Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Пътеводител “Трансгранично религиозно наследство”

By rraycheva | January 21, 2020

Документът е разработен по проект “Трансгранично религиозно наследство”, финансиран по програма “Интеррег V-A Румъния – България” 2014-2020, PDF файл, на български, румънски и английски език, 2019 г.

pdf_icon   bg-guide – на български език

pdf_icon   ro_guide – на румънски език

pdf_icon   eng_guide – на английски език

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Икономическо развитие | Comments Off on Пътеводител “Трансгранично религиозно наследство”

Нови проучвания на фестивалния и круизен туризъм в Дунавския регион

By rraycheva | January 21, 2020

Аналитичен доклад “Провеждане на проучване за фестивалите в общия контекст на развитието на туризъм в Дунавския регион” и Доклад “Проучване на развитието на круизен туризъм в Дунавския регион” (2019 г., на английски език)
Проучванията предоставят подробна, надеждна и актуална информация, вземаща предвид приноса на фестивалите и круизния туризъм за развитие на турзма в участващите страни в Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Специално внимание е обърнато на постигане целите на Плана за действие на Стратегията на ЕС за Дунавския регион.

На английски език.

pdf_icon   Festival-Tourism-in-the-DR_Report_ENG

pdf_icon   Cruise-Tourism-in-the-DR_Report_ENG

Topics: Библиотека, Евроинтеграция, Икономическо развитие | Comments Off on Нови проучвания на фестивалния и круизен туризъм в Дунавския регион

I Международен хоров фестивал „Ряховец пее”, 10 – 12.04.2020.

By rraycheva | January 16, 2020

Kраен срок за подаване на документите: 30 януари 2020 г.

За непрофесионални школувани хорове и народни хорове за обработен фолклор от страната и чужбина.

Категории:

След селекция ще бъдат допуснати до участие 15 хорови състава.

Организатори: НЧ „Напредък – 1869”- град Горна Оряховица и Община Горна Оряховица с подкрепата на Министерство на културата и Български хоров съюз.

Повече информация вижте в приложения файл:

REGLAMENT BG HOROV FESTIVAL 2020

Topics: Новини | Comments Off on I Международен хоров фестивал „Ряховец пее”, 10 – 12.04.2020.

Първи национален литературен конкурс „Асен Разцветников”

By rraycheva | January 16, 2020

Срок за приемане на творбите : от 02.03.2020 г. до 31.07.2020 г. включително

Тема на конкурса: „С пламъка на родолюбието” – за поезия и проза (разказ или есе).

Конкурсът е анонимен.

Условия за участие:

– поезия – до две стихотворения –  максимално до 30 стиха (едното);

– проза (разказ или есе) – до 4 печатни страници А4.

Творбите, с шрифт Times New Roman, пункт 12, да не са публикувани и награждавани.

Възрастови групи:

Първа възрастова група –от 11 до 14 години (5-8 клас);

Втора възрастова група – от 15 до 18 години (9-12 клас)

Трета възрастова група –над 18 години.

Организатори: Община Горна Оряховица, Народно читалище „Напредък – 1869” – Горна Оряховица, Литературен клуб „Асен Разцветников” при НЧ ”Напредък – 1869”

Повече информация вижте в приложения файл:

I KONKURS AS RAZCVETNIKOV 2020

Topics: Новини | Comments Off on Първи национален литературен конкурс „Асен Разцветников”

Мотивация и нагласи за четене на младите хора в България

By rraycheva | January 15, 2020

pdf_icon   Motivation-and-attitudes-for-reading-young-people

Институт за изследвания в образованието, януари 2020 г.

Този анализ има за цел да опише профила на българския 15 – 16-годишен читател, като акцентира върху неговите нагласи и отношение към четенето.

– Разликата в четивната грамотност на учениците, които четат редовно художествена литература и тези, които никога не четат подобна литература, се равнява на почти двугодишно обучение в училище.
– Съществено е и „изпреварването“ на младите хора, които четат поне няколко пъти седмично документална литература – от гледна точка на уменията за четене те са по-напреднали с равностойността на едногодишно обучение от съучениците си, които никога не четат документални текстове.
– Колкото по-рядко учениците четат комикси и вестници, толкова по-високи са техните резултати по четене.
– Около 26% от българските 15-годишни ученици посочват, че изобщо не четат книги или четат книги много рядко.
– Колкото повече книги имат учениците в дома си, толкова по-високи са резултатите им в PISA 2018.
– Използването на стратегии за разбиране и осмисляне на информация има значителна „добавена стойност“ към четивната грамотност на учениците. Използването предимно на стратегии за запаметяване без стратегии за осмисляне и разбиране се свързва с ниски равнища на четивни умения на учениците.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Мотивация и нагласи за четене на младите хора в България

Програма E-Teacher

By rraycheva | January 9, 2020

Крайният срак за кандидатсване е 15 януари 2020 г.

Програмата E-Teacher предлага осемседмични онлайн курсове по чуждоезиково обучение по английски език на университетско ниво, разработени от американски образователни институции.

