Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

НАЦИОНАЛЕН ТРАКИЙСКИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР “БОГОРОДИЧНА СТЪПКА” 27 и 28 август 2016 г.

By rraycheva | March 15, 2016

НАЦИОНАЛЕН ТРАКИЙСКИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР “БОГОРОДИЧНА СТЪПКА”
27 и 28 август 2016 г.

СТАРОЗАГОРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ ` 2016

Организатори:
Община Стара Загора
Съюз на тракийските дружества в България
Тракийско дружество “Одринска епопея” Стара Загора
Общество за фолклор
Кметство Старозагорски Минерални бани
НЧ „Христо Ботев 1952“ Старозагорски Минерални бани

СТАТУТ

Националният тракийски фолклорен събор “Богородична стъпка” ще се проведе на 27 и 28 август 2016 г. /събота и неделя /.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
СТАРОЗАГОРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ – национален културен, курортен и балнеолечебен туристически обект, намиращ се на 15 километра северозападно от гр.Стара Загора, в полите на Средна гора.

ЦЕЛИ:
Съхраняване на българските народни традиции и обичаи – извор на непреходната сила на българския корен и дух, носещи посланията на националната ни култура.
Популяризиране на природния феномен “Богородична стъпка” и богатото културно-историческо наследство в района на Старозагорските минерални бани.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
В събора вземат участие:
– групи, представящи народни традиции и обичаи – един обичай в рамките на 10 минути.
– фолклорни певчески и инструментални групи – до две произведения – с обща продължителност от 5 до 8 минути.
– танцови групи и ансамбли – програма в рамките на 10 минути
– индивидуални изпълнители (до двама от колектив) – една бавна и една бърза песен с обща продължителност до 5 мин. за всеки индивидуален изпълнител.
Ще се съблюдава изпълненията да не надвишават посоченото в регламента времетраене. Организаторите си запазват правото за промени на времетраенето на изявите, в зависимост от броя на заявките за участие.
Изявите ще са на две сцени /І-ва и ІІ-ра сцена/, като организаторите определят кои участници на коя сцена ще се явят.
Организаторите издават програма на събора, в която се включват всички състави и изпълнители, подали предварителна заявка до посочената дата (17.07.2016 г.), като определят сцената /І-ва или ІІ-ра/ и часа на явяване. Програмата ще бъде изпратена по пощата на всички участници, подали навреме заявки.
При пристигането си в деня на събора – 27 или 28 август – участниците са длъжни да съобщят за присъствието си в Щаба на събора.
30 минути преди обявения в програмата час на явяване на сцената, участниците трябва да се представят на комендантите на съответната сцена. Всички коменданти на сцени и организаторите носят отличителни баджове.
При евентуално пропускане на реда на явяване от страна на участниците, същите ще се явят или във време, определено им от комендантите по сцена, или в края на програмата на съответната сцена.

РЕД НА ПРОВЕЖДАНЕ:
27 август
09.30 ч. – Програма на участващите изпълнители на І-ва и ІІ-ра сцени
11.00 ч. – Официално откриване на събора
11.30 ч .- Програма на участващите изпълнители на І-ва и ІІ-ра сцени
18.30 ч. – Гала концерт

28 август
09.30 ч. – Програма на участващите изпълнители на І-ва и ІІ-ра сцени

Сцените за провеждане на събора се намират в центъра на Старозагорските минерални бани.
Всички изпълнители получават грамоти за участие в събора .
Журито присъжда на най-добре представилите се отличителен знак и диплом за принос в съхраняване и популяризиране на традиционната ни култура.

За гостите и участниците на събора се организират:
– Детски пленер „Майсторете ръчички, за радост на всички”
– Детско ателие “Приказки за шевицата”. Етнограф ще запознае децата със символиката на българската шевица. Децата ще оцветяват специални шаблони с различни шевици.
– „Селски двор” – представяне на българския бит и традиционна култура
– Изложба-базар „Улица на занаятите”, демонстрации на занаятчийски умения
– Демонстрация и разучаване на фолклорни танци и др.
– „Народни игри за деца“
– „Костюмът от нас, фотото от Вас“ – атрактивен кът за снимки
– Изложба на Регионален исторически музей Стара Загора
– Спектакъл „Багатур“ на едноименната Прабългарска школа за оцеляване
– „От раклата на баба“ – изложба на автентични носии
– Безплатно организирано посещение на природния феномен „Богородична стъпка“
Разноските за пътуване, храна и нощувки са за сметка на участниците. Същите могат да ползват наличната хотелска база на Старозагорските минерални бани.

