Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Мониторинг на финансовата отчетност онлайн на 27-те най-големи общини в България

By rraycheva | April 18, 2018

pdf_icon   Full_Monitoring_of_Financial_Accountability_Online_BG_2017

Целта на тази инициатива е да бъде събрана, анализирана и визуализирана по разбираем начин публично достъпна финансова информация (в електронен вид). Това ще допринесе за по-лесната ориентация на гражданите в общинските финанси и за по-информираната оценка за дейността на местната администрация в сферата на финансовото управление.

Издание на Института за икономическа политика 2017.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Добро управление | Comments Off on Мониторинг на финансовата отчетност онлайн на 27-те най-големи общини в България

Comments are closed.