За пролетния семестър на 2020 г. се предлага курсът

Integrating Critical Thinking Skills into the Exploration of Culture in an EFL Setting

Занятията започват на 7 април 2020 г.,  а ориентацията започва от 2 март 2020 г.

За: Учители по английски език български граждани, които притежават отлични познанаия по английски език (писане и четене, минимално ниво 2B), и живеят в България за времето на провеждане на целия курс. Те следва да имат редовен и надежден достъп до високоскоростна връзка с интернет и да могат да отделят между 10 и 12 часа всяка седмица за цялото времетраене на осемседмичния курс.

https://bg.usembassy.gov/bg/education-culture-bg/exchanges-to-u-s-from-bulgaria-bg/e-teacher-program-bg/

Topics: Новини | Comments Off on Програма E-Teacher

Наръчник Твоята храна

By rraycheva | December 22, 2019

pdf_icon   Наръчник-Твоята-храна

Полезна малка книжка за това как да предотвратим хланителните отпадъци.
Проектът „Твоята храна“ („Глобален обучителен подход към разхищението на храна чрез неформално образование“) се изпълнява в шест страни – България, Естония, Латвия, Литва, Румъния и Хърватия, с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Целта му е да повиши информираността по темата разхищението на храна; да даде познания за това как изхвърлянето на храна е свързано с климатичните промени; да информира за взаимовръзките между развиващите се и развитите страни по отношение на производството и потреблението на храни; и да популяризира умения за намаляване разхищението на храна в домакинствата. В България проектът се изпълнява от Фондация за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Икономическо развитие, Околна среда | Comments Off on Наръчник Твоята храна

Национален литературен конкурс за поезия “Биньо Иванов” 2020

By rraycheva | December 9, 2019

Краен срок: 27 април 2020 г.

Читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил обявява старта на четиринадесетото издание на Националния литературен конкурс „Биньо Иванов” 2020.

Целта на конкурса е да продължи ярката литературна традиция на гр. Кюстендил, за чието обогатяване и развитие има безспорен принос творчеството на Биньо Иванов – поетът, свързал трайно съдбата си с този град.

Националният литературен конкурс е ежегоден и се провежда през месец май, под патронажа на кмета на Община Кюстендил – г-н Петър Паунов.

За жури се канят утвърдени имена в българската литература, а координатор е кюстендилският поет и писател – Благой Ранов.

Право на участие имат български автори от страната и чужбина. Творбите (до три непубликувани стихотворения, в четири екземпляра) трябва да бъдат изпратени най-късно до 27 април 2020 г. на следния адрес: 2500 гр. Кюстендил, ул. “Патриарх Евтимий” 18, читалище „Братство 1869”(за литературния конкурс) или в един екземпляр на електронна поща: [email protected] като прикачен файл с разширение .doc

Приложени файлове:

lit.k2020

lit.k2020

obyava2020

Topics: Новини | Comments Off on Национален литературен конкурс за поезия “Биньо Иванов” 2020

Фотоконкурс “На фокус: Магията на Хасково”

By rraycheva | December 9, 2019

Срокът за участие във фотоконкурса е до 20.00 часа на 17 декември 2019 г.

Целта на конкурса е да популяризира културното и историческото наследство на град Хасково. Участие могат да вземат както професионални фотографи, така и любители, като няма ограничение от кое населено място са и каква е възрастта им. Единственото условие е фотографиите да са направени през 2019 г. и да представят значими сгради, паметници и обекти от град Хасково.

Срокът за участие във фотоконкурса е до 20.00 часа на 17 декември 2019 г., а победителите ще бъдат обявени на 23 декември 2019 г. Ще има и специална «Награда на публиката», а носителят й ще бъде избран след гласуване на фейсбук страницата на фондацията: www.facebook.com/halongobg

Повече информация можете да откриете в Правилата на фотоконкурса и в общите условия за провеждането му.

Лице за контакт: Кристина Йорданова

e-mail: [email protected]

тел. 0898/ 412 180

Приложени файлове:

komkurs_Halo_2019

press_Halo_2019

Reglament_Halo_2019

Topics: Новини | Comments Off on Фотоконкурс “На фокус: Магията на Хасково”

Календар за интеграция на мигранти – Интегра 2020

By rraycheva | December 9, 2019

pdf_icon   Calendar_INTEGRA_2020_bg

pdf_icon   INTEGRA_Calendar_2020_eng

Kалендарът ИНТЕГРА 2020, създаден по повод каузата за интеграция на мигранти, е вече свободно достъпен за сваляне на английски и на български език. Позволете му да ви вдъхнови да включите в плановете на вашата организация някои от дните за осъзнаване на каузата или някоя от мотивационните идеи. Споделете го с вашите колеги и заинтересовани страни, за да предизвика у тях желание за действие.

Календарът е произведен от екипа на Асоциация за развитие на София в рамките на проект ИНТЕГРА, финансиран от Фонд Убежище, миграция и интеграция на ЕС.

На бъларсски и английски език.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Календар за интеграция на мигранти – Интегра 2020


« Previous Entries