и Кюстендил представиха резултатите по проектите, които реализират с предоставеното им безвъзмездно финансиране, споделиха добри практики и обмениха идеи за бъдещи инициативи.

До момента по програмата са подпомогнати 1255 семейства и 2319 деца. Read the rest of this entry »

Topics: Новини | Comments Off on Годишна среща на Хабитат България с партньорски организации

Три образователни клипа на тема език на омразата

By rraycheva | October 31, 2017

В „Месеца на бежанеца”, Асоциация за развитие на София представя три образователни клипа на тема език на омразата към бежанци и мигранти в интернет. Видеата дават представа как да разпознаваме  езика на омразата в интернет, как да докладваме прояви на враждебна реч и как да противодействаме с позитивни наративи.

Трите видеа са разработени в рамките на проект “Коалиция от посланици за противодействие на езика на омразата в интернет”, съфинансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ – ГД „Правосъдие “ на Европейския съюз, който обединява партньори от България, Великобритания, Гърция, Италия, Румъния, Хърватия, Чехия, в който Асоциация за развитие на София е водещ партньор.

Клиповете можете да видите на следните линкове : Read the rest of this entry »

Topics: Новини | Comments Off on Три образователни клипа на тема език на омразата

2016/17 Национален доклад на GEM за предприемачеството в България

By rraycheva | October 25, 2017

pdf_icon   GEM-Annual-Report-BG-2017-final-WEB

Докладът на Сдружение „Глобален предприемачески мониторинг“ (GEM) за 2016/2017 г. представя методологията и рамката на GEM в Глава 1, резултатите от проучването на пълнолетното население и анализа им в Глава 2, резултатите от проучването на националните експерти в Глава 3 и обобщението на препоръките за политики и практики в Глава 4.

“Макар да се наблюдава увеличение на намеренията на индивидите и това да дава ранни индикации за оптимизъм, особено в случая с младите предприемачи, които, изглежда, показват по-голям интерес към работа като самонаети лица от преди, условията на факторите си остават много стабилни и без значителни подобрения. Добре функциониращите предприемачески екосистеми възникват в резултат на комплексна симбиоза между индивидуални стремежи и усилия, и колективно действие и правителствени политики. През 2016 г. в България инициативата е поета от предприемчиви индивиди, докато обществото, до голяма степен и правителството, сякаш изчакваха до тъч линията.”

Topics: Библиотека, Икономическо развитие | Comments Off on 2016/17 Национален доклад на GEM за предприемачеството в България

Хабитат България излезе с пакет от предложения към правителството

By rraycheva | October 20, 2017

Българският офис на глобалната организация Habitat for Humanity разписа мерки за подобряване на жилищните условия в страната, в съответствие с новите глобални цели на ООН за устойчиво развитие

Стотици хиляди хора в България днес живеят в условия, които далеч не отговарят на минималните стандарти за жилищно настаняване. Близо 395 000 души обитават по трима и повече човека в стая, в тежки условия, често в неблагоустроени, построени с подръчни материали къщи. Лошите жилищни условия водят до социална и икономическа изолация на жителите. Държавата и общините трябва да отделят ресурси за решаването на тези проблеми, и е налице неотложна нужда от предприемане на пакет от мерки за гарантиране на правото на достоен живот на тези хора.

Това са част от изводите на Хабитат България, участник в глобалната застъпническа кампания Solid Ground (http://solidgroundcampaign.org/), на Habitat for Humanity, за достъп до жилище и жилищни права. В рамките на кампанията, организацията излезе с предложение за пакет от мерки към правителството, целящи подобряване на жилищните условия в страната, в съответствие с Новия дневен ред на ООН, озаглавен ”Tрансформиране на нашия свят: Дневен ред 2030 за устойчиво развитие”, приет от 193 страни, в т.ч. и България на 25 септември 2015г., по време на Генералната асамблея на ООН. Read the rest of this entry »

Topics: Новини | Comments Off on Хабитат България излезе с пакет от предложения към правителството

Бедността в България. Образованието и заетостта като фактори за доходите и неравенството

By rraycheva | October 17, 2017

pdf_icon   Bednost_bg_16_IME

В началото на това издание са изведени препоръки към публичните политики, кои- то са резултат от аналитичната работа и множеството формални и неформални срещи и дискусии, проведени от ИПИ. Първите глави засягат методологическите въпроси около данните за бедността и неравенството и представят детайлно рисковите групи и различните разрези на бедността. След тях са представени аналитичните материали, свързани със социалното подпомагане и т.нар. капан на безработицата. Включени са и два материала за връзките между образованието и пазара на труда, в т.ч. текст, насочен конкретно към предизвикателствата пред професионалното образование. Накрая вниманието е фокусирано върху младежката безработица и влиянието на минималната заплата върху заетостта в страната. ИПИ 2016.

