Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

ХХХVII Фолклорен ученически фестивал „Родило се, преродило“ – Ямбол 2019, 11 и 13 април

By rraycheva | March 8, 2019

Краен срок: 8 април 2019 г.

Целта на фестивала е популяризирането на обредния, песенния, инструменталния и танцовия фолклор на България и приобщаването на младото поколение към ценностите на българските традиции.

Фолклорният ученически фестивал „Родило се, преродило” – Ямбол, 2019 ще се проведе през месец април в два етапа.

>> Първи етап: включва конкурси, свързани с пролетния цикъл от календара на българина – за рисунка, великденска украса и обреден хляб. Откриването на изложбата с творбите на участниците и награждаването на победителите ще се състои на в Арт салона на НЧ „Зора-1945” на 11 април 2019 г. от 10:30 часа.

>> Втори етап: включва три конкурса и ще се проведе в Зрителната зала на читалището на 13 април 2019 г. от 10:00 часа.

– Конкурс за изпълнение на българска народна песен:

– Конкурс за изпълнение на народен инструмент (гайда, кавал, гъдулка, тамбура).

– Конкурс за изпълнение на народни танци.

Участниците във фестивала ще се състезават в четири възрастови групи.

Организатор: НЧ „Зора-1945“ – Ямбол с подкрепата на Министерство на културата и Община Ямбол.

Приложен файл: Статут и заявка

statut 2019 Rodilo se

Topics: Новини | Comments Off on ХХХVII Фолклорен ученически фестивал „Родило се, преродило“ – Ямбол 2019, 11 и 13 април

Ученически фестивал „Песните на Европа“ 2019, 18 май, Ямбол

By rraycheva | March 8, 2019

Краен срок за подаване на заявките за участие: 13 май 2019 г.

Фестивалът ще се проведе в гр. Ямбол на 18 май 2019 г. от 10:00 часа в зрителната зала на читалище „Зора-1945“.

Ученическият фестивал „Песните на Европа“ – Ямбол, 2019 включва в себе си конкурс за поп и джаз пеене – индивидуални и колективни изпълнения.

Участниците във фестивала ще се състезават в четири възрастови групи.

Организатор: НЧ „Зора-1945“ – Ямбол, с подкрепата на община Ямбол.

Приложени файлове:

Песните на Европа – статут 2019

zaqvka pesnite na evropa 2019

Topics: Новини | Comments Off on Ученически фестивал „Песните на Европа“ 2019, 18 май, Ямбол

Градско земеделие на участието

By rraycheva | March 7, 2019

pdf_icon   URBAN_AGRICULTURE_Good_Practices_Catalogue

“Градско земеделие на участието. Каталог с добри практики”, 2018 г., 206 стр., на английски език.
Каталогът съдържа информация за: формирането на понятието градско земеделие на участието; политическата рамка, подкрепяща градското земеделие на участието в Дунавския регион; кратки резюмета на 29 европейски проекта, отнасящи се към градското земеделие на участието; 21 подбрани и подробно описани добри практики на градско земеделие на участието, представляващи 12 общностни градини, 2 терапевтични градини, 3 социални градини, и 4 образователни градини.
pdf_icon   URBAN_AGRICULTURE_action_plan

“Подход към градското земеделие като социална иновация. Насоки за разработване и изпълнение на план за действие”, 2017 г., 56 стр., на английски език.
Изданията са изготвени по проект “Градско земеделие за променящи се градове: модели на управление за по-добри институционални възможности и социално приобщаване (AgriGo4Cities)”, финансиран от Транснационална програма “Дунав” 2014-2020.

Topics: Гражданско образование, Евроинтеграция, Икономическо развитие | Comments Off on Градско земеделие на участието

Доклад за България за 2019 г., включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси

By rraycheva | February 28, 2019

pdf_icon   2019-european-semester-country-report-bulgaria_bg

На български език.

Европейски семестър за 2019 г.: oценка на напредъка в структурните реформи, предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси и резултати от задълбочените прегледи в съответствие с Регламент (ЕС) № 1176/2011

България е изправена пред предизвикателства по отношение на редица елементи от набора от социални показатели, определен в подкрепа на Европейския стълб на социалните права.

Като цяло България постигна известен напредък в изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки за 2018 г.

Въпреки своите относително добри цялостни икономически резултати, България настига бавно останалата част от ЕС.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Евроинтеграция, Икономическо развитие, Социални дейности | Comments Off on Доклад за България за 2019 г., включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси

Национален конкурс по актьорско майсторство „Аз имам дарба”- 2019, 13 юни 2019, Бургас

By rraycheva | February 26, 2019

Краен срок: 1 юни 2019 г.

Конкурсът има за цел да проследи творческите заложби на учениците от страната в изкуството театър, популяризиране на дейността на школите по актьорско майсторство и да поощри таланта на всички деца и ученици. Избор на най-добър актьор в различните възрастови групи.

Участниците са разделени на 8 възрастови групи, а конкурсът преминава през 4 кръга.

Награждават се всички ученици с поощрителни награди за участие, гранпри за най-добри артистични способности, специална награда във всяка възрастова група и други.

