Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for January 30th, 2018

На вниманието на професионалните гимназии, подготвящи кадри за сферата на туризма!

Tuesday, January 30th, 2018

От началото на 2018г. Зинев Арт Технологии ЕООД започва своята работа като партньор по проект SWOT: Skills for Work Opportunities in Eno-gastronomy and Tourism (Умения за заетост в сферата на еногастрономията и туризма), номер на проекта 2017-1-RO01-KA202-037308,  финансиран от Румънската национална агенция и Европейската Комисия в рамките на програма Еразъм + Ключово действие 2 Стратегически партньорства. Проектът […]