Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Бяла книга за бъдещето на Европа – покана за дебат

By rraycheva | March 9, 2017

pdf_icon   bjala_kniga_za_bdeshteto_na_evropa_bg

На български език.

Размисли и сценарии за ЕС-27 до 2025 г.

Настоящата бяла книга описва двигателите на промяната през следващото десетилетие и представя няколко сценария за начина, по който Европа може да се развие до 2025 г. По този начин тя започва дискусия, която следва да спомогне за съсредоточаване на вниманието и за намиране на нови отговори на един стар въпрос:

Какво бъдеще искаме за себе си, за децата си и за своя Съюз?

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Евроинтеграция | Comments Off on Бяла книга за бъдещето на Европа – покана за дебат

Comments are closed.