Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Стартира осмото издание на грантовата програма „Мтел еко грант – природа с бъдеще”

By rraycheva | March 23, 2016

Крайният срок за изпращане на проекти за финансиране е 18 април 2016 г.

От 23 март 2016 г. стартира набирането на проекти, които ще се финансират по програмата „Мтел еко грант – природа с бъдеще” тази година. Програмата ще финансира безвъзмездно проекти в областите:
1. Повишаване на участието на деца и младежи в дейности за опазването на биоразнообразието, включително и застрашените видове; С приоритет ще се подкрепят дейности за видове, включени в Световния червен лист със статут „Застрашен” или „Уязвим”, както и видове за които има одобрен от МОСВ български план за действие;
2. Насърчаване на практики за възпитание в опазване на околната среда за деца и младежи в детски градини и училища чрез извънучилищни дейности

Ново за това издание е засилването на образователния и информационен компонент. Задължителна целева група са децата и младежите до 19 г. Конкурсът е отворен и за идеи, които насърчават взаимодействието между професионалните природазащитници и училища, детски градини, читалища.

Общият бюджет през тази година е 25 000 лв., а максималната стойност на отпусканите средства за един проект е до 5 000 лв.
За финансиране по програмата на Мтел могат да кандидатстват учебни заведения, както и еко-клубове и неформални ученически обединения; организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и определени за извършване на дейност в обществена полза, читалища, регистрирани по Закона за читалищата, училищни настоятелства.

Критериите за оценка на кандидатстващите проекти са качество и бюджет на проекта, резултати и ефект и капацитет на организацията. Оценката ще се направи на три етапа. На първи етап кандидатстващите проекти ще бъдат разгледани от програмния екип на Фондация «Помощ на благотворителността в България», която подпомага Мтел за осъществяването на грантовата програма. ФПББ ще провери спазването на основните изисквания. Проектите, преминали към втория етап, ще бъдат подробно оценени и класирани според колективно достигнати препоръки за решения. В рамките на третия етап Комисия за разпределяне на средствата с участието на представители на неправителствени организации, медии и общественици ще вземе окончателно решение.

Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване е 18 април само онлайн на [email protected] Документите за кандидатстване можете да изтеглите от http://www.mtel.bg/priroda

„Мтел еко грант” е ежегодна дарителска програма, която финансира малки, но стойностни проекти в областта на екологията. Осъществява се със съдействието на фондация „Помощ за благотворителността в България”.

За въпроси:
[email protected]
Тел./факс: 02/987 1574, 981 1901, 988 0080; 0884-645 206 – Людмила Атанасова, ФПББ

Topics: Новини | Comments Off on Стартира осмото издание на грантовата програма „Мтел еко грант – природа с бъдеще”

Comments are closed.