Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА „ГЕРГЬОВДЕН”

By rraycheva | February 9, 2016

Организатор: НГПИ „Тревненска школа” гр.Трявна

Срок за представяне на творбите: 30 април 2016 г.

В конкурса могат да участват всички желаещи ученици от цялата страна в редовна форма на обучение от ІV, V, VІ, VІІ и VІІІ клас.

Приемат се до две творби от участник.

Във връзка с честване празника на училището 6 май – Гергьовден

НГПИ „Тревненска школа” гр.Трявна

ОБЯВЯВА

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА на тема

„ГЕРГЬОВДЕН”

Гергьовден е един от най-големите български празници през пролетта. Народът вярва, че светът е поделен между светците. На свети Георги се паднало да владее полето. Затова този празник го свързваме със събуждането на природата, с времето, когато горите, ливадите, нивите се раззеленяват. Тогава се понася омайващият аромат на цветята, тревите и билките. Гергьовден е празник както и на земеделските стопани, дърворезбарите, така и Ден на храбростта празник на Българската армия.

Легендата, а по-късно житието разказват, че Свeти Георги е бил войник, дори някои пишат, че е бил и пълководец. Със силата на християнството Светеца побеждава змея – олицетворение на злото. Именно тази сцена е в основата на много от иконите с образа на Свети Георги – облечен като войн, на бял кон, пробождащ змея с копие.

ИДЕЯТА: Създаване на детска рисунка на тема „Гергьовден” под формата на национален конкурс с участието на ученици от ІV, V, VІ,  VІІ и VІІІ клас.

Цел на конкурса:

1. Да се развие, популяризира и повиши интереса на учениците не само в заложената концептуална рамка на темата, но и да се акцентира на  значението за всеки млад човек като носител на българската православна традиция и нейната символика в битието и в творечството.

2. Да популяризира и да повиши интереса на учениците към българския фолклор и Християнски ценности.

3. Участниците да демонстрират възможностите си при работа с графични и цветни материали.

4. Да изявят творческите си умения и желание за експеримент с различните техники – рисунки с молив, туш, креда, сух пастел, акварел, темпера, колаж и др.

УЧАСТНИЦИ:

В конкурса могат да участват всички желаещи ученици от цялата страна в редовна форма на обучение от ІV, V, VІ, VІІ и VІІІ клас.

Изисквания към конкурсните творби:

1. Творбите да се изпълнени с графични или цветни материали.

2. Размерът на творбите да е 35 х 50 см.

3. Информация на гърба на творбата:

заглавие

техника

трите имена на автора

адрес и учебно заведение или школа

Приемат се до 2 /две/ творби от участник

Срок за представяне на творбите: 30 април 2016 г.

Творби, които не отговарят на условията по статута не се допускат до журиране.
Кандидатите приемат условието техните творби да бъдат използвани и отпечатвани върху рекламни материали
Конкурсните творби остават във фонда на НГПИ „Тревненска школа”. Творбите ще бъдат експонирани на 06.05.2016 г. в 11.30 часа в Галерия „Гъбенски” гр. Трявна, съвместно с изложбата на „Бивши и настоящи възпитаници на НГПИ „Тревненска школа” – Трявна”.

Комисия, преподаватели от НГПИ „Тревненска школа” ще обяви І-во, ІІ-ро, и ІІІ-то място, както и допълнителни поощрителни награди.

Награди:

І-во място  – 120 лв. и диплом

ІІ-ро място – 100 лв. и диплом

ІІІ-то място –  80 лв. и диплом

.

Резултатите на отличените участници от VІІ и VІІІ клас могат да бъдат използвани при приема в НГПИ „Тревненска школа”.

За информация:

тел. 0677/62291, GSM: 0887480894, е-mail:artschooltryavna@unicsbg.net

Адрес за получаване на творбите и кореспонденция:
5350 гр. Трявна; ул. „Ангел Кънчев“ № 150
Национална гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“
За допълнителна информация: тел. 0887480894
Лице за контакт:   Бисерка Петрова
E mail: artschooltryavna@unicsbg.net;

Topics: Новини | Comments Off on НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА „ГЕРГЬОВДЕН”

Comments are closed.