Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Инициатива на група ромски жени, подкрепена от Община Разград

By rraycheva | August 26, 2010

Кадрин Хасанов, младши експерт по Етнически и демографски въпроси в Община Разград:

„Майчин център” е структура на ромски жени с цел да засилят еманципацията сред жените от ромската общност. Въпреки, че е създаден от ромски жени, „Майчиният център” е отворен за абсолютно всички жени за решаване на техните проблеми.

Дейността, която развива „Майчин център” е свързана най-вече с жените от ромската общност като идеята им е да събират жените на едно място и да осъществяват някаква социална роля като развиват съвместни дейности, които да подпомагат тяхното ежедневие – организират например различни курсове, като по-възрастните жени обучават по-младите. Преди две години беше проведен курс по фризьорство, постоянно се организират курсове по готварство, курсове по английски език с доброволец от Корпуса на мира. Жените честват заедно различни празници – на различните общностни празници организират кулинарни инициативи. Другата им важна дейност е свързана с децата, както виждате тук има детски кът, тъй че всяка майка с малко дете може да дойде и да прекара известно време тук в къщата. През 2009 г. те стартираха една инициатива за превенция върху домашното насилие над ромски жени с финансовата подкрепа на Фондация „Лале” и създадоха Консултантско бюро за ромски жени, преживели насилие, като Консултантското бюро работи на доброволен принцип. В него има различни видове експерти – социален работник, юрист. Проектът се реализира в партньорството с Община Разград, Социални грижи и полицията.

„Майчиният център” е създаден в рамките на проект на Асоциация „Интегро” „Засилване гласа на ромите”, но от около две години „Майчин център” е независима организация и хората сами реализират дейността си. В момента имат спечелен проект по Програма „Овластяване на безвластните”, свързан с превенция на ранните бракове сред ромската общност.

Цялото интервю ще намерите на:

http://zarzala.wordpress.com/2010/08/26/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%E2%80%93-%D0%B7%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0/

Topics: Новини | Comments Off on Инициатива на група ромски жени, подкрепена от Община Разград

Comments are closed.