1. Хотел „Извор“ – **** – тел. 04111/22 14
2. Хотел „Калиста“ – **** – тел. 04111/29 80
3. Хотел „Армира“ *** – тел. 04111/22 23
4. Хотел „Щастливците“ *** – тел. 04111/28 90 ; 0888/ 963 665
5. Хотел „Августа Траяна“ ** -тел. 04111/23 25
6. Почивна станция „Марица Изток“ ** – тел. 04111 23 13 ; 0886/ 611 146
7. Хотел „Латинка“ * – 04111 /22 86 ; 0888/ 947 964
8. Хотел „Гроди“ ** – 04111/23 38
9. Хотел „Загоре“ * – тел. 04111/23 19 ; 0878/ 104 393
10. Хотел „Люляк“ * – тел. 0888/985 473
11. Хотел „Родопи“ * – тел. 0889/ 269 134
12. Хостел „Дъбова гора“ * – тел. 0887/ 746 126
13. Хотел „Тирон“ ** – тел. 04111/22 38 ; 0889/ 309 390

Заявки за участие в събора се приемат до 17.07.2016 г.!

ЗАЯВКИ И ИНФОРМАЦИЯ:

Община Стара Загора
бул.”Цар Симеон Велики” №107
Отдел “Култура”
тел. 042/614 861; 614 863; 251 009; 251 107;
0887/ 77 69 95; 0887/77 73 89 [email protected]

Тракийско дружество “Одринска епопея” Стара Загора
Ул. ”Ген. Столетов” №30 Стара Загора
тел. 042/ 630 093, 0878/ 615 902; 0878/ 615 904

Кметство Старозагорски минерални бани
тел. 04111/ 22 60; 0885/ 901211 и 0889/ 119209 – г-н Станчо Станев, кмет на Старозагорски минерални бани.

СТАРОЗАГОРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ И МЕСТНОСТТА
“БОГОРОДИЧНА СТЪПКА”

Старозагорските минерални бани са разположени на 15 км от град Стара Загора в западната част на живописната средногорска котловина. Средната надморска височина на курорта е 360м, а ограждащите го хълмове, с височина от 600 до 800м., са изцяло покрити с широколистни и иглолистни гори.
Още преди осем хиляди години тук, край топлия извор се заселват първите хора. Селището, което създават, просъществува с малки прекъсвания близо 2000 години.
През ХІІ в. пр.Хр. върху старата селищна могила отново възниква селище, разрушено и изоставено около VІІІ в.пр.н.е. При разкопките на селищната могила в центъра на днешния курорт са открити много каменни, кремъчни, костени и медни предмети, които засега са едни от най-добрите образци на праисторическото изкуство в нашите земи, а на 6км югоизточно от него, в местността “Мечи кладенец” се намират най-старите медни рудници, открити до сега в Европа, датиращи от края на V хил.пр.Хр.
През 161-168 г. сл.Хр. главният жрец на новопостроения от римляните град Августа Траяна изгражда до топлия минерален извор голяма и красива баня, а до нея храм на Нимфите – богините на свещените лечебни води. Римските терми, разположени върху площ от 2500кв.м. са използвани в продължение на хиляда години /от ІІ до ХІІ век/, след което били изоставени.
През годините на османското владичество върху руините е построена нова баня, която, с известни промени, се използва и до днес и все още поразява със своите размери и архитектурен замисъл.
В околностите на Старозагорските минерални бани /на един километър от центъра в северна посока / се намира и красивият природен феномен наречен “Богородична стъпка”. Легендата говори, че това място е използвано от хората за светилище и извършване на религиозни обреди отпреди хиляди години. Първи тук са правили своите жертвоприношения траките в почит на “Богинята майка”. След тях на това светилище са дошли римляните, славяните и българите –всеки със своите богове и ритуали. След приемане на християнството по тези земи, местността става свято място. Ражда се митът за “Богородична стъпка” заради изключително силното биоенергийно поле и причудливата вдлъбнатина горе на скалите, наподобяваща на следа от човешки крак, в която водата никога не пресъхва.
Непосредствено до нея има изграден малък параклис, наречен “Рождество Богородично”.
Районът около “Богородична стъпка” е стара кариера за добив и обработка на различни материали, използвани в строителството на частни и обществени сгради в близкия античен град. На мястото сега има останки от недовършен саркофаг, вероятно предназначен за гробница на богат и знатен жител на Августа Траяна.