Организатор: Конфедерация на българските писатели

Приложен файл: Статут на конкурса

СТАТУТ НА НАЦ. КОНКУРС АЗ ИМАМ ДАРБА 2019

Topics: Новини | Comments Off on Национален конкурс по актьорско майсторство „Аз имам дарба”- 2019, 13 юни 2019, Бургас

Компостирай – насочени към природосъобразния начин на живот

By rraycheva | February 26, 2019

pdf_icon   Kompostirai_Brochure_bg

Брошурата има за цел да даде основна информация за процеса на компостиране и ползите от него, както и да насочи потребителите към първите и основни стъпки в прилагането му в домашни условия. Изготвена е по проект, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество “Интеррег-ИПП България – Македония”.

Изданието е двуезично – на български и английски език.

Издание на Център за развитие на Югоизточния планов район, РС Македония, и Сдружение на югозападните общини, Р България, 2017 г., в рамките на проект “Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот”, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество „България  – Македония“ 2014 – 2020 г.

Topics: Библиотека, Околна среда | Comments Off on Компостирай – насочени към природосъобразния начин на живот

III. Международен хоров фестивал “Августа Траяна”, 10 – 13.05.2019, Стара Загора

By rraycheva | February 21, 2019

Краен срок за подаване на заявки: 31 март 2019 г.

Във фестивала са поканени да вземат участие:

– младежки хорови състави;

– еднородни хорови състави;

– смесени хорови състави;

– вокални ансамбли;

– хорове за обработен фолклор.

Категории:

– хор (от 20 и повече изпълнители);

– камерен хор (от 13 до 19 изпълнители);

– вокален ансамбъл (от 2 до 12 изпълнители).

Програмата на съставите следва да бъде с продължителност до 15 минути.

Организатори: Община Стара Загора, Народно читалище „Родина-1860”, Смесен хор „Родина”.

Приложени файлове:

Статут StatutAvgTrayana2019BG

Заявка Zayavka_AvgTrayana19_bg

Topics: Новини | Comments Off on III. Международен хоров фестивал “Августа Траяна”, 10 – 13.05.2019, Стара Загора

Шести национален конкурс за вокални формации „Хармония”, 13 април 2019, Стара Загора

By rraycheva | February 21, 2019

Заявки за участие се приемат до 3 април 2019 г.

В конкурса могат да вземат участие вокални ансамбли – дуети, триа, квартети и по-големи формации, изпълняващи детска, забавна и популярна музика. Участниците следва да са на възраст до 25 години, разделени в 5 възрастови групи.

Конкурсът включва две категории:

  1. Конкурс за вокални ансамбли – дует и трио.
  2. Конкурс за вокални формации, съставени от 4 и повече участници.

Вокалните ансамбли и формации изпълняват по 2 песни с продължителност до 4 мин. всяка, като едната задължително е българска, а другата – по избор.

Приложени файлове:

Статут Reglament_Harmonia2019

Заявка за участие Zayavka_Harmonia19

Topics: Новини | Comments Off on Шести национален конкурс за вокални формации „Хармония”, 13 април 2019, Стара Загора

Седми национален младежки конкурс за есе 2019 с международно участие

By rraycheva | February 21, 2019

Краен срок за участие: 7 октомври 2019 г.

Темата на конкурса е “Доброто и Злото в днешното общество”.

В конкурса могат да участват деца и младежи от 7 до 18 години от България и чужбина. Конкурсът включва eсета на български език, както и есета на различни от българския езици, родни за участниците в конкурса – напр. арменски, руски, турски, полски, иврит, ромски, чешки и т.н.

Конкурсът се провежда в две възрастови групи за всички езици:

Възрастта на участниците се отчита към 1 ноември 2019 година.

Есетата следва да са написани през 2019 година и да не са публикувани.

Всяко есе не бива да надвишава 2 стандартни страници (формат А4) с размер на шрифта 12 пункта.

Организатори: Община Стара Загора, Народно читалище “Родина 1860” – Стара Загора, Клуб „Млад писател” и вестник „Teen’s Paper”

Приложен файл: ESE_statut2019

Topics: Новини | Comments Off on Седми национален младежки конкурс за есе 2019 с международно участие

II. Регионален конкурс „Водата и Земята“ за картичка, рисунка и приложно творчество

By rraycheva | February 21, 2019

Творбите да се представят или изпращат до 12 април 2019 г.

Конкурсът е посветен на Световния ден на Водата – 22 март и Международния ден на Земята – 22 април.

В конкурса могат да участват деца от детски градини и ученици от І до XІІ клас от областта, разделени в 4 възрастови групи.

Формат за участие:

  1. Картичка – създаване на поздравителна картичка за Деня на водата – 22 март или Деня на Земята 22 април на хартиен носител в размер – 105 х 150 мм – картичка без сгъване или 210 х 150 мм – картичка със сгъване на 2 (сгънат размер 105 х 150 мм).
  2. Рисунка – размер А4 за деца от детските градини и 35/50 без паспарту – за всички останали участници от I до XII клас.
  3. Приложно творчество – еко-материали и техники по-избор на участниците, подходящи за експониране на маси.

Във всяка възрастова група ще бъдат раздадени награди за 1-во, 2-ро, 3-то място и поощрения, осигурени от РИОСВ – Бургас и НЧ „Христо Ботев 1937“ – Бургас.

Всеки участник в конкурса може да представи само една творба.

Организатори: Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас и Народно читалище „Хр. Ботев – 1937“ – Бургас

Приложен файл: Покана и Заявка за участие

2-ри регионален Конкурс – Водата и Земята -РИОСВ

Topics: Новини | Comments Off on II. Регионален конкурс „Водата и Земята“ за картичка, рисунка и приложно творчество


« Previous Entries Next Entries »