Повече информация, в т.ч. докладите, данните и инфографиките могат да бъдат намерени на сайта „Бедността в България“  http://www.bednostbg.info/

Topics: Библиотека, Икономическо развитие, Социални дейности | Comments Off on Бедността в България. Образованието и заетостта като фактори за доходите и неравенството

Конкурс “Рождество на Спасителя”- 2017

By rraycheva | October 11, 2017

pdf_icon   Статут на конкурса Рождество на Спасителя- 2017г.

Срок за изпращане на творбите: 2 декември 2017 г.

Конкурсът има за цел да поощрява и утвърждава интереса на учениците към литературата и православието, да стимулира тяхната творческа изява, любовта към изкуството, Бог и православната вяра.

Конкурсът се провежда в 2 раздела:

Право на участие имат всички ученици от 1-12 клас. Всеки участник може да представи до 2 произведения за двата раздела.

За ученици от всички училища, школи и извънучилищни звена от страната от 1. до 12. клас, разделени в 3 възрастови групи.

За допълнителна информация:

Тел. 056/84-45-49, 0878238632- Атанасия Петрова

 

Topics: Новини | Comments Off on Конкурс “Рождество на Спасителя”- 2017

Емпирични методи за събиране (и анализиране) на данни

By rraycheva | September 28, 2017

pdf_icon   Handbook_empirical_methods_for_data_collection

Авторите – доц. д-р. Калоян Харалампиев (Софиийски университет “Св. Климент Охридски”) и доц. д-р Ангел Марчев (Университет за национално и световно стопанство), детайлно представят как се планира и провежда едно емпирично изследване. Описани са въпросите, на които трябва да си отговорим когато планираме изследване, както и тези, на които трябва да отговаря самото изследване.

Надяваме се настоящият текст да подпомогне дейността на гражданските активисти, НПО, журналисти и други заинтересовани в усилията им да придобият умения за изследване и използване на данни за застъпничество и да усилят посланията си към публиката.

Наръчникът е част от проект „Укрепване на гражданския и институционален капацитет за свободни и честни избори“, изпълняван от Институт за развитие на публичната среда, осъществен с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“.

Topics: Гражданско образование | Comments Off on Емпирични методи за събиране (и анализиране) на данни

Проект на доклад за междинна самооценка от администрацията за изпълнението на мерките от третия национален план за действие на Република България в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“

By rraycheva | September 28, 2017

pdf_icon   Доклад за самооценка – изпълнение на мерки

В рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“ се изпълнява третия национален план за действие на Република България с продължителност от 1.07.2016  до 30.06.2018 г.  Една година след стартирането на третия план за действие се извърши междинна самооценка от администрацията за изпълнението на поетите с плана ангажименти.

Topics: Гражданско образование | Comments Off on Проект на доклад за междинна самооценка от администрацията за изпълнението на мерките от третия национален план за действие на Република България в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“

Методология за гарантиране на детско участие в развиването на услуги, предоставяни на националните телефонни линии за деца в България, Румъния, Полша и Словакия

By rraycheva | September 28, 2017

pdf_icon   CP-Methodology-in-WORD-with-links

(на английски език)

Асоциация Анимус, 2014

Методологията е разработена в рамките на проект “Подкрепа за гласа на детето в европейското общество чрез национални телефонни линии за деца 116 111”, който касае интегрирането на детската гледна точка в работата на детските линии в България, Румъния, Полша.

Topics: Социални дейности | Comments Off on Методология за гарантиране на детско участие в развиването на услуги, предоставяни на националните телефонни линии за деца в България, Румъния, Полша и Словакия

Какво да правя, ако тормозят детето ми в училище?

By rraycheva | September 28, 2017

pdf_icon   Dipliana_za_roditeli_Animus_Listen

Тази дипляна е изработена по проект „Разпознаване и предотвратяване на тормоза в училище чрез участие и гледна точка на децата в 7 държави от Европейския съюз“,финансиран от Европейската комисия по програма Дафне III.

Асоциация Анимус, 2016

Topics: Образование/Култура, Социални дейности | Comments Off on Какво да правя, ако тормозят детето ми в училище?


« Previous Entries Next Entries »