Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

ВЕЛИКДЕНСКО ОГЪНЧЕ В ШЕПИТЕ СИ НОСЯ 2016

By rraycheva | February 2, 2016

ЧЕТВЪРТО  ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО  БОТЕВ”

гр. Лом – 3601, обл. Монтана, ул. „Софийска” № 56, тел.:0971/66548

email: ou_hbotev_lom@abv.bg

в партньорство с Училищно настоятелство „Феникс”

О Б Я В Я В А

V НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО

НА ТЕМА: «ВЕЛИКДЕНСКО ОГЪНЧЕ В ШЕПИТЕ СИ НОСЯ»

В конкурса могат да участват деца и ученици от три възрастови групи:

Предучилищна възраст 5-6 години /деца от школи, училища и детски градини, а също и от българските училища в чужбина/

І – ва група :   І –    ІV клас

ІІ – ра група :  V – VІІІ клас

/Учениците могат да бъдат членове на кръжоци, клубове и школи към читалища, ОДК и други, а също и от българските училища в чужбина/

1. Литература – раздел поезия

2. Литература – раздел проза

3. Изобразително изкуство – раздел „Изящно изкуство”

4. Изобразително изкуство – раздел „Приложно изкуство”

В категория „Литература” право на участие имат учениците от І-ва и ІІ-ра възрастова група. Всеки участник представя по едно стихотворение, разказ, приказка или есе, до две машинописни страници в три екземпляра, изпратени в запечатан плик на адреса на училището, като приложи лични данни: Трите имена, точен адрес, училище, клас, телефон за връзка, ръководител, или на email: ou_hbotev_lom@abv.bg

В категория „Изобразително изкуство” право на участие имат деца и ученици от трите възрастови групи. Участниците могат да използват всички видове живописни, графични и приложни техники върху кадастрон, с формат  35/50 см, без паспарту.

Всеки участник участва с по една творба, в предпочитаната от него техника.

0878 575 491 – Валя Иванова, отговорник за художествените произведения;

0886 064 564 – Кирилка Крумова, отговорник за литературните произведения;

0894472692 – Десислава Александрова, директор на ІV ОУ „Христо Ботев” – Лом

3600 гр. Лом, област Монтана

ул. „Софийска” № 56

ІV Основно училище  „Христо Ботев”

За конкурса: „Великденско огънче в шепите си нося”

или на email: ou_hbotev_lom@abv.bg

Topics: Новини | Comments Off on ВЕЛИКДЕНСКО ОГЪНЧЕ В ШЕПИТЕ СИ НОСЯ 2016

Comments are closed.