Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Итердисциплинарен докторантски форум, 6,7 и 8 април 2016г.

By rraycheva | March 15, 2016

УДЪЛЖЕН КРАЕН СРОК за подаване на писмени заявки за участие: 20 март 2016г.
Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН имаме удоволствието да Ви поканим на специално организиран за докторанти:
Събитието ще се състои от серия лекции от експерти, предназначени за всички докторанти и паралелни сесии с презентации на докторанти от сродни научни области. По време на паралелните сесии всеки докторант, който е одобрен за устна презентация ще разполага с 10 мин., за да представи основните акценти от разработвания от него дисертационен труд- цели, методи и резултати, както и да акцентира върху специфичен проблем, по който се нуждае от конструктивна обратна връзка. Желателно

С подробна информация за условията за участие във форума можете да се запознаете на следния адрес:
http://edu.bas.bg/documents/docforum.pdf

Дата на провеждане на форума:
6-8 април 2016г.

Място на провеждане на семинара:
ул. „Академик Георги Бончев”,
блок 26 Б, ет. 2, Център за обучение – БАН (комплекс на БАН, 4-ти км)

УДЪЛЖЕН КРАЕН СРОК за подаване на писмени заявки за участие:
20 март 2016г.

Освен презентациите на докторанти, по време на Форума ще бъдат представени лекции на гост-лектори, както следва:

“Представяне на програма Заедно в час – възможност за работа с принос към обществото” и Реализацията на докторант от БАН в програма “Заедно в час”: “От БАН до класната стая – за успеха на всяко дете” – лекции на Програма „Заедно в час”

“Как да комуникираме научните резултати с медиите” – лекция на гл. ас. д-р Тодор Галев, Институт за изследвания на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ-БАН)

“Комуникация на науката в България” – лекция на Списание „БГ Наука”

“Стипендии “Фулбрайт” за изследователска дейност на докторанти – възможности за специализации в САЩ през учебната 2017-18 г.” – лекция на Стипендии „Фулбрайт”

“Възможности за финансиране на проекти по Програма „Еразъм+” – лекция на Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР)

Представяне на дейността на ЕЦИ-БАН – Единен център за иновации – БАН:

Докторантите, които желаят да участват с презентация постерна/устна (PowerPoint) в събитието, е необходимо да попълнят форма за участие на адрес: http://bas.bg/uncategorizes/10661-phd-forum

Участието във Форума е без такса.

Убедени сме, че събитието ще бъде изключително полезно за кариерното развитие на докторантите!

Очакваме Ви!

Сърдечни поздрави,

Виктория Недева-Атанасова
Координатор Кариерен център към Център за обучение – БАН

P.S. Можете да посетите и линка на Кариерен център към ЦО-БАН в страницата на ЦО-БАН http://edu.bas.bg/ (в главното меню)

Topics: Новини | Comments Off on Итердисциплинарен докторантски форум, 6,7 и 8 април 2016г.

Comments are closed.