Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Индекс за дигитално управление 2017 и Мониторинг на финансовата отчетност онлайн 2017

By rraycheva | February 3, 2018

pdf_icon   Compressed_Full_Digital Governance Performance Index BG 2017

pdf_icon   Compressed_Full_Monitoring of Financial Accountability Online BG 2017

Институт за икономическа политика изготви два доклада за резултатите от третото годишно изследване на интернет страниците на 27-те най-големи общини (областни центрове) в България:
1. „Индекс за дигитално управление“ 2017 г. (трето издание)
2. „Мониторинг на финансовата отчетност онлайн“ 2017 г. (пилотно издание)
Публикациите съдържат окончателните резултати и задълбочен анализ, надграждащ предварителните изводи, изнесени на състоялата се през ноември 2017 г. пресконференция в гр. София.

Авторският екип счита, че изводите и препоръките в двете публикации са приложими и към общините, които не са обхванати в прегледа, тъй като третират общата посока за развитие на дигиталната трансформация на местните власти.
Изследването е част от проекта „Твоята община те очаква онлайн“, който Институт за икономическа политика изпълнява от 2015 г. насам с любезната финансова подкрепа на Посолството на САЩ в България. Индексът е съставен на база международна методология като са взети предвид някои особености на българското законодателство и административна практика.

Подробна информация за проекта, както и интерактивни графики с индивидуалните резултати на изследваните общини са достъпни на сайта на Институт за икономическа политика в секция „Твоята община те очаква онлайн“ – тук.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Добро управление | Comments Off on Индекс за дигитално управление 2017 и Мониторинг на финансовата отчетност онлайн 2017

Comments are closed.