Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

VII Национален ученически конкурс “Българските архитектурни паметници в макети” – Варна 2018

By rraycheva | June 29, 2017

Краен срок за предаване на творбите: 18 февруари 2018 г.

Целта на конкурса е да се засили интересът на учениците към историята на България и към архитектурните паметници, създадени преди и след Освобождението.

Конкурсът дава възможност да се направи преглед на уменията и сръчността на децата, получени и усвоени в училище и в извънучилищни форми на дейност.

Конкурсът е посветен на Националния празник на България – Трети март.

Тема: „Морски фар“

Макетите могат да бъдат, както на съществуващи фарове, така и изработени по идея на участника.

Размерите на изработените макети не трябва да надвишават 50 х 50 см в основата и 50 см на височина и максимално тегло3 кг.

Конкурсът е индивидуален и макетите трябва да са изработени самостоятелно от участниците.

Право на участие имат всички ученици от I до XII клас от училищата и извънучилищни звена, читалища и школи.

Класирането ще се извърши в 4 възрастови групи.

Статут макети 2018 – Статут

Topics: Новини | Comments Off on VII Национален ученически конкурс “Българските архитектурни паметници в макети” – Варна 2018

Двадесет и трети национален конкурс „Диньо Маринов” – Варна 2018

By rraycheva | June 29, 2017

Заявки се приемат до 28 февруари 2018 г.

Конкурсът е за изпълнители на народна музика: певци, инструменталисти, народни хорове, оркестри и ансамбли (30 и 31 март, 01 април 2018 г.).

Целта на конкурса е да издирва и популяризира млади таланти, да утвърждава и приобщава младото поколение към традиционната българска култура.

Конкурсът се провежда в следните раздели:

Начало на конкурса – 30 март 2018 г. от 9,00 ч.

Статут Диньо Маринов2018 – Статут

Topics: Новини | Comments Off on Двадесет и трети национален конкурс „Диньо Маринов” – Варна 2018

ХII Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Морско конче“ – Варна, 16 – 17 юни 2018

By rraycheva | June 29, 2017

Заявки се приемат до 4 май 2018 г.

Цел на конкурса: Да открива млади талантливи изпълнители. Да съхранява и популяризира най-добрите образци на българската популярна песен. Да осъществява творчески контакти между участници, педагози и изтъкнати представители на българската музикална култура.

Участниците се състезават в три категории:

Първа категория – Индивидуални изпълнители

Втора категория – Вокални дуа, триа и квартети

Трета категория – Вокални групи

>> Индивидуалните изпълнители се състезават в пет възрастови групи. Конкурсът за Индивидуални изпълнители се провежда в два тура.

>> Участниците от Втора и Трета категория се състезават в четири възрастови групи. Те изпълняват песен на български език и втора песен по избор от български или чужд автор без да се явяват на втори тур.

Статут НК Морско конче – 2018 – Статут

Topics: Новини | Comments Off on ХII Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Морско конче“ – Варна, 16 – 17 юни 2018

VII Национален конкурс за детска рисунка ”Приказките” – Варна 2018

By rraycheva | June 29, 2017

КРАЕН СРОК: 19 май 2018 г.

Конкурсът е насочен  към всички ученици в България и българските деца, които живеят извън пределите на страната, разделени в четири възрастови групи. Той има за цел да провокира желание у децата да се запознаят с богатия извор от приказки и детски книги, които носят много послания и поуки, но все по-малко се четат.

Тема: „Руски народни приказки”

Право на участие имат деца и ученици от І-ви до ХІІ-ти клас.

Конкурсът е ИНДИВИДУАЛЕН.

Рисунките да бъдат нарисувани на картон 35х50 см. (без паспарту) с материали по избор, по една индивидуална рисунка на участник.

Приемат се необработени с компютърни програми заснети рисунки.

Приказките 2018 – Статут

Topics: Новини | Comments Off on VII Национален конкурс за детска рисунка ”Приказките” – Варна 2018

Правата на човека в културно многообразните общества

By rraycheva | June 15, 2017

pdf_icon   HR-culturally-diverse-societies-en

Насоки, приети от Комитета на министрите, и подборка на стандартите на Съвета на Европа

Съвет на Европа, юни 2016 г.

(на английски език)

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Социални дейности | Comments Off on Правата на човека в културно многообразните общества

Какво се случи преди ’89-та? Исторически сборник за комунизма в България

By rraycheva | June 12, 2017

pdf_icon   Students-manual_lessons-from-the-past_

С помощта на водещи историци е издаден достъпен сборник с девет важни теми, свързани с комунизма в България. “Стремим се не да заменим, а да допълним учебниците по история, като дадем на учениците възможност да научат интересни, а в някои случаи – и малко известни факти за времето преди 89-та”, казват издателите от Софийска платформа.

