Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Успешните български проекти, финансирани от програма “Европа за гражданите” в периода 2014 г. – 2017 г.

By rraycheva | November 20, 2018

pdf_icon

Част 1   EC_1

Част 2   EC_2

Част 3    EC_3

Част 4   EC_4

Настоящата брошура разказва успешните истории на българските бенефициенти, подкрепени от програма „Европа за гражданите“ в периода 2014-2017 год. Като водеща европейска програма в областта на активното гражданство, програмата финансира 17 български проектни предложения на обща стойност € 1 636 750. В допълнение, български организации вземат участие като партньори в 119 европейски проектни предложения, финансирани през същия период.

Представените 17 проекта показват визията на избраните организации за развитието на ЕС, подчертават значението на младите хора и гражданските дебати, насърчават иновативни методи и прояви на гражданска активност и участие и разглеждат отправни моменти от европейската история и тяхната релевантност днес.

Издание на Национален център за контакт по програма „Европа за гражданите“, 2018.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Евроинтеграция | Comments Off on Успешните български проекти, финансирани от програма “Европа за гражданите” в периода 2014 г. – 2017 г.

Добри практики за интеграция на бежанците с европейско финансиране

By rraycheva | November 14, 2018

pdf_icon   2018-Good-Practices-BG-Distr

Издание на Българския съвет за бежанци и мигранти, 2018.

Представените добри практики, поради дългосрочния си ефект могат да бъдат използвани като отправна точка при планиране и кандидатстване по европейски фондове и програми с широко приложение, достъпни както на национално, така и на европейско ниво.

Ръководен принцип на БСБМ при подбора на добрите практики е, че тяхното реализиране и прилагане е от полза както за бежанците, така и за местното население.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Социални дейности | Comments Off on Добри практики за интеграция на бежанците с европейско финансиране

Гражданският сектор в България: Публичен образ и медийни политики

By rraycheva | November 13, 2018

pdf_icon   csos-in-bulgaria-public-image-media-representations

Доклад на Фондация „Медийна демокрация” с подкрепата на Български фонд за жените и Civitates – инициатива за филантропия, демокрация и солидарност в Европа. 2018.

Във фокуса на настоящото наблюдение са актуалните политики на представяне на гражданския сектор в изданията и каналите с най-голяма аудитория:
– вестници – трите водещи всекидневника „Телеграф“, „24 часа“ и „Труд“ и двата водещи седмичника „Уикенд“ и „Капитал“;
– информационни сайтове, които нямат печатна или електронна версия – Dir.bg, Vesti.bg, Blitz.bg, Dnes.bg, Dnevnik.bg;10
– телевизии – трите най-големи национални канала Нова телевизия, bTV и БНТ;
– радио – БНР и Дарик радио като водещите радиостанции с обществено-политически профил.
Периодът на мониторинг обхваща малко повече от година: от 1 октомври 2017 г. до 20 октомври 2018 г. Този достатъчно широк времеви периметър позволява да се регистрират количествени натрупвания и да се откроят тенденции.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Гражданският сектор в България: Публичен образ и медийни политики

Велика харта на свободите на английското кралство

By rraycheva | November 9, 2018

pdf_icon  Velika-harta-na-svobodite-na-angliiskoto-kralstvo-tekst-ot-1215-godina-2015

Великата харта на свободите, Магна харта, е първият, приет още през 1215 година документ и първообраз на съвременната представителна демокрация и конституционна традиция.

Проф. Дейвид Карпентър: Защо Хартата е толкова известна? То е защото, както казаха всички преди мен тази вечер, тя налага фундаменталния принцип, че владетелят е подчинен на правото. Той вече не може просто да заяви: „Отивай в затвора“, или „Ще ти отрежа главата“, или „Отнемам твоята собственост”. Ако владетелят иска да предприеме нещо срещу вас, той трябва да го направи, следвайки определена юридическа процедура. Той трябва да получи съдебно решение срещу вас, постановено от хора, които стоят на равна нога с Вас, т.е. еднакви сте по социален статус. Той трябва да действа съобразно закона на страната.

Аз мисля, че Хартата е важна, защото тя налага принципа на върховенство на правото в най-големи подробности – много по-детайлно отколкото която и да е друга европейска конституция от онова време или от преди това. Тя налага този принцип във всичките си 63 разпоредби – забрани и разрешения, които обхващат широк кръг от държавни дейности: право, финанси, църква, отношения между краля и аристокрацията, местна власт. Именно обхватът на Магна Харта в налагането на тези принципи е толкова нов.

Вижте още:

https://www.mediapool.bg/magna-harta-osem-stoletiya-svoboda-news235407.html

pdf_icon  Magna_Carta_Sofia_University_Carpenter_BG+translation_15072018

 

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Велика харта на свободите на английското кралство

Софийски градски интеграционен одит, доклад

By rraycheva | November 6, 2018

pdf_icon   Audit_Report_Sofia_bg

Асоциация за развитие на София публикува доклад “Софийски градски интеграционен одит” с оценка на политиките и практиките за интеграция на граждани на трети страни. Одитът, проведен между юни и август 2018 г., включваше както традиционни средства като документално проучване и фокус групи с граждани на трети страни и експерти от местната и националната власт, така и иновативни инструменти за широко гражданско участие като градски разходки със списъци за проверка и фотовойс, специално разработени като методологии в рамките на проекта. Така над 100 граждани се включиха в интеграционния одит и оценка на София, което валидира изводите и препоръките от него.

Докладът съдържа оценки, изводи и препоръки по отношение на политиките и практиките за интеграция за граждани на трети страни в София, и покрива области като работна заетост, обучение и образование, достъп до базисни услуги, гражданско участие, безопасност и сигурност.

