Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for December 2nd, 2017

Безплатно он-лайн обучение “Как да планираме кариерното си развитие”, 5 декември, вторник, 16 ч.

Saturday, December 2nd, 2017

Как да планираме кариерното си развитие