Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments

Archive for May, 2017

Анализ на органите по превенция и противодействие на корупцията в Република България, доклад на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (БОРКОР), май 2017

Monday, May 29th, 2017

   DOKLAD_ORGANI_ANTICORR Дейността на изградените в България органи по превенция, противодействие и борба с корупцията не съответства в пълна степен на международните стандарти, утвърдени в Конвенцията на ООН за борба с корупцията. Институционалната рамка у нас е разпокъсана и липсва координация между отделните структури. Антикорупционните органи са недостатъчно независими, с недостатъчен капацитет, а отговорността се […]

Педагогически аспекти на приобщаването и интеграцията в българското образование

Tuesday, May 16th, 2017

   Iosif Nunev Настоящото изследване търси отговори на множество въпроси и неясноти, свързани с някои основни философски, нормативни и педагогически аспекти на проблематиката, касаеща приобщаването и интеграцията. Монографията на д-р Йосиф Нунев има за свой фокус образованието на деца и ученици от етническите малцинства и тяхното място както при практическата реализация на приобщаващото образование, така […]

Комплект учебни материали за учителите, посветен на ролята на фермерите и европейското селско стопанство

Friday, May 12th, 2017

Този Комплект учебни материали за учителите е произведен от Европейската комисия, Генерална дирекция “Земеделие и развитие на селските райони”, в тясно сътрудничество с учители и експерти по образование. Комплектът е на 24 езика, вкл. на български. *** Последните проучвания показват, че градското население на Европейския съюз, и особено младите хора не се чувстват свързани със […]

ЯВОРОВИ ДНИ – 2017, 6 – 8 юли

Friday, May 5th, 2017

ОБЩИНА  ПОМОРИЕ И ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА 1888”  ОБЯВЯВАТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ ЯВОРОВИ ДНИ – 2017 от  6 до 8  юли         “От заник слънце озарени           алеят морски ширини”  Творбите (до 10 стихотворения) в 3 екземпляра изпращайте на Адрес:  8200 – Поморие ул. “Княз Борис І” № 51 (конкурс за поезия) Конкурсът е анонимен. Запечатайте […]

Международен алианц за развитие: Покана за обучения

Tuesday, May 2nd, 2017

Срок за заявления за участие: 15.05.2017 Международен алианц за развитие (www.idanetwork.eu) организира две обучения на тема: “Управление на проекти, финансов мениджмънт и отчитане” и “Практическо разработване на проектни идеи” в рамките на проект “I CAN DO IT”, програма Erasmus+ на Европейската Комисия. График на обученията: 05-07.06.2017 – гр.София – Управление на проекти по програма Европа […]