Докладът от интеграционния одит е разработен по проект Интегра, ръководен от Асоциация за развитие на София и съфинансиран от Фонд “Убежище, миграция и интеграция” на ЕК. Докладът е наличен на интернет страницата на проекта на английски и български език: www.integra-eu.net.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Добро управление, Социални дейности | Comments Off on Софийски градски интеграционен одит, доклад

Дискусия: Свободното движение на данни – петата основна свобода в ЕС

By rraycheva | October 23, 2018

НПО Линкс, с подкрепата на Програма „Европа“ – 2018 г. Ви кани на дискусия „Свободното движение на данни – петата основна свобода в ЕС“.

Събитието ще се състои на 26 октомври 2018 г. (петък) от 10,00 ч.

в Софийска лаборатория за иновации, гр. София, ул. Сердика 1, ет. 3.

Целта на дискусията е да се обсъди проект за „Пътна карта за свободно движение на данните в СО – източници, съхранение и употреба“.

НПО Линкс изготви този документ с няколко възможни варианта за посоките на развитие на движението на данни. Идеята на документа е да подобри процеса за информирано вземане на решения и подобряване на общинските услуги, базиран на данни.

Дискусията е предназначена за всички изкушени от темата за общинските данни – ИТ специалисти, активни граждани, НПО, общински съветници и общинска администрация, които да дадат своите мнения и предложения как да се развива този процес в бъдеще.

Идеята на проекта е данните на СО да бъдат разбираеми, документирани и с високо качество, така че да бъдат използваеми, актуални и достъпни за широк кръг от заинтересовани страни – общински и държавни служители, граждани, бизнес, НПО и медиите.

В края на дискусията НПО Линкс ще връчи и наградите от конкурса #Аз обичам данните!, предназначен за служители на СО, районните администрации и общинските предприятия.

Приложени файлове:

Invitation

Programme_open_data

Topics: Новини | Comments Off on Дискусия: Свободното движение на данни – петата основна свобода в ЕС

Окончателен доклад “Размисъл за Европа. Как Европа е възприемана от хората в регионите и градовете”

By rraycheva | October 18, 2018

pdf_icon   reflecting-on-europe-final-report

Изготвен за внасяне в Европейския съвет. На английски език.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Евроинтеграция | Comments Off on Окончателен доклад “Размисъл за Европа. Как Европа е възприемана от хората в регионите и градовете”

Помагало за определяне и опазване на птиците в горите

By rraycheva | October 18, 2018

pdf_icon   Pomagalo Forest_web-1

Издание на Българското дружество за защита на птиците. Изготвено е през 2018 г. по проект финансиран от програма “Лайф+” на Европейския съюз. Съдържа информация за 78 вида птици. Някои от описаните видове птици се срещат и в населените места на страната.

Topics: Библиотека, Околна среда | Comments Off on Помагало за определяне и опазване на птиците в горите

Конкурс: „Предизвикай предприемача в себе си“ за социални предприемачи от Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград

By rraycheva | October 16, 2018

Кандидатствай до 15 април 2019 г. 17:00 ч.

Кандидатствай с иновативна предприемаческа идея за решаване на социален проблем и ни я изпрати, за да стане тя реално изпълнима и да намери финансиране.

Ако имаш идея как да решиш конкретен проблем, ако си силно мотивиран и вярваш, че идеята ти е устойчива и има мащабен потенциал, имаш възможността да се включиш в нашия проект и да помогнеш, както на себе си, така и на тези, за които го правиш.

Ще имаш възможност да разбереш кои са начините за създаване на социален Startup, ще получиш подкрепа за разработване на идеята си и ще почерпиш вдъхновение от други млади предприемачи и експерти в най-различни области.

Конкурсът е насочен към тези от Вас от областите Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград, които имат навършени 18 години и имат идеи за социално предприемачество. Важно условие за участие в конкурса е да имате добра, иновативна бизнес идея в областта на социално предприемачество, която силно искате да реализирате. Победителите в конкурса ще получат експертна подкрепа как да развият своята предприемаческа идея.

Формуляр за кандидатстване:

https://goo.gl/forms/yJbtVJ6ALvYCZFVQ2

Приложен файл:

Announcement_open_contest

Конкурсът „Предизвикай предприемача в себе си се организира от Бизнес Център – Марица по проект „Занаяти и социална икономика: Движеща сила за растеж чрез социално включване в Трансграничния регион“, с акроним „SocialCrafts“ по Програмата за сътрудничество Interreg V-A “Гърция-България 2014-2020.

Topics: Новини | Comments Off on Конкурс: „Предизвикай предприемача в себе си“ за социални предприемачи от Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград

Национален конкурс за рисунка, компютърна рисунка и фотография „Морето не е за една ваканция” 2018

By rraycheva | October 11, 2018

Краен срок: 12 октомври 2018 г.

>> Конкурс за рисунка – за ученици в 4 възрастови групи: 6 -7 години; 8 – 1- години; 11 – 14 години; 15 – 19 години. Всеки участник може да представи само 1 рисунка. Техники: акварел, тепмера, пастели, туш.

>> Конкурс за компютърна рисунка – за ученици в две възрастови групи: 11-14 години и 15-19 години. Всеки участник може да представи само 1 компютърна рисунка.

>> Конкурс за фотография – за любители- фотографи в две възрастови групи: ученици V до ХII клас и IX до ХII клас.

Приложен файл:

moreto-2018

 

Topics: Новини | Comments Off on Национален конкурс за рисунка, компютърна рисунка и фотография „Морето не е за една ваканция” 2018


« Previous Entries Next Entries »