Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

VII Национален ученически конкурс “Българските архитектурни паметници в макети” – Варна 2018

By rraycheva | June 29, 2017

Краен срок за предаване на творбите: 18 февруари 2018 г.

Целта на конкурса е да се засили интересът на учениците към историята на България и към архитектурните паметници, създадени преди и след Освобождението.

Конкурсът дава възможност да се направи преглед на уменията и сръчността на децата, получени и усвоени в училище и в извънучилищни форми на дейност.

Конкурсът е посветен на Националния празник на България – Трети март.

Тема: „Морски фар“

Макетите могат да бъдат, както на съществуващи фарове, така и изработени по идея на участника.

Размерите на изработените макети не трябва да надвишават 50 х 50 см в основата и 50 см на височина и максимално тегло3 кг.

Конкурсът е индивидуален и макетите трябва да са изработени самостоятелно от участниците.

Право на участие имат всички ученици от I до XII клас от училищата и извънучилищни звена, читалища и школи.

Класирането ще се извърши в 4 възрастови групи.

Статут макети 2018 – Статут

Topics: Новини | Comments Off on VII Национален ученически конкурс “Българските архитектурни паметници в макети” – Варна 2018

Comments are closed.