Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Добри практики за интеграция на бежанците с европейско финансиране

By rraycheva | November 14, 2018

pdf_icon   2018-Good-Practices-BG-Distr

Издание на Българския съвет за бежанци и мигранти, 2018.

Представените добри практики, поради дългосрочния си ефект могат да бъдат използвани като отправна точка при планиране и кандидатстване по европейски фондове и програми с широко приложение, достъпни както на национално, така и на европейско ниво.

Ръководен принцип на БСБМ при подбора на добрите практики е, че тяхното реализиране и прилагане е от полза както за бежанците, така и за местното население.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Социални дейности | Comments Off on Добри практики за интеграция на бежанците с европейско финансиране

Comments are closed.