Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Индекс за дигитално управление на 27-те най-големи общини в България 2017 г.

By rraycheva | April 18, 2018

pdf_icon  Full_Digital_Governance_Performance_Index_BG_2017

Всеки един от критериите, формиращи петте категории на изследването (сигурност и защита на личната информация; използваемост, съдържание, предлагани услуги, гражданско участие и социална ангажираност), от една страна, отразява нуждите и очакванията на местния потребител, но и на глобалния потребител, който очаква с няколко клика да открие истинското лице на съответния град.

Издание на Института за икономическа политика 2017.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Добро управление | Comments Off on Индекс за дигитално управление на 27-те най-големи общини в България 2017 г.

Comments are closed.