Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for September 18th, 2018

Обучение по кариерно консултиране за специалисти от публичния и неправителствения сектор

Tuesday, September 18th, 2018

Фондация на бизнеса за образованието организира обучение по кариерно консултиране за специалисти от публичния и неправителствения сектор (Центрове по кариерно ориентиране и подкрепа за личностно развитие, бюра по труда, училища, младежки и неправителствени организации и др). Обучението ще се проведе през октомври – ноември 2018 (датите ще бъдат уточнени по-късно). Срокът за записване е 5 октомври. Обучението се провежда по […]