Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Бюлетин на КЗЛД, юли 2018 г.

By rraycheva | July 11, 2018

pdf_icon   KZLD_Bulletin_July_2018

Разяснения и коментари по прилагането на на правната рамка за защита на личните данни, вкл. случаите, в които администраторите/обработващите лични данни не следва да изискват съгласие от физическите лица, за да събират и обработват техни лични данни.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Бюлетин на КЗЛД, юли 2018 г.

Comments are closed.