Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Втори конкурс за разказ, стихотворение или описване на случка на родопски диалект

By rraycheva | March 30, 2016

НЧ „Кирил Маджаров-1866” – гр. Смолян, кв. Устово
Регионален инспекторат по образование – Смолян

Във връзка с честването на 150-годишнината на читалището

Обявяват Втори конкурс

за разказ, стихотворение или описване на случка
на родопски диалект

Регламент на конкурса

1. Цел: Съхранение на родопския диалект в съвременните условия

2. Изисквания за участие
В конкурса могат да участват ученици от две възрастови групи
Първа група – от 4 до 8 клас
Втора група – 9-12 клас
Всяко произведение трябва да бъде придружено със следната информация: име на ученика, клас, пощенски адрес, телефонен номер и e-mail за контакти, име на училище, клуб, читалище, име на преподавател /ако при създаването на творбата са правени консултации с такъв/.
Всеки участник може да се представи с не повече от 3 творби.
Творбите в проза да не надхвърлят 2 печатни страници.
Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса творби, които не отговарят на целта и изискванията за участие.
Творбите за участие в конкурса се изпращат по пощата, по куриер, на електронен адрес или на място:
4702, Смолян
Пл. „Възраждане”1
Народно читалище „Кирил Маджаров-1866”
За конкурса
e-mail: [email protected]; [email protected]
тел: 0301 6 45 05; 0879 504 515
Всяка творба трябва да е придружена с цялата задължителна информация. Творбите, представени на хартиен носител трябва да бъдат копирани в 2 екземпляра. До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с непълна или неточна информация.
3. Срок за изпращане на творбите и обявяване на победителите
Творби за участие в конкурса ще се приемат до 10 октомври 2016 г.
Победителите ще бъдат обявени и наградени на 1 ноември 2016 г. на церемония в читалището.

4. Избор на победителите и награди
Творбите ще бъдат оценявани от тричленно жури
Най-добрите творби ще бъдат отличени с грамоти, а победителите ще получат материална /парична/ награда. Призьорите в конкурса при награждаването трябва да прочетат творбите си.
По преценка на журито отделни творби ще бъдат отпечатани в списание „Родопи” и местните медии.
Преподаватели по български език и литература, както и други лица, взели дейно участие в подготовката и провеждането на конкурса, също ще бъдат премирани.
Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране на конкурса.

5. Приемане на правилата на конкурса
С изпращане на творба за участие в конкурса, участниците автоматично декларират, че са запознати с регламента на конкурса и го приемат. Собственикът на творбата дава съгласието си НЧ „Кирил Маджаров-1866” да използва неговото/нейното име в публичните съобщения, свързани с конкурса.
Организаторите си запазват правото на документиране, излъчване и тиражиране на конкурса, както и право на промени в регламента.

6. Други
Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на журито.
Идеята на организаторите на конкурса е при засилен и постоянен интерес към него, той да стане ежегоден.

Topics: Новини | Comments Off on Втори конкурс за разказ, стихотворение или описване на случка на родопски диалект

Comments are closed.