Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Сенчестите икономики по света: Какво научихме през последните 20 години?

By rraycheva | June 14, 2018

pdf_icon   imf_shadow_2017

Работен документ на МВФ 2018, на английски език.

Авторите обсъждат съществуващите и новите методи за оценка на сивата икономика.

Представени са нови резултати за сенчестата икономика за 158 държави по света за периода 1991 – 2015 г.

Средният размер на сенчестата икономика в 158-те страни през периода 1991 – 2015 г. е 31,9%.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Икономическо развитие | Comments Off on Сенчестите икономики по света: Какво научихме през последните 20 години?

Comments are closed.