Видео урок: “Всекидневието на хората като огледало на режима”

Знаеш ли политическата история на страната ни преди 1989 г.? Какво е правила комунистическата партия, за да контролира обществото? Чавдарчета, пионерчета, комсомола – какво ли означава това? Дали тогавашните младежки бригади имат нещо общо със сегашните бригади? Виж как е протичал всекидневният живот на хората тогава, какво им е било позволено и какво забранено. Read the rest of this entry »

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Какво се случи преди ’89-та? Исторически сборник за комунизма в България

Пазарът на земеделска земя в България и ролята на директните плащания

By rraycheva | June 12, 2017

pdf_icon   Direct_Payments_Land_Market_BG

Настоящият анализ на ИнтелиАгро има за цел да изследва влиянието на Общата селскостопанска политика на ЕС, в частта ѝ директни плащания към фермерите, върху пазара на земеделска земя в България. Резултатите от изследването показват статистически значима положителна връзка между размера на субсидиите, изплащани на площ и размера на рентните плащания в селското стопанство. Нещо повече, връзката между двете е много по-силна, отколкото връзката между арендата и доходността на единица площ от селскостопанска дейност. Оттук следва и заключението, че размерът на директното подпомагане има основна роля за стимулиране на пазара на земеделска земя в годините около и след присъединяването на България в ЕС, както по брой сделки, така и по обща площ на изтъргуваната земя, съответно влияе и върху средна покупна цена на земята. Налага се и изводът, че при сегашната структура на собствеността на земеделските земи в България, начинът на подпомагане не отговаря на основната си цел – подкрепа доходите на земеделските производители, а в голяма степен „изтича“ към арендодателите.

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Икономическо развитие | Comments Off on Пазарът на земеделска земя в България и ролята на директните плащания

10 години ОСП в България – Постига ли целите си Общата селскостопанска политика на ЕС?

By rraycheva | June 12, 2017

pdf_icon   CAP_10_years_in_Bulgaria

pdf_icon   Presentation_10YCAP-1-1

Десет години след влизането на България в ЕС ИнтелиАгро анализира не страничните ефекти на Общата селскостопанска политика, а до каква степен тя постига целите си на местна почва. Тези цели, макар и заложени на общностно ниво преди 55 години, стоят в основата на най-скъпата европейска политика и постигнатите резултати ще определят както значимостта ѝ за държавите членки, които я издържат, така и бъдещето ѝ след 2020 година. Общата оценка на постигнатия напредък на България от 2007 г. досега не е задоволителна.

Налага се заключението, че освен подобряване начина на прилагане на ОСП в страната е необходимо спешно да бъдат разрешени многобройни вътрешни проблеми, които зависят от политическата воля и от администрацията. В противен случай, какъвто и финансов пакет да бъде отпускан на страната, резултатите от него ще бъдат минимални.

 

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Икономическо развитие | Comments Off on 10 години ОСП в България – Постига ли целите си Общата селскостопанска политика на ЕС?

Фондация „Стъпка за България“ търси Координатор „Менторска програма“

By rraycheva | June 12, 2017

Фондация “Стъпка за България” подкрепя мотивирани младежи в неравностойно положение в България по пътя на личното им и професионално развитие към самостоятелност. Този месец празнуваме 10 г. от организирането на първата ни лятна академия за младежи без родители, която даде летящ старт на дейността ни през изминалото десетилетие!

За да реализираме много нови идеи и да дадем на себе си и на младежите още повече поводи за празнуване, екипът на фондацията в София търси да назначи мотивиран, комуникативен и отговорен Координатор „Менторска програма“.

Като част от нашия екип, Координаторът на Менторската ни програма ще:

Ако:

За повече информация вижте приложения файл:

2017.06.05 Координатор Менторска програма

Topics: Новини | Comments Off on Фондация „Стъпка за България“ търси Координатор „Менторска програма“

Конкурс за най-добър мем „НЕ на насилието над жени”

By rraycheva | June 12, 2017

Краен срок за изпращане на мем: 12 август 2017 г.

Необходимо е участниците в състезанието да се придържат към положително и образователно послание, като акцентът бъде върху възстановяване след преживяно домашно насилие – например предоставяне на услуги за подкрепа на пострадали, право на живот без страх, овластяване на жените.

Конкурсът се провежда в цяла Европа в рамките на кампанията Step Up – инициатива на WAVE (Women Against Violence Europe) с цел да се повиши чувствителността на младите хора по темата, свързана с домашното насилие и необходимостта от неговото ограничаване и предотвратяване. В България конкурсът се организира от Фондация „П.У.Л.С.” в партньорство с фондация „Български център за джендър изследвания” – София и Хасково и със съдействието на останалите членове на Алианс за защита от насилие, основано на пола (АЗНОП).

Най-добрите отличени мемета ще бъдат споделени както чрез социални медии, така и по време на изложение.

Какъв вид мемета отговарят на условията на този конкурс? Картинки формат jpg, png или подобни. Допускат се картинки с текст, но не и анимирани gif или видеоклипове.

Кога ще се обявят победителите? на 18.09.2017 г.

Кой може да участва? Творчески лица и групи на възраст между 18 и 25 г.

Колко мемета можете да изпратите? Толкова, колкото искате.

Как могат да се изпратят меметата? Трябва да бъдат изпратени по имейл на pulse.women@gmail.com.

За повече информация вижте приложения файл:

meme contest

Topics: Новини | Comments Off on Конкурс за най-добър мем „НЕ на насилието над жени”


« Previous Entries Next Entries »