Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Младежката работа срещу насилствената радикализация, изследване

By rraycheva | May 30, 2018

pdf_icon   YW-against-radicalisation-web

Това изследване представя начини, по които младежката работа предотвратява радикализацията, водеща до насилие, и идентифицира вдъхновяващи практики за работа с младежи.
83 стр., на английски

Topics: Библиотека, Младежки инициативи, Социални дейности | Comments Off on Младежката работа срещу насилствената радикализация, изследване

Comments are closed.