Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Информационен ден „Европейски корпус за солидарност“, 11 септември 2018, София

By rraycheva | August 30, 2018

Регистрацията ще бъде отворена най-късно до 5.09.2018 г. или до запълване капацитета на залата.

Център за развитие на човешките ресурси, в сътрудничество с Министерство на младежта и спорта, организира Информационен ден по новата Програма на ЕС „Европейски корпус за солидарност“. Събитието има за цел да представи всички възможности за кандидатстване по новата инициатива на Европейския съюз, както и да отговори на всички ваши въпроси, свързани с бъдещото Ви участие в Програмата. Семинара ще бъде насочен към предстоящата покана за кандидатстване, практическо представяне на формулярите за кандидатстване и интернет страницата на Програмата.
ЦРЧР ще осигури нощувка на 10 септември 2018г. и ще поеме пътни разходи на участниците в семинара, пристигащи от населени места извън гр. София.

https://bit.ly/2BTRRcz

Topics: Новини | Comments Off on Информационен ден „Европейски корпус за солидарност“, 11 септември 2018, София

Comments are closed.