Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Работилница “Ефективно използване на ресурсите в туристическия сектор”, 13 септември 2018, София

By rraycheva | August 14, 2018

На 13 септември 2018 г, 9:30-16:30 ч., в сградата на Министерството на околната среда и водите в София, Европейският център за знания и ресурсна ефективност (EREK), Technopolis-group, и Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ) организират работилница “Ефективно използване на ресурсите в туристическия сектор”. Събитието ще даде възможност да се свържете и работите с колеги, както от България , така и от други страни на Европейския съюз, да споделите знания и да откриете въможностите , ноу-хау и ползите от прилагане на ресурсно ефективни методи за подкрепа на бинеса в туристическия сектор.

Какво ще включва?

Работилницата ще бъде интерактивна и ще представи конкурентните предимства и ползи от ефективно използване на ресурсите в туристическия сектор. Инструменти и практически стъпки за постигане на ресурсни и финансови спестявания; начини за подкрепа на бизнеса в посока постигане на ресурсна ефективност; използване на националните и европейски програми и инструменти за ефективно използване на ресурсите в туристическия сектор са темите, които ще бъдат дискутирани.

Събитието е интерактивно и ще се фокусира върху получаване на знания от участниците с цел разбиране на предизвикателствата и възможностите, пред които ще се изправи бизнеса, както и представяне на настоящи и бъдещи програми за подкрепа на бизнеса.

Целева аудитория

Основната група участници ще се състои от организации за подкрепа и посредничество с бизнеса, фирми и публични организации, като: индустриални асоциации, имащи връзка с туристическия сектор, търговски камари и палати, министерства и национални и регионални агенции за туризъм, регионални и местни органи/ общини, НПО, експерти по ресурсна фективност, водещи компании в ефективното използване на ресурси; фирми, интересуващи се от прилагане на мерки за ресурсна ефективност, както и други организации с интерес към темата.

Място на провеждане

гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” 22, Министерство на околната среда и водите

 

Можете да се регистрирате на връзката по-долу:

https://www.eventbrite.com/e/erek-bulgaria-workshop-resource-efficiency-in-the-tourism-sector-tickets-47024606865

Повече информация за семинара и програмата e представена на:

https://www.resourceefficient.eu/en/event/erek-bulgaria-workshop-13th-september-resource-efficiency-tourism-sector

Предварителна програма

Време Тема от програмата Говорител
9.00 – 9.30 Пристигане и регистрация  
Встъпителна сесия
9.30 – 9.45 Поздравителни адреси Европейска комисия и АСЕКОБ
9.45 – 9.50 Преставяне на програмата и начало на работилницата Technopolis-Group
9.50 – 10.00 Ролята на ЕРЕК: подкрепа за услуги за подобряване представянето на туристическия сектор Technopolis-Group
Ефективното използване на ресурсите в туристическия сектор:

Ползи и инструменти  за постигане на потенциала на МСП за ресурсна ефективност

10.00 – 10.15 Инструменти за идентифициране и постигане на потенциала за ресурсна ефективност: пример от хотели и ресторанти и приложението на ЕРЕК за самооценка Enviros
10.15 – 10.30 Най-добри практики за екологично управление в туристическия сектор: инструменти за подобряване на екологичното представяне и повишаване на конкурентно-способността Joint Research Centre
Как успешно да подкрепим бизнеса да стане по ресурсно-ефективен?

Предизвикателства и възможности – минали и настоящи примери

10.30 – 10.45 Оползотворяване на резултатите от програмите за чиста продукция: уроци от прилагането им в Българските хотели SERC (TBC)
10.45 – 11.00 Практическите последици от прилагането на мерки за ефективно използване на ресурсите (Name of company TBC)
11.00 – 11.15 Ролята на посредника и мобилизиране на заинтересованите страни за подобряване на ефективността на ресурсите АСЕКОБ
11.15 – 11.45 Кафе пауза  
11.45 – 12.00 Иновативни подходи при прилагане на ресурсната ефективност в туризма. Примери от проектите на Интеррег Европа Венета Върбова, Тематичен експерт Околна среда и ресурсна ефективност, Платформа за обучение по политики, Интеррег Европа
12.00 – 12.15 Ефективност на ресурсите в туристическия сектор в България: Уроци от използването на EMAS за туристически оператори и екомаркировка за туристически продукти. МОСВ
12.15 – 12.30 Bringing actors together: brokerage and matchmaking in Bulgaria related to resource efficiency and tourism

Привличане на играчите: посредничество и партньорствов България, свързани с ефективността на ресурсите и туризма

EEN (via ARC) (TBC)
12.30 – 14.00 Работен обяд и работа в мрежа

Щанд със приложение за самооценка

Постери представящи членовете на мрежата на ЕРЕК и услугите за ресурсна ефективност

 
Панелна дискусия
14.00 – 15.30 Въпросите ще включват:

– Какъв е вашият опит при работа с фирми през вашата програма за ресурсна ефективност?

– Как да подкрепяте или убеждавате компаниите да станат ефективни от гледна точка на ресурсите?

– Как насърчавате ефективното използване на ресурсите с политики и политически инструменти?

– EREK изгражда мрежа, какви задачи смятате, че трябва да бъдат покрити от EREK? т.е. какво трябва да бъде фокусът на EREK, какви са нуждите на МСП, организациите за подкрепа на бизнеса и т.н.

Предишните говорители;

Взаимодействие с участниците;

 

Модератор отTechnopolis-Group

15.30 – 16.00 Кафе пауза  
16.00 – 16.15 Приключване, финални бележки, следващи стъпки

– Обобщение, Наученото от деня.

Technopolis-Group
16.15 – 16.30 Време за работа в мрежа и разпускане  

Този дневен ред е примерен и може да бъде променен.

Topics: Новини | Comments Off on Работилница “Ефективно използване на ресурсите в туристическия сектор”, 13 септември 2018, София

Comments are closed.