Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Национален ученически конкурс за написване на историческо есе на тема “Заветите на първоучителя Климент Охридски”

By rraycheva | February 9, 2016

БНР –Радио Благоевград, Регионален инспекторат по образованието – Благоевград, Средно общообразователно училище с изучаване на чужди езици „Св. Климент Охридски” – Благоевград

Организират национален ученически конкурс  за ученици от седми до дванадесети клас в две възрастови групи

за написване на историческо есе на тема:

Заветите на първоучителя Климент Охридски

Краен срок за изпращане на есетата 20 април 2016 г.

Конкурсът се провежда под патронажа на Андрей Новаков, член в Европейския парламент

Със съдействието на Регионален исторически музей – Благоевград

Конкурсът е посветен на 1100 годишнината от смъртта на св. Климент Охридски и на 25 години от създаването на училището.

Целта на конкурса е да се приобщят участниците към историческото дело, забележителните постижения и духовния и книжовен принос на Климент Охридски в изграждането на българската средновековна култура. Хилядите му ученици допринасят България да се интегрира към европейската християнска цивилизация. Този конкурс ще подпомогне възпитаването на патриотично чувство и признателност към първоучителите и създатели на българското просвещение и духовност.

Чрез жизнения му подвиг и сътвореното от него на българска земя са създадени устоите на българската духовна култура и книжнина, което обуславя трайността и устойчивостта на българското историческо развитие през вековете до нашата съвременност.

В конкурса могат да участват ученици от седми до дванадесети клас в две възрастови групи /VІІ-ІХ клас и Х-ХІІ клас/ през учебната 2015/16 година. Участието е индивидуално.

Награди:

За учениците, класирали се на първите пет места в двете възрастови групи:

Двудневно посещение в Европейския парламент в Брюксел по покана от г-н Андерей Новаков.

На участниците в следващите шест места в двете възрастови групи ще бъдат връчени предметни награди, а всички участници в конкурса ще получат грамоти за участие.

Всяко конкурсно есе трябва да бъде в размер 2-3 стандартни печатни страници, шрифт Times New Roman, размер 14, междуредие 1,5 (до 5400 символа заедно с интервалите).

Есето да бъде придружено с  информация за автора – трите имена на ученика, клас, училище и населено място, адрес за кореспонденция, email и телефон, записани на отделен лист или в два отделни файла (есе – pdf формат и информация за автора word формат).

Участниците в конкурса могат да изпратят своите творби на хартия в плик на адрес:

гр. Благоевград, п.к. 2700

ул. Брегалница №2,

СОУИЧЕ Св. Климент Охридски,

за Конкурса

или

като два файла ( или един архивиран документ) на email адрес: souiche.konkurs@abv.bg

Краен срок за изпращане на есетата 20 април 2016 г.

Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на сайта на училището и Радио Благоевград, а отличените автори ще бъдат поканени на тържествено обявяване на наградите, като разходите за пътуването са на изпращащата страна.

Награждаването ще бъде на 13 май 2016 г. (петък) в Голямото звукозаписно студио на Радио Благоевград.

В конкурса не се допускат творби, участвали в други такива прояви и поместени в интернет и медиите. За плагиатство от чужди автори участникът носи пълна отговорност.

Критерии за оценяване на есетата:

· Познаване на основните исторически събития и факти, свързани с темата;

· Добре подбрани аргументи и твърдения;

· Търсене и доказване на връзките между отделните духовни и културни явления и процеси;

· Способност за оценка и лична позиция;

· Оригинално и творческо представяне;

· Стил и езикова култура на изразяване и писане.

Topics: Новини | Comments Off on Национален ученически конкурс за написване на историческо есе на тема “Заветите на първоучителя Климент Охридски”

Comments are closed.