Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Изследване „Българската младеж 2018/2019“

By rraycheva | July 9, 2019

pdf_icon   Balgarskata_mladezh_2018_2019

Настоящият доклад съдържа основните резултати и изводи от национално социологическо изследване на българската младеж, представително за младите хора на възраст от 14 до 29 години. Изследването е организирано, методологически разработено и финансово реализирано от фондация Фридрих Еберт.

Topics: Библиотека, Гражданско образование | Comments Off on Изследване „Българската младеж 2018/2019“

Comments are closed.