Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Успешните български проекти, финансирани от програма “Европа за гражданите” в периода 2014 г. – 2017 г.

By rraycheva | November 20, 2018

pdf_icon

Част 1   EC_1

Част 2   EC_2

Част 3    EC_3

Част 4   EC_4

Настоящата брошура разказва успешните истории на българските бенефициенти, подкрепени от програма „Европа за гражданите“ в периода 2014-2017 год. Като водеща европейска програма в областта на активното гражданство, програмата финансира 17 български проектни предложения на обща стойност € 1 636 750. В допълнение, български организации вземат участие като партньори в 119 европейски проектни предложения, финансирани през същия период.

Представените 17 проекта показват визията на избраните организации за развитието на ЕС, подчертават значението на младите хора и гражданските дебати, насърчават иновативни методи и прояви на гражданска активност и участие и разглеждат отправни моменти от европейската история и тяхната релевантност днес.

Издание на Национален център за контакт по програма „Европа за гражданите“, 2018.

Topics: Библиотека, Гражданско образование, Евроинтеграция | Comments Off on Успешните български проекти, финансирани от програма “Европа за гражданите” в периода 2014 г. – 2017 г.

Comments are closed.