Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Великденско огънче в шепите си нося, VІ национален конкурс за детско творчество

By rraycheva | February 7, 2017

В конкурса могат да участват деца и ученици от три възрастови групи:

(Учениците могат да бъдат членове на кръжоци, клубове и школи към читалища, ОДК и други, а също и от българските училища в чужбина.)

Категории:

  1. Литература – раздел поезия
  2. Литература – раздел проза
  3. Изобразително изкуство – раздел „Изящно изкуство”
  4. Изобразително изкуство – раздел „Приложно изкуство”

Срок на получаване на творбите –  07.04.2017 год.

Организатори:

Четвърто основно училище „Христо  Ботев” – Лом в партньорство с Училищно настоятелство „Феникс”

pdf_icon   Великденско огънче – 2017

Topics: Новини | Comments Off on Великденско огънче в шепите си нося, VІ национален конкурс за детско творчество

Comments are closed.