Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Национален младежки конкурс за есе 2016 „АЗ В БЪДЕЩЕТО“

By rraycheva | February 18, 2016

Организатори: Община Стара Загора
Народно читалище ”Родина 1860”, Стара Загора
Клуб „Млад писател”
Вестник „Teen’s Paper”

Цел на конкурса: Развиване на творческото писане на децата и младежите, стимулиране на възможностите им за оригинална мисъл, изразяване на мнение и добър правопис.

Конкурсът се провежда в две възрастови групи:
Първа група – до 13 години
Втора група – до 18 години

Възрастта на участниците се отчита към 1 ноември 2016 година.

Изисквания: Всяко есе не бива да надвишава 1 стандартна страница с кегел 12 (размер на шрифта). Да се пише правилно граматически и пунктуационно.

Есетата изпращайте на e-mail: [email protected] до 10 октомври 2016 година.

Получените творби ще бъдат оценявани от тричленно жури.
Награди: Първо, второ и трето място във всяка възрастова група, както и специални и поощрителни награди.

Награждаването ще стане в навечерието на 1 ноември 2016 г.
в Народно читалище “Родина-1860”, Стара Загора,
ул. “Свети княз Борис І”№94.

За информация:
042/62 69 00; 0886 363 014 – НЧ “Родина-1860”
и 0899425503 – Димитър Никленов

Topics: Новини | Comments Off on Национален младежки конкурс за есе 2016 „АЗ В БЪДЕЩЕТО“

Comments are closed.