Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Община Бургас иНародно читалище „Христо Ботев 1937” град Бургас организират НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА на тема „Ботев– през моите очи“.

By rraycheva | March 15, 2016

Конкурсът е посветен на 80 години от учредяването на читалище „ Христо Ботев 1937“ град Бургас.

СТАТУТ
Цел на конкурса:
1. Да насърчи историческата памет на участниците в конкурса към обогатяване на знанията им за Христо Ботев.
2. Изява на творческите способности на родолюбивите българчета.
Участници:
В конкурса могат да участват всички деца на възраст от 7 до 18 години, разпределени в три възрастови групи :
І-ва – от 7 до 10 г.
ІІ-ра – от 11 до 14 г.
ІІІ-та – от 15 до 18 г.
Творбите ще се приемат до 10 май 2016 година в читалище „ Христо Ботев 1937“ Бургас.
Най-добрите рисунки ще бъдат включени в изложба, посветена на 80 години от учредяването на НЧ”Христо Ботев 1937”.Творбите няма да се връщат и ще останат във фонда на читалището.
Адрес: град Бургас 8002,кв. Победа, ул. „ Кубрат“ № 7.
Условия:
Рисунките – живопис или графика да бъдат нарисувани на картон с размери: 35 х 50 см. (без паспарту) с материали по избор.
На гърба на всяка рисунка, да има следната информация:
– Трите имена на участника и възраст.
– Населено място, училище или извънучилищно звено/школа/.
– Телефон и e-mail за контакт: на участника,на ръководителя/учителя или родителя на детето.
Награждаване:
Ще бъдат връчени грамоти и награди за първо, второ и трето място във всяка възрастова група.
Награждаването ще се състои на 02 юни 2016 година в читалище „Христо Ботев 1937“.
Телефони за връзка: 0895506280; [email protected]

Topics: Новини | Comments Off on Община Бургас иНародно читалище „Христо Ботев 1937” град Бургас организират НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА на тема „Ботев– през моите очи“.

Comments are closed.