Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

София – град на многообразието, наръчник за за интеграция на граждани от трети страни

By rraycheva | July 20, 2017

pdf_icon   narychnik-1

Първата част на наръчника представлява обобщена методика за
обучение за успешна интеграция на граждани на трети страни,
както и набор от обучителни методи и дейности, които могат да
се използват за обучение на представители на заинтересованите
страни. След описание на цялостната методология са описани палитра
от конкретни обучителни дейности, които са твърдо основани на
работа в групи и участие.
Втората част съдържа описание на добри практики от различни
европейски градове, свързани с успешната интеграция на
мигранти. Всички градове се стремят да постигнат успех в
трансформиращата се глобална политическа икономика и всички
те се борят с предизвикателствата, пред които са изправени.
Едни от определените и признати от всички критерии за успех
са способността за привличане на талантливи и способни хора и
изграждането на балансирани и сплотени човешки ресурси, които са
необходими за съвременната икономика.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Социални дейности | Comments Off on София – град на многообразието, наръчник за за интеграция на граждани от трети страни

Comments are closed.