Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА “ФОЛКЛОРНАТА ТРАДИЦИЯ В ТВОРЧЕСТВОТО НА ПЕТКО И ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВИ”

By rraycheva | February 9, 2016

ОРГАНИЗАТОРИ: НГПИ „Тревненска школа” – Трявна, Община Трявна

В  конкурса могат да участват всички желаещи ученици в редовна форма на обучение от цялата страна- от V, VI, VII и VIII клас.

Краен срок за получаване на творбите: 25 април 2016 г., до 12:00 ч.

gerb_color_bigСТАТУТ
НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА

ФОЛКЛОРНАТА ТРАДИЦИЯ В ТВОРЧЕСТВОТО НА ПЕТКО И ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВИ

ИДЕЯТА:

Да се организира национален младежки конкурс с участието на най-младите художници – ученици от V, VI, VII и VIII клас от всички училища в България.


Цел на конкурса:

1. Да популяризира и да повиши интереса на учениците към литературното творчество на Пенчо и Петко  Славейкови

2. Да създаде условия младите творци да изявят своите интерпретативни способности в сферaтa на визуалното изкуство на базата на написаното слово.
3. Участниците да покажат възможностите си при работа с различни графични и цветни материали, както и специализирани компютърни програми или дигитална фотография;

4. Да демонстрират творческите си умения и желание за експеримент с различните техники, свободна рисунка, акварел, темпера, акрил, пластични решения, колаж и всички дигитални техники;

5. Да покажат съвременен начин на мислене, цветова култура и индивидуализъм;

6. Да реагират творчески по зададена тема и да я представят чрез съвременните форми на изкуство .


ОРГАНИЗАТОРИ:

НГПИ „Тревненска школа” – Трявна

Община Трявна

УЧАСТНИЦИ:

В  конкурса могат да участват всички желаещи ученици в редовна форма на обучение от цялата страна- от V, VI, VII и VIII клас


ТЕМА:
ФОЛКЛОРНАТА ТРАДИЦИЯ В ТВОРЧЕСТВОТО НА ПЕТКО И ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВИ

Изисквания към конкурсните творби:
1. Творбите да са оригинални, атрактивни и въздействащи;
2. Да са изработени
с различни графични пластични или цветни материали. Творбите изработени със специализираните компютърни програми и дигитална фотография да бъдат представени чрез принтове;

3. Недопустимо е вмъкването на готови композиции и елементи, които са предмет на чужда интелектуална собственост;
4.
Всяка творба да бъде паспартирана и готова за експониране;

5. Размерът на творбите, да е не по-голяма от 50 х70 см.,

6. Информация на етикета:
– Заглавие на творбата;

– Техника;
– Трите имена на автора;
– Точен адрес;
– Учебно заведение и клас;
– Адрес за кореспонденция (e-mail);

7. Приемат се до две творби от участник.

Краен срок за получаване на творбите: 25 АПРИЛ 2016 Г. ДО 12,00 ЧАСА;

Творби, които не отговарят на условията по статута не се допускат до журиране.
Кандидатите приемат условието техните творби да бъдат използвани и отпечатвани върху рекламни материали.
Конкурсните творби остават във фонда на НГПИ „Тревненска школа“ гр. Трявна.
Откриване на изложбата
на 27.04.2016 г. от 14,00 часа в НГПИ „Тревненска школа” гр. Трявна и обявяване на резултатите от конкурса.

ЖУРИРАНЕ:

Комисията по селекцията се състои от трима професионални художници, преподаватели от НГПИ „Тревненска школа”, Представител на Община Трвна и изкуствовед.

Комисия разглежда представените творби и определя участниците в националния младежки конкурс „Фолклорната традиция в творчеството на Петко и Пенчо Славейкови’

По време на журирането ще бъдат поканени да присъстват представители от дирекция „Сценични изкуства и художествено образование“ към Министерство на Културата.

Комисията ще определи наградените участници в националния конкурс. С творбите ще бъде направена изложба.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

Отчитат се комплексните художествени достойнства на творбата;

При оценката на творбите се включват следните критерии: оригиналност, композиционна цялост; яснота на идеята и техника на изпълнение.


Награди:
І-ва награда – 120 лв. и диплом.

ІІ-ра награда – 100 лв. и диплом.

ІІІ-та награда – 80 лв. и диплом.

Адрес за получаване на творбите и кореспонденция:
5350 гр. Трявна; ул. „Ангел Кънчев“ № 150
Национална гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“

За допълнителна информация: тел. 0887480894
Лице за контакт:
Бисерка Петрова
E mail: [email protected]

Topics: Новини | Comments Off on НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА “ФОЛКЛОРНАТА ТРАДИЦИЯ В ТВОРЧЕСТВОТО НА ПЕТКО И ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВИ”

Comments are closed.