Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Правата на човека в културно многообразните общества

By rraycheva | June 15, 2017

pdf_icon   HR-culturally-diverse-societies-en

Насоки, приети от Комитета на министрите, и подборка на стандартите на Съвета на Европа

Съвет на Европа, юни 2016 г.

(на английски език)

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Социални дейности | Comments Off on Правата на човека в културно многообразните общества

Comments are closed.