Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Ученическо самоуправление, пътеводител

By rraycheva | September 29, 2019

pdf_icon   uch_samoupravlenie

Книгата е създадена по поръчка на Министерството на образованието и науката като наръчник по прилагане на Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 13 / 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в частта им за ученическото самоуправление като механизъм за защита на колективните права на учениците. 2018.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Младежки инициативи, Образование/Култура | Comments Off on Ученическо самоуправление, пътеводител

Научете как можете да станете член на Европейската иновационна мрежа за включване, 26 септември 2019 г., София

By rraycheva | September 18, 2019

Краен срок: 24 септември 2019 г.

Европейската иновационна мрежа за включване е проект на една от най-големите международни неправителствени организации фондация “Действие срещу глада”.

В мрежата членуват стотици европейски организации, които търсят партньори за европейски проекти в областта на социалните иновации и социалното предприемачество.

Членството в мрежата е безплатно и дава много възможности за финансиране на членовете си.

Веднъж годишно мрежата организира международно състезание с награден фонд 2 000 евро и участие в международни учебни визити.

Присъединете се към нас и научете как да станете член и какви са ползите:

26 септември 2019 г.,  София

ул. Кричим 16 (вход от ул. Трепетлика)

Повече за събитието: https://web.facebook.com/events/2506514386250973/

Регистрационна форма: https://forms.gle/Rc13pzLpDJEfZHHx6

Проект “Европейска иновационна мрежа за включване” се финансира от програма “Транснационални партньорства” на ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

Topics: Новини | Comments Off on Научете как можете да станете член на Европейската иновационна мрежа за включване, 26 септември 2019 г., София

Анализ на социално-икономическото развитие на страната след присъединяването й към Европейския съюз

By rraycheva | September 17, 2019

pdf_icon   Bulgaria 2030 analiz

Документът е проблемно-ориентиран и е изготвен като отправна точка в процеса по разработване на Националната програма за развитие: България 2030. С него се цели да бъдат идентифицирани проблемни области и пропуски в политиките за развитие, които след това да бъдат адресирани със съответните мерки в стратегическия документ.

Публикуваният анализ е съгласуван със Социално-икономическия анализ на районите в Република България, който се изготвя паралелно от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за целите на програмирането на развитието на по-ниско териториално ниво. Документът е обсъден и на заседания на Националния съвет за тристранно сътрудничество и Икономическия и социален съвет, като становищата и коментарите на социалните партньори са взети предвид.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Евроинтеграция | Comments Off on Анализ на социално-икономическото развитие на страната след присъединяването й към Европейския съюз

20. Празник на старата градска песен „Мара Врачанка”, 12 октомври 2019, Враца

By rraycheva | September 13, 2019

Заявки се изпращат до 30 септември 2019 г.

В Празника могат да участват индивидуални изпълнители, групи и дуети за стари градски песни от цяла България. Квартетите ще бъдат журирани в категория „Група”.

Празникът има конкурсен характер.

Групите за стари градски песни могат да представят две песни с общо времетраене до 7 минути, а индивидуалните изпълнители  и дуети – по една песен до 3 минути.

Задължително е сценичните костюми да представят духа на времето.

От една група се допускат само един индивидуален изпълнител или един дует.

Приложени файлове:

Mara_Vrachanka_Statut_2019

Mara_Vrachanka_zaiavka za uchastie 2019

Topics: Новини | Comments Off on 20. Празник на старата градска песен „Мара Врачанка”, 12 октомври 2019, Враца

Седми национален младежки конкурс за есе на тема „Доброто и Злото в днешното общество“ 2019

By rraycheva | September 13, 2019

Есетата ще бъдат приемани до 7 октомври 2019 г.

Могат да участват деца и младежи от 7 до 18 години от България и чужбина. Конкурсът включва eсета на български език, както и есета на различни от българския езици, родни за участниците в конкурса – например арменски, руски, турски, полски, иврит, ромски, чешки и т.н.

Конкурсът се провежда в две възрастови групи за всички езици:

– Първа група – от 7 до 13 години

– Втора група – от 13 до 18 години

Възрастта на участниците се отчита към 1 ноември 2019 г.

Есетата следва да са написани през 2019 г. и да не са публикувани.

Всяко есе не бива да надвишава 2 стандартни страници, формат А4, с кегел 12 – размер на шрифта.

Организатори: Община Стара Загора, НЧ „Родина 1860“ – Стара Загора, клуб „Млад писател“ и вестник „Teen’s paper“.

