Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2015 г.

By rraycheva | August 8, 2017

pdf_icon   soer-bg-2015

Rezume_17

Правителството прие Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2015 г.

Документът е структуриран по екологични индикатори и методологии, прилагани в докладите на Европейската агенция по околна среда и в съответствие с препоръките за усъвършенстване на оценките за състоянието на околната среда и ясно идентифициране на тенденциите. Целта, от една страна, е ясно формулиране на въпросите, свързани с взаимодействието между обществото и околната среда, а от друга – представяне на информация за околната среда в България, съпоставима с оценките на общоевропейско ниво.

Докладът включва 16 раздела, които обхващат основни екологични направления. Формулирани са ключови въпроси от обществен интерес. Описани са използваните индикатори и методологии за оценка, източниците на информация и референтните документи, чрез които се търсят отговорите. Оценката на индикаторите е направена за подходящи времеви периоди и са изведени тенденции и заключения, които формират ключови послания по съответните екологични теми. За по-добра достъпност и по-лесно възприемане анализите са придружени с множество фигури, диаграми, графики и карти.

Информация – http://eea.government.bg/bg/press-center/news/odobren-e-natsionalniyat-doklad-za-sastoyanieto-i-opazvaneto-na-okolnata-sreda-prez-2015-g

Докладът като уеб страници – http://eea.government.bg/bg/soer/2015– докладът като PDF файл – http://eea.government.bg/bg/soer/2015/soer-bg-2015.pdf

Резюме на доклада като PDF файл – http://eea.government.bg/bg/soer/2015/Rezume_17.pdf

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Околна среда | Comments Off on Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2015 г.

Comments are closed.