Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Механизъм за насочване на пострадали от престъпления в национални и трансгранични случаи, 2018

By rraycheva | August 27, 2018

pdf_icon   Referral_tool_BG

„Механизмът за насочване на пострадали от престъпления в национални и трансгранични случаи“ е разработен в рамките на инициативата „Pro Victims Justice – подобряване на положението на пострадалите от престъпления и на взаимодействието между заинтересованите страни“ и разглежда правната рамка на защитата на пострадалите на европейско и национално ниво, процедурите за идентифициране на пострадали в България, Румъния, Германия и Швеция и съответните индикатори. Описват се също насочването към безплатна правна помощ, основните етапи на наказателния процес и съпътстващите ги права на жертвите в национални и трансгранични случаи. Накратко са представени основните институции и организации, които гарантират правата на тези лица в отделните страни. Механизмът е насочен към представители на компетентни съдебни и правоохранителни органи, практикуващи юристи, както и пострадали от престъпления.

Център за изследване на демокрацията, 2018.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Механизъм за насочване на пострадали от престъпления в национални и трансгранични случаи, 2018

Comments are closed.