Приложен файл:

ESE_statut2019

Topics: Новини | Comments Off on Седми национален младежки конкурс за есе на тема „Доброто и Злото в днешното общество“ 2019

Уебинар на тема “Еразъм за млади предприемачи”, 18 септември 2019

By rraycheva | September 12, 2019

Фондация BCause, партньор по проект SEEDplus2, кани начинаещи и утвърдени предприемачи да се включат в уеб семинар, представящ възможностите за пътуване и обмяна на опит по програмата “Еразъм за млади предприемачи”.

Работен език – английски.

https://bit.ly/2mcIsWf

Topics: Новини | Comments Off on Уебинар на тема “Еразъм за млади предприемачи”, 18 септември 2019

Брошура „Как се отразява бедността на децата?“

By rraycheva | September 2, 2019

pdf_icon   broshuraSiromastvo

Брошурата „Как се отразява бедността на децата?“, с автор REYN Хърватска, показва как бедността поражда порочен кръг, който трудно може да бъде прекъснат: лошите условия на живот, в които живеят децата; невъзможността да посещават високочаствени училища, което, от своя страна, влошава образователните им постижения; високия риск от отпадане от училище; навлизане в зряла възраст с ниски нива на образование и без нужните умения.

На български език.

Topics: Библиотека, Социални дейности | Comments Off on Брошура „Как се отразява бедността на децата?“

Доклад за климатичните промени и земната повърхност (земеползването)

By rraycheva | August 28, 2019

pdf_icon   4.-SPM_Approved_Microsite_FINAL

Докладът на Междуправителствената експертна група по климатичните промени (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) за климатичните промени и земната повърхност (земеползването) е един от най-важните икономически доклади за тази година. Докладът е, 1,400 страници без анекси и допълнения, писали са го 107 учени от 52 държави, които са анализирали 7,000 публикации и 28,000 коментари. За наша радост авторите са написали и политическо резюме, което е само 43 страници и което следва да бъде прочетено от всеки икономист, политик или политически анализатор (Google: IPCC Climate Change and Land).

Докладът дава ценна информация за това как да управляваме рисковете, свързани с нарастващото богатство и консумация на населението, нарастването на самото население и взаимосвързаността между климатичните промени и използването на земната повърхност (land).

Докладът описва различни сценарии и вероятности и се позовава на огромно количество специфични изследвания. За всяка прогноза докладът отбелязва каква е вероятността тя да се сбъдне.

На английски език.

Topics: Библиотека, Околна среда | Comments Off on Доклад за климатичните промени и земната повърхност (земеползването)

Национален фестивал на аматьорски театри „Камъка”, Горна Оряховица, 11-13 октомври 2019 г.

By rraycheva | August 28, 2019

Краен срок за кандидатстване: 20 септември 2019 г.

Във фестивала имат право на участие театрални състави на ОУ, СУ, Професионални училища, читалища, детски комплекси, младежки домове, частни формации и други, които се разпределят в две възрастови групи:

– I възрастова група – до 18 години.;

– II възрастова група – над 18 години.

Фестивалът има състезателен характер.

Продължителност на спектаклите – до 90 минути (допускат се изключения до 120 минути).

За провеждането на фестивала ще се използва сцената на НЧ „Напредък 1869″ Горна Оряховица – 420 места.

Организатори: Община Горна Оряховица, Народно читалище „Напредък 1869″, Младежки театър „Алтернатива”.

word_icon  Община Горна Оряховица

Topics: Новини | Comments Off on Национален фестивал на аматьорски театри „Камъка”, Горна Оряховица, 11-13 октомври 2019 г.

Национален конкурс за православна поезия и проза на тема „Рождество на Спасителя” – 2019

By rraycheva | August 28, 2019

Срок за изпращане на творбите: 3 декември 2019 г.

Конкурсът има за цел да поощрява и утвърждава интереса на учениците към литературата и православието, да стимулира тяхната творческа изява, любовта към изкуството, Бог и православната вяра.

Конкурсът се провежда в 2 раздела:

1) Поезия;

2) Проза (есе или разказ).

Право на участие имат всички ученици от 1-12 клас, разделени в три възрастови групи. Всеки участник може да представи до 2 произведения за двата раздела в два екземпляра.

Организатори: Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Бургас, Национален дворец на децата, Община Бургас, Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас, Сливенска митрополия.

word_icon   Статут на конкурса Рождество на Спасителя- 2019

word_icon  zayavlenie_za_uchastie_v_konkurs

Topics: Новини | Comments Off on Национален конкурс за православна поезия и проза на тема „Рождество на Спасителя” – 2019


« Previous Entries Next Entries »