Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Справочник за пострадали от престъпления, 2018

By rraycheva | August 27, 2018

pdf_icon   Victims_Booklet_BG

Описани най-важните етапи от наказателното производство и правата, които имате в Румъния, България, Германия и Швеция-

Тук са описани най-важните етапи от наказателното производство и правата, които имате във всяка от тези страни – членки на Европейския съюз. В края на всяка част, представяща съответната страна, е даден линк към база данни, която съдържа полезна информация за компетентните институции и организации, гарантиращи защитата на Вашите права.

Център за изследване на демокрацията, 2018.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Справочник за пострадали от престъпления, 2018

Comments are closed.