Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Компостирай – насочени към природосъобразния начин на живот

By rraycheva | February 26, 2019

pdf_icon   Kompostirai_Brochure_bg

Брошурата има за цел да даде основна информация за процеса на компостиране и ползите от него, както и да насочи потребителите към първите и основни стъпки в прилагането му в домашни условия. Изготвена е по проект, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество “Интеррег-ИПП България – Македония”.

Изданието е двуезично – на български и английски език.

Издание на Център за развитие на Югоизточния планов район, РС Македония, и Сдружение на югозападните общини, Р България, 2017 г., в рамките на проект “Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот”, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество „България  – Македония“ 2014 – 2020 г.

Topics: Библиотека, Околна среда | Comments Off on Компостирай – насочени към природосъобразния начин на живот

III. Международен хоров фестивал “Августа Траяна”, 10 – 13.05.2019, Стара Загора

By rraycheva | February 21, 2019

Краен срок за подаване на заявки: 31 март 2019 г.

Във фестивала са поканени да вземат участие:

– младежки хорови състави;

– еднородни хорови състави;

– смесени хорови състави;

– вокални ансамбли;

– хорове за обработен фолклор.

Категории:

– хор (от 20 и повече изпълнители);

– камерен хор (от 13 до 19 изпълнители);

– вокален ансамбъл (от 2 до 12 изпълнители).

Програмата на съставите следва да бъде с продължителност до 15 минути.

Организатори: Община Стара Загора, Народно читалище „Родина-1860”, Смесен хор „Родина”.

Приложени файлове:

Статут StatutAvgTrayana2019BG

Заявка Zayavka_AvgTrayana19_bg

Topics: Новини | Comments Off on III. Международен хоров фестивал “Августа Траяна”, 10 – 13.05.2019, Стара Загора

Шести национален конкурс за вокални формации „Хармония”, 13 април 2019, Стара Загора

By rraycheva | February 21, 2019

Заявки за участие се приемат до 3 април 2019 г.

В конкурса могат да вземат участие вокални ансамбли – дуети, триа, квартети и по-големи формации, изпълняващи детска, забавна и популярна музика. Участниците следва да са на възраст до 25 години, разделени в 5 възрастови групи.

Конкурсът включва две категории:

  1. Конкурс за вокални ансамбли – дует и трио.
  2. Конкурс за вокални формации, съставени от 4 и повече участници.

Вокалните ансамбли и формации изпълняват по 2 песни с продължителност до 4 мин. всяка, като едната задължително е българска, а другата – по избор.

Приложени файлове:

Статут Reglament_Harmonia2019

Заявка за участие Zayavka_Harmonia19

Topics: Новини | Comments Off on Шести национален конкурс за вокални формации „Хармония”, 13 април 2019, Стара Загора

Седми национален младежки конкурс за есе 2019 с международно участие

By rraycheva | February 21, 2019

Краен срок за участие: 7 октомври 2019 г.

Темата на конкурса е “Доброто и Злото в днешното общество”.

В конкурса могат да участват деца и младежи от 7 до 18 години от България и чужбина. Конкурсът включва eсета на български език, както и есета на различни от българския езици, родни за участниците в конкурса – напр. арменски, руски, турски, полски, иврит, ромски, чешки и т.н.

Конкурсът се провежда в две възрастови групи за всички езици:

Възрастта на участниците се отчита към 1 ноември 2019 година.

Есетата следва да са написани през 2019 година и да не са публикувани.

Всяко есе не бива да надвишава 2 стандартни страници (формат А4) с размер на шрифта 12 пункта.

Организатори: Община Стара Загора, Народно читалище “Родина 1860” – Стара Загора, Клуб „Млад писател” и вестник „Teen’s Paper”

Приложен файл: ESE_statut2019

Topics: Новини | Comments Off on Седми национален младежки конкурс за есе 2019 с международно участие

II. Регионален конкурс „Водата и Земята“ за картичка, рисунка и приложно творчество

By rraycheva | February 21, 2019

Творбите да се представят или изпращат до 12 април 2019 г.

Конкурсът е посветен на Световния ден на Водата – 22 март и Международния ден на Земята – 22 април.

В конкурса могат да участват деца от детски градини и ученици от І до XІІ клас от областта, разделени в 4 възрастови групи.

Формат за участие:

  1. Картичка – създаване на поздравителна картичка за Деня на водата – 22 март или Деня на Земята 22 април на хартиен носител в размер – 105 х 150 мм – картичка без сгъване или 210 х 150 мм – картичка със сгъване на 2 (сгънат размер 105 х 150 мм).
  2. Рисунка – размер А4 за деца от детските градини и 35/50 без паспарту – за всички останали участници от I до XII клас.
  3. Приложно творчество – еко-материали и техники по-избор на участниците, подходящи за експониране на маси.

Във всяка възрастова група ще бъдат раздадени награди за 1-во, 2-ро, 3-то място и поощрения, осигурени от РИОСВ – Бургас и НЧ „Христо Ботев 1937“ – Бургас.

Всеки участник в конкурса може да представи само една творба.

