Правила, процедури и критерии за определяне на представители на граждански организации в консултативни органи

   02. Rules_Civil_expertise_engagement_16.09.2019_SAR    02. Rules_Civil_expertise_engagement_16.09.2019_SAR Правила, процедури и критерии за определяне на представители на граждански организации в консултативни органи са приети от Съвета за административната реформа на заседание на 16 септември 2019 г. Документът има за цел да постави стабилна основа и унифициран подход в практиките на администрацията за привличане на гражданска експертиза в консултативните органи … Continue reading Правила, процедури и критерии за определяне на представители на граждански организации в консултативни органи