Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Проучване относно въздействието на Интернет и социалните медии върху участието на младите хора и младежката работа

By rraycheva | June 14, 2018

pdf_icon   int_soc_media_youth.pdf

Study on the Impact of the Internet & Social Media on Youth Participation and Youth Work

Повече от 60 практики, включени в тази публикация, водят до ново разбиране на младежкото участие и ролята на младежката работа.

Издание на ЕК, Directorate General for Education, Youth, Sport und Culture, 2018

92 стр., на английски език

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Младежки инициативи | Comments Off on Проучване относно въздействието на Интернет и социалните медии върху участието на младите хора и младежката работа

Comments are closed.