Организатори: Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас и Народно читалище „Хр. Ботев – 1937“ – Бургас

Приложен файл: Покана и Заявка за участие

2-ри регионален Конкурс – Водата и Земята -РИОСВ

Topics: Новини | Comments Off on II. Регионален конкурс „Водата и Земята“ за картичка, рисунка и приложно творчество

Брошура “Културни маршрути на Съвета на Европа”

By rraycheva | February 17, 2019

Издание от януари 2019 г., в което са представени всички сертифицирани към момента 33 културни маршрута на Съвета на Европа:

– версия на английски език

https://rm.coe.int/en-brochure-cultural-routes-2019/168092594a

– версия на френски език

https://rm.coe.int/fr-brochure2019/1680925982

Съветът на Европа чрез своята програма “Културен маршрут на Съвета на Европа” предлага модел за транснационално управление в областта на културата и туризма, и насърчава съвместни действия между национални, регионални и местни власти, и широк обхват от сдружения и социално-икономически участници. Освен сертифициране като нов маршрут, е възможно и присъединяване към мрежа, администрираща вече сертифициран маршрут, при съобразяване със съответни правила и изисквания. Мрежите представляват юридически лица, в които членуват заинтересованите от развитието на съответния културен маршрут власти, институции, организации, фирми и лица. Почти всички мрежи са обявили на сайта си условия и процедури за приемане на нови членове.

Към февруари 2019 г. са сертифицирани 33 културни маршрута на Съвета на Европа. Те прекосяват територията на над 50 страни в Европа и отвъд нея, и включват над 1600 организации-членки на мрежите, администриращи маршрутите.

Списък на всички маршрути: https://www.coe.int/en/web/cultural-routes

28 маршрута прекосяват територията на четирите макрорегионални стратегии на ЕС.

Списък: https://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regional-development/coe-cultural-routes

21 маршрута прекосяват територията на Дунавския макрорегион.

Списък: https://rm.coe.int/16808ea46f   (стр. 6)

14 маршрута прекосяват територията на Югоизточна Европа.

Списък: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/57321/cultural-routes-council-europe-south-east-europe-region_en

3 маршрута прекосяват територията на България.

Списък: https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/bulgaria

Към момента 12 маршрута са кандидати за сертифициране за получаване на статут “Културен маршрут на Съвета на Европа”.

Списък: https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/certification

Карта с местата на всички маршрути: https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/map

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Икономическо развитие, Образование/Култура | Comments Off on Брошура “Културни маршрути на Съвета на Европа”

Граждански мониторингов доклад за изпълнение на Националната стратегия за интеграция на ромите на Република България 2017

By rraycheva | February 11, 2019

pdf_icon   rcm-civil-society-monitoring-report-1-bulgaria-2017

Фокусиран върху структурните и хоризонталните предпоставки за успешното изпълнение на стратегията (на български език)

Центърът за политически изследвания на ЦЕУ – Инициатива Roma Civil Monitor публикува пакет от 27 доклада по страни и обобщен доклад за изпълнението на националните стратегии за интегриране на ромите в областта на управлението, борбата с дискриминацията и борбата срещу антициганизма (и за петте страни с най-големите ромски общности, вкл. България – също за въздействието на масовото образование върху ромите) в целия ЕС.

Останалите доклади ще намерите на:

https://cps.ceu.edu/article/2019-02-11/roma-civil-monitor-all-country-reports-and-synthesis-report-are-published-2017

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Социални дейности | Comments Off on Граждански мониторингов доклад за изпълнение на Националната стратегия за интеграция на ромите на Република България 2017

Тракторче за Чудната градина

By rraycheva | February 8, 2019

„Чудната градина” в Добрич е първото социално предприятие – оранжерия у нас, в което са назначени 22 души с интелектуални затруднения отглеждат зеленчуци и цветя.
„Чудната градина” има нужда от малък, рециклиран трактор с фадромно устройство и прикачен инвентар- фреза, плуг и култиватор.
От 21 януари тече кампания за набиране на средства “Тракторче за Чудната градина”. Всеки, който има желание и възможност да помогне, може да го направи на:

https://helpkarma.com/campaign/gradinski-tsentar-za-mladeji-s-uvrejdania-298?utm_source

Topics: Новини | Comments Off on Тракторче за Чудната градина

Ромите в практиката по Закона за защита от дискриминация (2004-2017)

By rraycheva | February 7, 2019

pdf_icon   2018-Romite-v-praktikata-po-zzdiskr-2004-2017

Текстът представлява анализ на 14-годишната практика по Закона за защита от дискриминация на всички съдилища, разглеждащи дела по него, както и на Комисията за защита от дискриминация за периода от влизането в сила на закона през 2004 г. до края на 2017 г. Проучването е фокусирано върху дела, касаещи дискриминация въз основа на два от защитените по този закон признаци — етническа принадлежност и раса. То ще е от полза както за практикуващи юристи, така и за преподаватели, студенти и всеки друг, който иска да научи повече за антидискриминационното право и дискриминацията спрямо ромите.

Публикацията е създадена в рамките на проект „Овластяване на роми за антидискриминация и интеграция: Укрепване на капацитета на регионално ниво в сферите на антидискриминационни механизми и разпространяване на добрите практики в сферата на интеграцията“, съфинансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ на Европейския съюз (2014-2020).

Автори: Борислав Димитров (Пенков) и Радослав Стоянов

Издание на БХК, 2018.

 

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Социални дейности | Comments Off on Ромите в практиката по Закона за защита от дискриминация (2004-2017)

Наръчник по антидискриминационно право

By rraycheva | February 7, 2019

pdf_icon   2018-narachnik-po-antidiskriminacionno-pravo

Наръчникът се занимава с правните аспекти на темата за дискриминацията. Той цели да подобри познанието на обществото относно различните форми на дискриминация и механизмите за правна защита срещу тях. Изложението е насочено преди всичко към не-юристи, но съдържа и обособени части, предназначени за практикуващи юристи. Написването на наръчника бе предхождано от изследване на добрите практики по дела за защита от дискриминация по признак етническа принадлежност, решени в периода 2004—2017 г.

Автори: Борислав Димитров (Пенков) и Радослав Стоянов

Издание на БХК, 2018.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Социални дейности | Comments Off on Наръчник по антидискриминационно право


« Previous Entries Next Entries »