Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

КАКЪВ Е ТОЗИ ЗНАК НА ЕТИКЕТА? – Ръководство за потребители

By rraycheva | July 13, 2018

signs_customer_manual

pdf_icon   label_guide

Това ръководство дава бърз и лесен начин да се ориентираме в лабириринта от знаци за храни, козметика и текстил. С екпертната оценка на професионалисти са добавени оценка за нивото на стандарта на знаците, свързан с опазването на околната среда, социалните фактори и прозрачността.

Ако ги познаваме, бихме могли да станем осъзнати потребители, да помогнем на себе си, на други хора и на природата.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on КАКЪВ Е ТОЗИ ЗНАК НА ЕТИКЕТА? – Ръководство за потребители

Comments are closed.