Municeps*

Municeps - Гражданин на общината, съгражданин, сънародник (лат.). Произлиза от munia сареге – да участваш в задълженията.

Recent Posts

Recent Comments


« | Main | »

Кратък обзор на общински програми за финансиране на местни проекти през 2019 г.

By rraycheva | July 29, 2019

pdf_icon   Obshtinski_programi_za_finansirane_na_mestni_proekti_2019_dop

Обзорът представя накратко 27 програми за финансиране на местни проекти в 16 общини в България (сред тях – Столична община и 10 общини – областни центрове). Посочените срокове на програмите имат за цел да информират и подпомогнат потенциалните кандидати да планират по-рано своите действия за следващата година.

Чрез посочените линкове обзорът предоставя възможност за запознаване с общинската нормативната уредба за организиране на тези програми, дава представа за добрите практики от тяхното реализиране, и цели да насърчи общините, които все още нямат собствени програми за финансиране на проекти на местната общност, да заимстват опита и практиките на представените програми.

 

PDF файл, 4 страници.

Topics: Библиотека, Добро управление | Comments Off on Кратък обзор на общински програми за финансиране на местни проекти през 2019 г.

Comments are closed.