З А Я В К А
ЗА УЧАСТИЕ В
ДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ТРАКИЙСКИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР
“БОГОРОДИЧНА СТЪПКА”- 27 – 28 август 2016 г.

МОЛЯ, ПОПЪЛНЕТЕ КОРЕКТНО И ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ!!!

ПОДЧЕРТАЙТЕ ФОРМАЦИЯТА И ПОПЪЛНЕТЕ ИМЕТО Й /ако има такова/:

АНСАМБЪЛ…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
ТАНЦОВА ГРУПА……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
ГРУПА ЗА НАРОДНИ ОБИЧАИ И РИТУАЛИ……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….
ПЕВЧЕСКА ГРУПА……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….
ИНСТРУМЕНТАЛНА ГРУПА………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….

ИНДИВИДУАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ /ТРИТЕ ИМЕНА/…………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..

ПРИ ЧИТАЛИЩЕ, ДРУЖЕСТВО, КЛУБ И Т. Н.:
…………………………………………………………………………………………………………………………….

ОТ ГРАД/ СЕЛО………………………………………………………………………………………………….
ОБЩИНА…………………………………………………………………………………………………………….

ХУДОЖЕСТВЕН РЪКОВОДИТЕЛ:…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
АДРЕС /С ПОЩЕНСКИ КОД/……………………………………………………………………………..
ТЕЛЕФОН /С ТЕЛЕФОНЕН КОД/……………………………………………………………………….
МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН И ИМЕ ЗА ВРЪЗКА…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
ЕMAIL…………………………………………………………………………………….
ПРОГРАМА, С КОЯТО ЩЕ УЧАСТВА В СЪБОРА /или имената на песните/:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
ОБЩ БРОЙ УЧАСТНИЦИ………………………………………………………………………………….

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЯТА: ………………………мин.

Заявки за участие в събора се приемат до 17.07.2016 г.!

Дата:………………………….. Подпис:………………………………….

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
В събора вземат участие:
– групи, представящи народни традиции и обичаи – един обичай в рамките на 10 минути.
– фолклорни певчески и инструментални групи – до две произведения с обща продължителност от 5 до 8 минути.
– танцови групи и ансамбли – програма в рамките на 10 минути.
– индивидуални изпълнители (до двама от колектив) – една бавна и една бърза песен с обща продължителност до 5 мин за всеки индивидуален изпълнител.
Ще се съблюдава изпълненията да не надвишават посоченото в регламента времетраене. Организаторите си запазват правото за промени на времетраенето на изявите, в зависимост от броя на заявките за участие.
Изявите ще са на две сцени /І-ва и ІІ-ра сцена/, като организаторите определят кои участници на коя сцена ще се явят.
Организаторите издават програма на събора, в която се включват всички състави и изпълнители, подали предварителна заявка до посочената дата (17.07.2016 г.), като определят сцената /І-ва или ІІ-ра/ и часа на явяване. Програмата ще бъде изпратена по пощата на всички участници, подали навреме заявки.
При пристигането си в деня на събора – 27 или 28 август – участниците са длъжни да съобщят за присъствието си в Щаба на събора.
30 минути преди обявения в програмата час на явяване на сцената, участниците трябва да се представят на комендантите на съответната сцена. Всички коменданти на сцени и организаторите носят отличителни баджове.
При евентуално пропускане на реда на явяване от страна на участниците, същите ще се явят или във време, определено им от комендантите по сцена, или в края на програмата на съответната сцена.

Topics: Новини | Comments Off on НАЦИОНАЛЕН ТРАКИЙСКИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР “БОГОРОДИЧНА СТЪПКА” 27 и 28 август 2016 г.

Comments are closed.