Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for August 6th, 2018

Национален конкурс за поезия „Мара Белчева” 2018

Monday, August 6th, 2018

Материалите се изпращат  не по-късно от 24.08.2018 г. Конкурсът си поставя за цел да стимулира творческия потенциал на български поетеси, чиято поезия носи духа на нашето време, поезия – търсеща и отговаряща на многобройните въпроси, които съвремието поставя. Право на участие имат български поетеси, чието творчество отговаря на целите на конкурса. Представените за участие в […]